Сегодня: 17 | 10 | 2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРо порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою

24. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ ДІЙСНОГО ПОЛОЖЕННЯ

24.1. Контроль за виконанням вимог дійсного Положення здійснюється ДНАОП, службою охорони праці організації.

25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ДІЙСНОГО ПОЛОЖЕННЯ

25.1. Вимоги дійсного Положення обов'язкові для виконання керівниками і фахівцями організації і повинні бути відбиті в інструкціях для працівників по професіях чи видам робіт.

25.2. Посадові особи і фахівці, винні в порушеннях чи у невиконанні вимог дійсного Положення, несуть особисту відповідальність відповідно до чинного законодавства.

25.3. Видача посадовими особами вказівок і розпоряджень, що примушують підлеглих до порушень вимог даного Положення, так само як і неприйняття заходів для усунення порушень вимог даного Положення, що допускаються в їхній присутності підлеглими їм особами, є грубим порушеннями дійсного Положення.

25.4. Працівники при невиконанні ними вимог безпеки, викладених в інструкціях з охорони праці по їхній професіях чи видах робіт, у залежності від характеру порушень несуть відповідальність у дисциплінарному, матеріальному чи карному порядку відповідно до чинного законодавства.

Додаток I

Довідкове

(ОСТ 108.001.27-85)

ЗРАЗКОВИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

1. Грабарства в зоні розташування підземних енергетичних мереж, газо - і нафтопроводів і інших аналогічних підземних комунікацій і об'єктів.

2. Риття котлованів, траншів глибиною більш 1,5 м і провадження робіт у них.

3. Роботи з розбирання (обваленню) будинків і споруджень, а також по зміцненню і відновленню аварійних частин і елементів будинків і споруджень.

4. Будівельні, монтажні, ремонтні й інші роботи, виконувані в умовах діючих виробництв одного підрозділу організації силами іншого або підрозділу підрядною організацією при зіткненні чи накладенні їхніх виробничих діяльностей - так називані сполучені роботи.

5. Ремонтні, будівельні і монтажні роботи на висоті більш 2 м від підлоги без інвентарних лісів і риштовання.

6. Ремонт трубопроводів пари і гарячої води.

7. Роботи з ремонту, фарбуванню дахів, очищенню дахів будинків від снігу чи пилу при відсутності огороджень по їхньому периметрі.

8. Роботи з підйому, спуску і переміщенню великовагових і великогабаритних вантажів при відсутності машин відповідної вантажопідйомності.

9. Ремонт великогабаритного устаткування висотою 2 м і більш.

10. Ремонтні, будівельні і монтажні роботи, обслуговування світильників і інші види робіт, виконуваних з галерей мостових кранів.

1 1. Роботи з фарбування вантажопідйомних кранів і очищенню їх від пилу, сніги й інші аналогічні роботи.

12. Роботи в замкнутих об”ємах, в обмежених просторах.

13. Ремонтні роботи, обслуговування мостових кранів, виконання робіт з виходом на кранові шляхи.

14. Електро - і газозварні роботи зовні й усередині емкостей з-під пальних речовин, роботи в закритих резервуарах, у цистернах, у колодязях, у тунелях, у ямах, у бігунах, у топках і димоходах казанів, де можливе отруєння або задуха працівників, а також роботи усередині гарячих печей і т. п.

15. Роботи з розкриття посудин і трубопроводів, що працюють під тиском.

16. Роботи з іспиту посудин, що працюють під тиском.

17. Роботи зі зливу легкозаймистих рідин, кислот і лугів із залізничних цистерн при відсутності спеціально обладнаних зливальних естакад з механізованими засобами зливу.

18. Роботи з очищення і ремонту повітроводів, фільтрів і вентиляторів витяжних систем вентиляції гальванічних цехів, хімічних лабораторій, складів і інших приміщень, у яких зберігаються сильнодіючі хімічні, радіоактивні й інші небезпечні речовини.

19. Роботи з ремонту стаціонарних і переносних ацетиленових генераторів.

20. Чищення і ремонт ванн і тиглів з-під ціаністих з'єднань.

21. Ремонтні роботи на кисневій або аміачній компресорній станціях, на кисневих чи аміачних трубопроводах.

22. Транспортування сильнодіючих отрут.

23. Знищення сильнодіючих отрут і відходів лужних металів.

24. Роботи з обслуговування електроустановок на кабельних чи повітряних лініях електропередачі. Роботи краном поблизу повітряних ліній електропередачі.

25. Проведення газонебезпечних робіт у газовому господарстві.

26. Проведення вогневих робіт у пожежо - і вибухонебезпечних приміщеннях.

27. Проведення ремонтних робіт при експлуатації тепловикористовуючих установок, теплових мереж і устаткування й ін.

Додаток 2

Рекомендоване

(ОСТ 108.001.27-85)

Складається в двох екземплярах,

Виправлення не допускаються

НАРЯД-ДОПУСК №___

На виконання робіт з підвищеною небезпекою

#G01.

