Сегодня: 07 | 12 | 2021

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 7)

Статистичний збірник Праця в Автономній Республіці Крим у 2004 році (частина 7)

11.21. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам з

урахуванням економічно неактивних підприємств

по регіонах на 1 січня 2005 року

Сумма невиплаченої заработної плати

Всього, тис. грн.

У тому числі підприємства (установи, організації)

Экономично активні

Экономично неактивні

Всього

Із них підприємства-банкрути *

Всього

Із них підприємства-банкрути **

Тис. грн

%

Тис. грн

%

АР Крим

43023,4

35302,9

17124,9

48,5

7720,5

2479,8

32,1

Алушта

64,7

43,6

-

-

21,1

-

-

Армянськ

222,7

194,3

11,0

5,7

28,4

-

-

Джанкой

962,6

962,6

54,8

5,7

-

-

-

Євпаторія

805,5

501,9

63,8

12,7

303,6

182,2

60,0

Керч

14725,3

14374,7

9416,7

65,5

350,6

50,2

14,3

Красноперекопськ

393,7

335,6

116,9

34,8

58,1

58,1

100,0

Саки

4037,7

3004,3

803,1

26,7

1033,4

90,1

8,7

Сімферополь

209,4

209,4

-

-

-

-

-

Судак

1024,2

994,7

975,0

98,0

29,5

29,5

100,0

Феодосія

3312,9

3114,4

768,5

24,7

198,5

181,1

91,2

Ялта

2142,4

1634,7

744,3

45,5

507,7

125,9

24,8

Бахчисарайський

1833,0

1705,1

904,8

53,1

127,9

127,9

100,0

Білогірський

647,8

-

-

-

647,8

-

-

Джанкойський

2340,8

1983,8

637,9

32,2

357,0

153,2

42,9

Красноперекопський

884,0

287,3

-

-

596,7

323,4

54,2

Кіровський

1495,2

1290,8

860,3

66,6

204,4

204,4

100,0

Красногвардейський

1123,8

870,3

579,2

66,6

253,5

253,5

100,0

Ленінський

938,1

625,3

211,0

33,7

312,8

137,9

44,1

Ніжньогірский

1771,4

648,7

121,2

18,7

1122,7

235,7

21,0

Первомайський

450,9

45,1

45,1

100,0

405,8

98,5

24,3

Раздольненський

741,7

176,7

122,7

69,4

565,0

-

-

Сімферопольський

587,9

361,3

-

-

226,6

12,5

5,5

Сакський

1148,1

1059,6

196,3

18,5

88,5

-

-

Советський

783,0

620,6

333,6

53,8

162,4

100,7

62,0

Чорноморський

376,6

258,1

158,7

61,5

118,5

115,0

97,0

* див. виноски до табл. 11.20.

подпись: стан умови праці            розділ 12

 


12.1.Стан умов праці працівників за видами економічної

діяльності за 2004 рік

Кількість працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам

З них працюють під впливом перевищення ГДР, ГДК

(у % до облікової кількості штатних працівників)

Всього, осіб

У % до обліко-вої кількості штатних праців-ників

У % до

2003 року

Шкідли-вих хіміч-них речо-вин 1,2 та 3,4 класу небезпеки

Пилу,

Пере-важно фібро-генної дії

Вібрації

Шуму,

Інфра-звуку, ультра-звуку

Всього

32280

17,7

103,8

7,6

3,3

1,4

7,1

Сільське господарство

2801

5,8

119,2

1,7

0,4

0,9

1,4

Рослинництво

2333

6,1

106,7

1,7

0,4

0,8

1,2

Тваринництво

134

4,9

У 7 р. б.