НАРЯД

1.1. Виконавцю робіт_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(посада, Прізвище, Ім'я, По батькові, назва підрозділу, організації)

І бригаді в складі ____ людин доручається зробити наступні роботи ______________________________________________________________________________________

(зміст, характеристика, місце виробництва й обсяг робіт)

1.2. При підготовці і виконанні робіт забезпечити наступні заходи щодо охорони і безпеки праці _____________________________________________________________________

1.3. Почати роботи в _______ годину ______ хв " " ___________ р.

1.4. Закінчити роботи в _____ годину ______ хв " " ___________ р.

1.5. Наряд видав Відповідальний керівник робіт________________________________________

(посада, Прізвище, Ім'я, По батькові, підпис)

1.6. З умовами роботи ознайомлені:

Відповідальний виконавець робіт __________________________________

(підпис, Прізвище, Ім'я, По батькові)

Допускаючий __________________________________

(підпис. Прізвище, Ім'я, По батькові)

«______» ________________ _______м.

2.

ДОПУСК

2.1. Інструктаж з охорони і безпеки праці в обсязі інструкцій__________________________

______________________________________________________________________________________

(вказати інструкції, по яких проведений інструктаж)

Проведений у бригаді в складі _________ чол, у тому числі:

ПІБ. Професія, розряд Підпис особи, Підпис особи, що

що одержала інструктаж, проводила інструктаж

2.2. Заходи, що забезпечують безпеку робіт, виконані. Відповідальний виконавець робіт і весь склад бригади з особливостями роботи ознайомлені. Об'єкт підготовлений для ведення робіт.

Допускаючий до роботи________________ «___» ___________ ____р.

(підпис)

2.3. З умовами роботи ознайомлений і наряд-допуск одержав

Відповідальний виконавець робіт _______________ «___»___________ ___ р

(підпис)

2.4. Підготовку робочого місця перевірив. Дозволяю приступити до виконання робіт.

Відповідальний керівник робіт______________ «____» ___________ ___р.

(підпис)

3. ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННОГО ДОПУСКУ ДО РОБОТИ

І ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

3.1.

3.2. Роботи кінчені, інструмент і пристосування прибрані, персонал з місця провадження робіт виведений.

Наряд-допуск закрит у ____ годину _____ хв «____» _____________ ____р.

Відповідальний виконавець робіт___________________ _____________________

(підпис) (дата)

Відповідальний керівник робіт ___________________ _____________________

(підпис) (дата)

Додаток 3

Рекомендоване

(ОСТ 108.001.27-85)

Складається в двох екземплярах,

Виправлення не допускаються

НАРЯД-ДОПУСК №__

На ведення сполучених робіт

1. Наряд на виконання робіт

Керівнику підрозділу__________________________________________________________

(назва підрозділу, організації,

___________________________________________________________________________________

посада, Прізвище, Ім'я, По батькові)

Відповідно до ____________________________________________________________________

(планом, графіком, вказівкою і т. д.)

Будуть провадитися наступні роботи________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Відповідальний керівник робіт____________________________________________________

(посада)

___________________________________________________________________________________

(Прізвище, Ім'я, По батькові) (підпис) (дата)

Керівник підрозділу, що робить роботи _____________________________________

___________________________________________________________________________________

(посада. Прізвище, Ім'я, По батькові, підпис, дата)

Для забезпечення безпеки варто виконати наступні заходи:

1. Підрозділом, у якому провадяться роботи ______________________________________

(указується яке устаткування повинне бути знеструмлене, де і які

___________________________________________________________________________________

Поставити огородження, звільнити проїзди і т. п.)

2. Підрозділом, що веде роботи ___________________________________________________

(указуються всі заходи, що забезпечують безпеку при веденні робіт)

З обсягом роботи ознайомлений. Керівник підрозділу ______________________________

(назва підрозділу, посада, Прізвище, Ім'я, По батькові, підпис, дата)

Наряд видав _______________________________________________________________________

(посада, Прізвище, Ім'я, По батькові, підпис, дата)

З умовами роботи ознайомлене й наряд одержав

Відповідальний керівник робіт ____________________________________________________

(посада. Прізвище, І., П., підпис, дата)

2. Допуск до робіт

Інструктаж з охорони і безпеки праці в обсязі інструкцій __________________________

___________________________________________________________________________________

(вказати інструкції, по яких проведений інструктаж)

Проведений бригаді в складі _____ людин, у тому числі:

ПІБ#G0ПрізвищеПІБПІБ

Професія, розряд

Підпис особи, що одержала інструктаж

Підпис особи, що провела інструктаж

Заходи, зазначені в пунктах 1 і 2 наряду-допуску, виконані, дозволяється приступати до роботи.

Керівник підрозділу__________________________________________________________

(Прізвище, І., П., підпис, дата)

Відповідальний керівник робіт____________________________________________________

(Прізвище, І., П., підпис, дата)

Відповідальний виконавець робіт___________________________________________________

(Прізвище, І., П., підпис, дата)

У процесі роботи прийняті зміни _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Керівник підрозділу__________________________________________________________

( Прізвище, І., П., підпис, дата)

Відповідальний виконавець робіт___________________________________________________

( Прізвище, І., П., підпис, дата)

Роботи закінчені, інструмент, деталі прибрані; огородження, плакати зняті.

Керівник підрозділу __________________________________________________________

(Прізвище. І., П., підпис, дата)

Персонал з місця провадження робіт виведений.

Наряд-допуск закритий "____" _________________ _____ м.

Відповідальний виконавець робіт___________________________________________________

(Прізвище, І. П., підпис, дата)

Відповідальний керівник робіт____________________________________________________

( Прізвище, І., П., підпис, дата)

Додаток 4

Рекомендоване

(ОСТ 108.001.27-85)

ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ ВИДАЧІ НАРЯДІВ-ДОПУСКІВ НА ПРОВАДЖЕННЯ РОБІТ

З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

_______________________________________________

(назва підрозділу, організації)

#G0Номер наряд-допуск

Дата видачі

Короткий опис робіт з наряду-допуску

На який термін виданий наряд-допуск

Прізвище, І.,П., підпис, дата

Прізвище, І.,П., підпис особи, що получила закритий наряд-допуск по виконанню робіт, дата

наряд-допуск, що видав

наряд-допуск, що одержав

Додаток 5

Рекомендоване

(ПТБ ЭЭП)

Складається в двох екземплярах,

Виправлення не допускаються

НАРЯД-ДОПУСК №

На проведення робіт в електроустановках

Організація ________________________________________________________________________

Підрозділ______________________________________________________________________

Відповідальному керівнику робіт ___________________________________________________

Що допускає __________________ Виконавцю робіт _______________________________

Що спостерігає _______________________ із членами бригади_____________________________

___________________________________________________________________________________

Доручається _________________________________________________________________________

Роботу почати: дата ________ час ________ Роботу закінчити: дата _________ час _______

Роботу виконати: зі зняттям напруги, без зняття напруги на струмоведучих частинах і

Поблизу їх; удалині від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою (непотрібне

Закреслити).

I. Заходу для підготовки робочих місць до роботи

#G0Найменування електроустановок, у яких потрібно зробити відключення і накласти заземлення

Що повиннео бути відключене і де заземлене

Окремі вказівки _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наряд видала: дата ______ час __________ підпис ___________ Прізвище, І.,П.___________

Наряд продовжило до: дата ______ час __________ підпис____________Прізвище, І., П.

__________________дата ________ час

2. Дозвіл на допуск до роботи.

#G0Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск до роботи одержав

Дата, час

Від кого (прізвище, посада)

Що допускає (підпис)

Робочі місця підготовлені. Під напругою залишилися: _________________________________

___________________________________________________________________________________

Що допускає ________________________ Відповідальний керівник робіт _______________

( підпис) (підпис)

3. Щоденний допуск до роботи і її закінчення

#G0Бригада проінструктована і допущена на підготовлене місце роботи

Робота закінчена, бригада з зони провадження робіт вилучена

 

Найменування робочих місць

Дата, час

ПІДПИС

Дата, час

Про зняття заземлень, накладених бригадою, повідомлене (кому)

Виконавець робіт (підпис)

 

Що допускає

Виконавця робіт

1

2

3

4

5

6

7

4. Зміни в складі бригади

#G0Уведений до складу бригади

Виведений зі складу бригади

Дата, час

Дозволив

(підпис, Прізвище, І. П.)

Робота цілком закінчена, бригада з зони провадження робіт вилучена; заземлення, накладені бригадою зняті.

Повідомлено (кому) ____________________________________________________________________

Дата________________ час _______________ Виконавець робіт _______________________

Відповідальний керівник робіт _________________________________

(підпис)

Особа, що видала наряд-допуск ______________________________________

(підпис)

Додаток 6

Рекомендовано

(ПТБ ЭЭП)

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ НАРЯДУ-ДОПУСКУ

1. Записи в наряді-допуску на проведення робіт в електроустановках (далі в наряді-допуску) повинні бути розбірливими. Виправлення тексту забороняється.

2. Система нумерації нарядів-допусків встановлюється особою, відповідальним за електрогосподарство організації.

3. У непідлягаючих заповненню графах варто ставити знак Z, а в рядках робити прочерк.

4. У рядку "дата" указуються число, місяць і дві останні цифри, що позначають рік. Наприклад - 03.10.95.

5. Прізвища осіб, що вказуються в наряді-допуску, супроводжуються ініціалами, а для Допускаючого, Відповідального керівника. Виконавця робіт, Спостерігаючого і членів бригади, крім того, указуються їхні групи по електробезпечності.

6. У наряді-допуску повинні вказуватися диспетчерські найменування електроустановок, приєднань, устаткування.

7. У рядку "Підрозділ" указується структурний підрозділ організації (цех, служба, ділянка), де проводяться роботи з наряду-допуску.

8. У рядку "Відповідальному керівнику робіт" указується Прізвище, І.,П., якщо виконання робіт здійснюється без нього, указується "не призначається".

9. У рядку "Допускаючий" указується прізвище Допускаючого з оперативного персоналу.

10. У рядках "із членами бригади" указується пофамильно склад бригади (крім Виконавця робіт і Спостерігаючого). Прізвища пишуться в називному відмінку.

11. У випадку недоліку рядків варто прикладати до наряду-допуску список членів бригади за підписом особи, що видає наряд-допуск, про що повинно бути записане в останньому рядку "Див. додатковий список".

12. У рядках "доручається" указуються найменування електроустановок і приєднань, де має бути роботи, зміст роботи. Для повітряної лінії електропередачі вказуються найменування лінії і границя ділянки, де має бути робота (номер опор, окремі прольоти і т. д.), зміст роботи. Для багатоланкової повітряної лінії вказується також найменування ланцюга, а при пофазному ремонті і розташування фази на опорі.

13. У рядку "Роботу закінчити" указується дата і час закінчення роботи з даного наряду-допуску (незалежно від закінчення всієї роботи в цілому).

14. При роботі в електроустановках підстанцій і на кабельних лініях електропередачі в розділі 1 "Заходу для підготовки робочих місць до роботи" указуються:

У графі 1 - найменування електроустановок, у яких необхідно зробити відключення і накласти заземлення;

У графі 2 - найменування комутаційних апаратів, що повинні бути відключені, і місця, де повинні бути накладені заземлення, встановлені огородження, вивішені плакати.

15. При роботі на повітряних лініях електропередачі в розділі 1 указується:

У графі 1 - найменування ліній ланцюгів, проводів, записані в рядку "доручається", а також найменування інших повітряних ліній чи ланцюгів електропередачі, що підлягають відключенню і заземленню в зв'язку з виконанням робіт на ремонтній повітряній лінії чи ланцюгу;

У графі 2 - для повітряних ліній, що відключаються і що заземлюються, найменування комутаційних апаратів у РП і на самій повітряній лінії електропередачі, що повинні бути відключені, а також місця накладення заземлення.

У випадку накладення заземлень на опорах варто вказувати номера опор. У цій же графі повинні бути зазначені номери опор чи прольотів, де накладаються заземлення на проводи і троси на робочому місці.

16. Якщо місця накладення заземлень при видачі наряду-допуску визначити не можна чи робота буде вироблятися з перестановкою заземлень, у графі вказується "Заземлити на робочих місцях".

У графі 2 повинні бути зазначені також місця, де накладаються заземлення на повітряну лінію електропередачі, що перетинається з ремонтируемой чи минаючої поблизу неї.

Якщо ці повітряні лінії експлуатуються іншою організацією, у рядку "Окремі вказівки" повинне бути зазначене про необхідність перевірки заземлень, накладених персоналом цієї організації.

17. У розділі 1 повинні бути внесені ті відключення, що потрібні для підготовки безпосереднього робочого місця. Переключення, виконувані в процесі підготовки робочого місця, зв'язані зі зміною схем, тут не вносяться (наприклад, переклад приєднань з однієї системи на іншу, переклад живлення ділянки мережі з одного джерела живлення на інший і т. п.).

18. В електроустановках, де підготовку робочого місця виконує Допускаючий з оперативно-ремонтного персоналу, у розділі 1 допускається вносити всі операції, що доручаються йому,, а також вказувати й інші заходи для підготовки робочих місць (наприклад, перевірка відсутності напруги, установка огороджень струмоведучих частин і т. п.) відповідно до місцевих інструкцій з проведення оперативних переключень, затвердженими особою, відповідальним в організації за електрогосподарство.

19. У нарядах-допусках на роботи, по яких відключення і накладення заземлень для допуску персоналу до робіт не потрібно, у графі 1 розділу 1 записується: "Без відключення і накладення заземлень".

20. Якщо число рядків розділу 1 не дозволяє перелічити всі заходи для підготовки робочих місць, допускається прикладати до наряду-допуску додатковий перелік робіт, підписаний особою, що видає наряд-допуск, про що повинно бути записано в останньому рядку основного розділу "Див. додатковий перелік робіт".

21. У рядках "Окремі вказівки" фіксуються:

21.1. Етапи роботи чи окремі операції, що повинні виконуватися під безупинним наглядом Відповідального керівника робіт (п. 5.8.4. дійсного Положення);

21.2. Дозвіл на тимчасове зняття заземлень;

21.3. Призначення осіб, відповідальних за безпечне переміщення вантажів кранами;

21.4. троси, Що Залишилися під напругою проводи,, ремонтуємі лінії повітряних ліній електропередачі, з якими перетинається монтуєма лінія в прольотах, де виконуються роботи;

21.5. Указівки про те, що ремонтуєма лінія знаходитися в зоні наведеної напруги від іншої повітряної лінії електропередачі. Особі, що видає наряд-допуск, дозволяється за його розсудом вносити в ці рядки й інші вказівки, зв'язані з забезпеченням безпеки при виконанні робіт.

22. У рядках "Наряд видав" і "Наряд продовжив" наряд-допуск, що видає, указує дату і час його підписання.

23. Розділ 2 заповнюється при первинному допуску Виробником робіт, Допускаючим з оперативного персоналу або, що сполучає обов'язки Допускаючого.

При тимчасовому включенні ремонтної електроустановки в розділ 2 вносяться записи перед кожним повторним допуском.

24. При роботах в електроустановках підстанцій і на кабельних лініях електропередачі в рядках "Робочі місця підготовлені. Під напругою залишилися" необхідно вказати струмоведучі частини, що залишилися під напругою, ремонтні і сусідні з ним приєднань (чи устаткування сусідніх приєднань), найближчі до робочого місця. Якщо таких частин немає, у цих рядках варто записати "Не залишилися".

При роботах на повітряних лініях електропередачі в цих рядках записуються струмоведучі частини, зазначені в данному наряді-допуску у рядках "Окремі вказівки", а при необхідності, і інші струмоведучі частини.

Допускаючий і Відповідальний керівник робіт розписуються під рядками "Робочі місця підготовлені. Під напругою залишилися" тільки при первинному допуску.

25. У розділі 3 оформляються щоденний допуск до роботи і її закінчення, у тому числі допуск із переведенням на інше робоче місце, а також допуск і закінчення роботи при тимчасовому включенні електроустановки.

Особа, що здійснює повторний допуск, розписується в графі З. Графа 6 заповнюється при роботах, зв'язаних зі спробним включенням електроустановок згідно п. 5.12.3 дійсного Положення. У графі 6 указуються прізвище і посада особи, якій повідомлено про тимчасове закінчення роботи, знятті накладених заземлень і видаленні бригади з місця робіт.

Закінчення робіт, зв'язане з закінченням робочого дня, Виконавець робіт оформляє в графах 5 і 7 розділу 3.

26. У розділі 4 при введенні в бригаду чи виводу з неї, наприклад, водія чи машиніста крана, указується тип закріпленого за ним механізму чи самохідного крана. У графі "Дозволив" розписується (із указівкою прізвища) особа, що видала дозвіл на зміну складу бригади.

При передачі дозволу по телефону, радіо - Виконавець робіт у цій графі вказує прізвище особи, що видала дозвіл на зміну складу бригади.

27. Після повного закінчення робіт Виконавець робіт розписується в призначенім для цього рядку наряду, указуючи при цьому час і дату оформлення. У відповіднім рядку розписується і Відповідальний керівник робіт після приймання ним робочого місця. Якщо Відповідальний керівник робіт не призначався, Виконавець робіт розписується в рядку і за нього.

28. При оформленні в наряді-допуску повного закінчення роботи Виконавець робіт це оформлення виконує тільки у своєму екземплярі наряду-допуску, указуючи посаду і прізвище особи (диспетчера, що видав наряд-допуск), якому він повідомив про повне закінчення робіт, а також дату і час повідомлення.

Якщо бригада заземлень не накладала, то слова "заземлення, накладені бригадою, зняті" з тексту повідомлення викреслюються.

29. Особа, що видала наряд-допуск, робить контроль за правильністю оформлення наряду-допуску відповідно до п. 5.14.8 і розписується про його закриття.

Додаток 7

Рекомендоване

Складається в двох екземплярах

Зміни не допускаються

Термін збереження один рік із дня видачі

НАРЯД-ДОПУСК №______

На проведення газонебезпечних робіт у газовому господарстві

«____»______________ ____ г

1. Найменування організації _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Посада, Прізвище, Ім'я, По батькові особи, що одержала наряд на виконання робіт

___________________________________________________________________________________

3. Місце і характер робіт ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Склад бригади ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Дата і час початку робіт ___________________________________

Дата і час закінчення робіт __________________________________

6. Технологічна послідовність виконання основних операцій при виконанні робіт

___________________________________________________________________________________

7. Робота дозволяється при виконанні наступних основних заходів безпеки ______________

___________________________________________________________________________________

(перелічуються основні заходи безпеки, указуються

___________________________________________________________________________________

Інструкції, якими варто керуватися)

8. Засоби загального й індивідуального захисту, що зобов'язана мати бригада ________________

___________________________________________________________________________________

9. Результати аналізу повітряного середовища на зміст газів у закритих приміщеннях і колодязях, проведеного перед початком ремонтних робіт ________________________________________

___________________________________________________________________________________

(посада. Прізвище, Ім'я, По батькові особи, що видала наряд-допуск)

_____________________________

(підпис, дата)

10. З умовами роботи ознайомлений й наряд на виконання одержав ________________________

(підпис)

11. Інструктаж із проведення робіт і заходах безпеки

#G0№ п/п

Прізвище, Ім'я, По батькові члена бригади

Виконання функції, кваліфікація

Підпис особи, що одержала інструктаж

Підпис особи, що провадила інструктаж

12. Зміни в складі бригади

#G0ПрізвищеПІБ ПІБ уведених до складу бригади

Прізвище, І.,П. виведених зі складу бригади

Дата і час

Виконувані функції, кваліфікація введених у бригаду

Підпис введеного в бригаду інструктаж, що одержав, дата

Підпис провівшого інструктаж, дата

13. Продовження наряд

#G0Дата і час

Прізвище, І.,П. посада особи, що продовжило наряд-допуск

Підпис

Прізвище, Ім'я, По батькові керівника робіт

Підпис

Початку робіт

Закінчення робіт

14. Висновок Керівника робіт по їхньому закінченні

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(підпис, дата)

#G0Затверджую*

_________________________

(посада, ПІБ.)

_________________________

(підпис)

«________» ____________ ____м.

Додаток 8

Рекомендоване

В вибухонебезпечних умовах

Без плану проведення вогневих робіт

Не дійсний.

Складається в двох екземплярах,

Виправлення не допускаються

НАРЯД-ДОПУСК № _______

На виконання вогневих робіт на тимчасових місцях

1. Керівнику робіт_______________________________________________________________

(посада, Прізвище, Ім'я, По батькові,

__________________________________________________________________________________

Назва підрозділу, організації)

2. На виконання робіт ______________________________________________________________

(характер і зміст роботи, небезпечні і

___________________________________________________________________________________

Шкідливі виробничі фактори)

3. Місце проведення робіт____________________________________________________________

(цех, відділення, ділянка, устаткування,

___________________________________________________________________________________

Приміщення і т. д.)

4. Склад бригади (у т. ч. дублери, спостерігаючі)

#G0№

Прізвище, Ім'я, По батькові

Виконувана функція

Кваліфікація (розряд, група по електробезпечності)

З умовами роботи ознайомлений, інструктаж

Одержав підпис, дата

Провів підпис, дата

При великому числі членів бригади її склад і необхідні зведення можуть додаватися списком за зазначеною формою з оцінкою про це в дійсному пункті.

__________________________

* Якщо цього вимагає нормативний документ, що регламентує безпечне проведення робіт.

5. Планований час проведення робіт:

Початок _____________ час _______________ дата;

Закінчення ___________ час ________________ дата.

6. Заходи для забезпечення безпеки _________________________________________________

(організаційні і технічні

___________________________________________________________________________________

Міри безпеки, здійснювані при підготовці об'єкта до проведення вогневих робіт,

___________________________________________________________________________________

Засоби колективного й індивідуального захисту, режим роботи і т. п.)

7. Необхідні додатки ____________________________________________________________

(найменування схем, ескізів, аналізів, план

__________________________________________________________________________________

Проведення вогневих робіт, ППР і т. п.)

8. Особливі умови __________________________________________________________________

(у тому числі присутність особи нагляду при проведенні

___________________________________________________________________________________

Робіт)

9. Наряд-допуск видав _______________________________________________________________

(посада, ПІБ., підпис, дата)

10. Погоджено:

Служба охорони праці _______________________________________________________________

(посада, ПІБ підпис, дата)

Служба пожежної охорони ____________________________________________________________

(посада, ПІБ., підпис, дата)

_____________________________ ____________________________________________________

(інші служби) (посада, ПІБ підпис, дата)

__________________________________________________________________________________

_____________________________ ____________________________________________________

(інші служби) (посада, ПІБ., підпис, дата)

___________________________________________________________________________________

Узгодження з ____________________________________________________________________

Взаємозалежними (цех, ділянка, посада, ПІБ.,

Цехами, ділянками й ін. __________________________________

Підпис, дата)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

11. Об'єкт до проведення робіт підготовлений:

Відповідальний за підготовку _________________________________________________________

(посада, ПІБ., підпис, дата, час)

Керівник робіт __________________________________________________________________

(посада, ПІБ., підпис, дата, час)

__________________________________________

__________________________________________

12. До виконання робіт допускаю _____________________________________________________

(посада, ПІБ.,

___________________________________________________________________________________

Підпис, дата, час)

13. Оцінка про щоденний допуск до роботи, закінченні етапу роботи:

#G0Дата

Заходи безпеки по п. 6 наряду-допуску виконані

Початок роботи

Закінчення роботи

Час (год, хв)

Підпис Допускаючого

Підпис Керівника робіт

Час (год, хв)

Підпис Керівника робіт

14. Наряд-допуск продовжено до __________________________________________________________

(дата, час, підпис того, хто видав наряд-допуск

___________________________________________________________________________________

ПІБ., посада)

15. Продовження наряду-допуску погоджене (відповідно до п.10)

___________________________________________________________________________________

(назва служби, цеху, ділянки й ін., посада

___________________________________________________________________________________

Відповідальної особи, ПІБ., підпис, дата)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

16. До виконання робіт на період продовження наряду-допуску допускаю______________________________________________________________________________________

(посада Допускаючого, ПІБ., підпис, дата, час)

___________________________________________________________________________________

17. Зміна складу бригади:

#G0Уведений до складу бригади, з умовами роботи ознайомлений, інструктаж одержав

Підпис Керівника робіт

ПІБ.

Кваліфікація, розряд, група

Виконувана функція

Підпис

Дата

#G0Виведений зі складу бригади

Підпис Керівника робіт

ПІБ

Дата, час

Виконувана функція

 

 

 

18. Робота виконана в повному обсязі, робочі місця приведені в порядок, інструмент і матеріали прибрані, люди виведені, наряд-допуск закрито ______________________________________

(Керівник робіт, підпис, дата, час)

___________________________________________________________________________________

(начальник зміни (старший по зміні) по місцю

___________________________________________________________________________________

Проведення робіт, ПІБ., підпис, дата, час)

Додаток 9

Рекомендоване

(ППБ-01-93)

ДОЗВІЛ НА ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕВИХ РОБІТ

«___» ___________ _____р. Організація, цех ____________________

Видано _______________________________ у тім, що йому дозволено

(посада, Прізвище, І., П.)

Виробництво _______________________________________________________________________

(перелік робіт і місце їхнього проведення)

Після виконання наступних заходів, що забезпечують пожежну безпеку робіт:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дозвіл дійсний з __________ годин

"____" __________ _______р. по ______ годин "_____" _______________ _______ р.

Начальник цеху _____________________________________________________________________

(Прізвище, І., П., підпис, дата)

Погоджено:

Обличчя, відповідальне за протипожежну безпеку організації _______________________

(Прізвище, І., П., підпис, дата)

Додаток 10

Рекомендовано

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер (технічний директор)

Організації

______________________________

«_____» __________________ ______р.

ПЛАН

Проведення вогневих робіт у пожЕжо- і вибухонебезпечних приміщеннях

1. У цеху, відділенні (ділянці) _________________________________________________________

2. Характер виконуваної роботи ______________________________________________________

3. Керівник робіт _______________________________________________________________

(посада, Прізвище, Ім'я, По батькові)

4. Дата провадження робіт "___"___________ _____ р. з ________ години

До _______ години (рекомендується проводити роботи в денний час).

#G0№ п/п

Перелік заходів, що забезпечують безпечне ведення вогневих робіт

Прізвище і посада осіб, відповідальних за виконання робіт

Начальник цеху _______________________ Механік цеху ___________________________

(Прізвище, І. П., підпис) (Прізвище, І. П., підпис)

ПОГОДЖЕНО: Начальник служби охорони праці ______________________________________

(Прізвище, І.,П.,підпис)

Особа, відповідальне за протипожежну безпеку організації

___________________________________________________________________________________

(Прізвище, І.,П.,підпис)

Додаток 11

Рекомендоване

Складається в двох екземплярах,

Виправлення не допускаються

Організація _______________

Цех (ділянка) _________________

НАРЯД-ДОПУСК №___

На проведення робіт з підвищеною небезпекою

При експлуатації і ремонті теплоВикористовуючих установок,

Теплових мереж і устаткування

Виконавцю робіт, спостерігаючий _________________________________________________

(потрібне підкреслити) (посада, Прізвище, І., П.)

Доручається _________________________________________________________________________

(зміст роботи, об'єкт, місце роботи)

Умови виробництва роботи _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Особливі умови _____________________________________________________________________

Початок роботи ______________________________________________________________________

(години, хвилини, дата)

Закінчення роботи ___________________________________________________________________

(години, хвилини, дата)

Відповідальним керівником призначається _____________________________________________

( посада, Прізвище, І., П.)

Наряд-допуск видав _________________________________________________________________

(посада. Прізвище, Ім'я, По батькові, підпис, дата)

Склад бригади _____________________________________________________________________

(без Виконавця робіт. Прізвище, І., П., розряд)

Відповідальний керівник робіт ____________________________________________________

(Прізвище, І., П., підпис, дата)

Умови підготовки до провадження робіт виконані ____________________________________

(години, хвилини, дата)

Залишається в роботі ___________________________________________________________________

(перелік устаткування, розташованого поблизу місця роботи і що знаходиться

__________________________________________________________________________________

Під напругою, тиском, високою температурою, вибухонебезпечні. і ін.)

Допускаючий ______________________________________________________________________

(посада. Прізвище, Ім'я, По батькові, підпис, дата)

Оперативний персонал інших цехів ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(назва цехів, посади, Прізвища, І., П. підпису)

Робоче місце й умови роботи перевірені. Бригада з мірами безпеки ознайомлена і до роботи допущена.

Відповідальний керівник робіт ____________________________________________________

( підпис, дата)

Виконавець робіт_________________________________________________________________

(підпис, дата)

Зміни складу бригади

#G0Уведені до складу бригади (Прізвище, ініціали, розряд)

Виведені зі складу бригади (Прізвище, ініціали, розряд)

Дата і час

Відповідальний керівник, підпис

Оформлення щоденного допуску до роботи, закінчення роботи,

Перехід на інше робоче місце

#G0Найменування робочі місця

Допуск до роботи

Закінчення роботи

Зі змістом наряду ознайомлений. Заходи безпеки перевірені.

Бригада з зони провадження робіт виведена. Наряд зданий.

Дата, час

Що допускає, підпис

Виконавець робіт, підпис

Дата, час

Відповідальний керівник робіт підпис

Що допускає, підпис

Роботи з наряду-допуску цілком закінчені _________________________________________

(години, хвилини, дата)

Виконавець робіт ________________________________________________________________

(підпис)

Відповідальний керівник робіт ____________________________________________________

( підпис)

Робочі місця оглянуті, наряд закритий ________________________________________________

( годинник, хвилини, дата)

Що допускає __________________________________

( підпис)

#G0З нарядом-допуском ознайомлені:

Особа, відповідальні за

Безпечне провадження робіт кранами

1.______________________

(ПІБ., підпис, дата)

2._________________________

3._________________________

Додаток 12

Рекомендовано

Складається в 2-х екземплярах,

Виправлення не допускаються

НАРЯД-ДОПУСК №

На право виходу на кранові шляхи і прохідні галереї мостових і пересувних консольних кранів

Для проведення ремонтних і інших робіт

Організація ____________________________________________

Виданий "___"___________ ____р. у____годину____хв.

1. Виробнику (виконавцю) робіт ________________________________________________

(посада, ПІБ.)

Доручається з бригадою в складі ________________ людин зробити наступні роботи

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Місце роботи (цех, проліт) _________________________________________________________

3. Для забезпечення охорони і безпеки праці при підготовці і виконанні робіт пропонується виконати наступні заходи:

А) по попередженню поразки електричним струмом __________________________________

___________________________________________________________________________________

Б) по попередженню падіння з висоти _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

В) по попередженню травмування діючими кранами_____________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Г) по попередженню виходу на кранові шляхи діючих кранів і кранів суміжного прольоту __________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Д) попереджені з записом у вахтовому журналі крановики всіх змін прольоту (цеху) кранів і крановики суміжних прольотів кранів______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Склад бригади

#G0№ п/п

Прізвище, Ім'я, По батькові

Професія, виконувана функція

Кваліфікація, розряд, група по електробезпечності

Підпис після ознайомлення з умовами роботи і мірами безпеки, дата

Інструктованих, дата

Що інструктує, дата

___________________________________________________________________________________

(Посада, ПІБ., підпис начальника цеху чи іншої особи, у підпорядкуванні якого

Знаходяться працівники, що здійснюють ремонт)

5. Роботи почати в ____ годину ______ хв «___» ______________ _______р.

6. Наряд-допуск видав Відповідальний керівник робіт

___________________________________________________________________________________

(посада, ПІБ., підпис, дата)

7. З умовами роботи ознайомлений і наряд-допуск одержав Виконавець робіт

___________________________________________________________________________________

(посада, ПІБ., підпис, дата)

8. Необхідні заходи безпеки, зазначені в пункті 3, виконані

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Виконавець робіт _______________________________

(підпис, дата)

9. Роботи кінчені, матеріали, інструменти і пристосування прибрані, персонал виведений.

Наряд-допуск закрито "__" _________ ____ р. у ____ годину _____ хв

Відповідальний керівник робіт __________________________

( підпис, дата)

Виконавець робіт ______________________________________

( підпис, дата)

Примітка. Наряд-допуск на право виходу на кранові шляхи і прохідні галереї мостових кранів для виробництва ремонтних і інших робіт видається згідно з наказом по організації Керівнику робіт (начальнику цеху, ділянки), у підпорядкуванні якого знаходяться працівники, що роблять ремонтні роботи.

Додаток 13

Складається 2-х екземплярах,

Виправлення не допускаються.

НАРЯД-ДОПУСК №

На провадження робіт краном

Поблизу повітряної лінії електропередачі

_______________________________________

( найменування організації)

Наряд-допуск на провадження робіт на відстані менш 30 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою більш 42 В

1. Крановику ______________________________________________________________________

(Прізвище, Ім'я, По батькові)

___________________________________________________________________________________

(тип крана, реєстраційний номер)

2. Виділеного для роботи ___________________________________________________________

(організація, що виділила кран)

3. На ділянці _______________________________________________________________________

(організація, якій виділений кран, місце виробництва

__________________________________________________________________________________

Робіт, будівельний майданчик, склад, цех)

__________________________________________________________________________________

4. Напруга лінії електропередачі _________________________________________________

5. Умови роботи ___________________________________________________________________

(необхідно зняти напругу з лінії електропередачі, найменше допустима при роботі

___________________________________________________________________________________

Крана відстань по горизонталі від крайнього проводу до найближчих частин крана, спосіб

___________________________________________________________________________________

Переміщення вантажу й інші заходи безпеки)

___________________________________________________________________________________

6. Умови пересування крана _______________________________________________________

(положення стріли й інші заходи

___________________________________________________________________________________

Безпеки)

7. Початок роботи ______ година ______ хв "___" ____________ ____ р.

8. Кінець роботи ______ година ______ хв "___" ____________ ____ р.

9. Відповідальний за безпечне провадження робіт ______________________________________

___________________________________________________________________________________

(посада, ПІБ., дата і номер наказу про призначення)

10. Стропальник ____________________________________________________________________

(Прізвище, Ім'я, По батькові, номер посвідчення і дата

___________________________________________________________________________________

Останньої перевірки знань)

11. Дозвіл на роботу крана в охоронній зоні _________________________________________

(організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу)

12. Наряд видав _____________________________________________________________________

(посада, Прізвище, Ім'я, По батькові, підпис, дата)

13. Необхідні міри безпеки, зазначені в п.5, виконані __________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за безпечне провадження робіт

________________________ "____" _________________ _______ р.

(підпис)

14. Інструктаж одержав крановик ____________________________________________________

( підпис)

"____" _________________ _______ р.

Примітки: 1.Перший екземпляр наряду-допуску видається крановЩИку, другий екземпляр зберігається у Виконавця робіт;

2. Пункт II заповнюється у випадку роботи крана в охоронній зоні лінії електропередачі;

3. До повітряних ліній електропередачі відносяться також відгалуження від них;

4. Роботи поблизу лінії електропередачі виконуються в присутності і під керівництвом особи, відповідального за безпечне провадження робіт кранами.