4,9

-

-

-

Добувна промисловість

722

35,0

125,3

4,8

11,9

16,2

24,3

видобування енергетичних

матеріалів

271

38,5

129,0

4,7

5,3

6,1

30,4

видобування неенер -

гетичних матеріалів

451

33,1

123,2

4,9

15,4

21,4

21,1

Обробна промисловість

14984

30,1

95,6

16,2

8,1

3,1

15,4

харчова промисловість та

перероблення сільськогос-

подарських продуктів

2438

16,0

106,4

3,6

2,3

0,5

5,2

текстильна промисловість

та пошиття одягу

48

6,3

32,0

0,3

-

-

6,3

виробництво шкіри та

шкіряного взуття

11

6,6

22,0

-

-

-

3,0

целюлозно-паперова проми-

словість та видавнича

справа

79

9,3

46,7

1,5

1,8

-

6,8

хімічне виробництво

5573

59,2

99,4

42,8

15,2

6,9

24,7

виробництво гумових та

пластмасових виробів

639

37,5

100,3

15,1

7,2

0,4

24,1

виробництво інших немета-

левих мінеральних виробів

1093

30,4

101,1

6,3

11,8

7,0

20,1

металургія та оброблення

металу

190

14,3

23,7

2,3

0,6

0,5

8,2

виробництво машин та

устаткування

344

12,0

65,9

6,9

3,3

0,7

4,0

виробництво електричного

та електронного

устаткування

985

20,1

115,6

17,4

5,6

0,4

13,7

виробництво транспортного

устаткування

3435

42,9

103,2

23,0

15,7

6,3

29,5

інше виробництво, яке не

віднесене до інших угрупувань

149

16,9

82,3

6,6

4,4

0,1

2,5

Виробництво електроенергії, газу та води

4846

22,1

108,7

6,2

1,0

0,3

7,8

Будівництво

1968

11,2

122,5

5,5

3,6

0,3

2,1

Транспорт

6959

16,3

107,9

6,0

1,8

0,5

5,0

наземний транспорт

994

10,5

114,6

4,2

0,3

0,6

3,9

водний транспорт

220

27,6

104,8

19,2

0,6

5,0

24,7

авіаційний транспорт

44

6,3

38,9

-

-

-

4,9

допоміжні транспортні послуги

5201

25,2

109,4

8,6

3,5

0,4

6,8

Пошта та зв’язок

500

4,5

99,8

2,1

0,1

0,1

1,2

 

Продовження

З них працюють під впливом перевищення ГДР, ГДК (у % до облікової кількості штатних працівників)

Неіоні-зуючих випро-міню-вань

Біоло-гічних фак-торів

Мікро-клімат

У при-міщенні

Темпера-тури зов-нішнього повітря або ат-мосфер-ного тиску

Важ-кості праці

Робо-чої пози

Напру-женос-ті праці

Всього

0,2

0,2

4,2

1,9

2,6

5,4

3,3

Сільське господарство

-

0,1

0,9

0,6

0,7

0,7

0,6

Рослинництво

-

0,1

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

Тваринництво

-

-

0,3

-

0,5

0,3

0,3

Добувна промисловість

-

-

2,0

17,7

4,2

14,8

12,9

видобування енергетичних

матеріалів

-

-

2,1

31,5

3,4

33,2

10,2

видобування

неенергетичних матеріалів

-

-

1,9

10,5

4,6

5,3

14,3

Обробна промисловість

0,2

-

10,1

2,3

4,7

8,4

3,8

харчова промисловість та

перероблення сільського -

сподарських продуктів

-

-

5,2

0,5

2,5

4,7

2,8

виробництво шкіри та

шкіряного взуття

-

-

3,6

-

-

-

-

целюлозно-паперова про -

мисловість та видавнича

справа

-

-

-

-

0,8

1,8

0,2

хімічне виробництво

0,2

-

24,1

1,8

3,5

15,7

1,9

виробництво гумових та

пластмасових виробів

-

-

18,3

0,2

8,0

16,4

6,3

виробництво інших немета-

левих мінеральних виробів

0,9

-

12,5

8,1

7,2

11,2

16,3

металургія та оброблення

металу

-

-

0,9

1,8

3,0

0,2

4,4

виробництво машин та

устаткування

-

-

3,6

0,2

1,6

2,1

2,2

виробництво електричного

та електронного

устаткування

0,4

-

11,9

0,4

2,3

3,8

4,4

виробництво транс-

портного устаткування

0,1

-

6,1

6,6

11,9

12,2

2,6

інше виробництво, яке не

віднесене до інших угрупувань

-

-

-

0,7

7,7

7,3

2,4

Виробництво електроенергії, газу та води

0,9

1,3

2,5

1,8

2,6

6,3

3,1

Будівництво

-

0,1

3,8

0,7

1,9

3,0

1,3

Транспорт

-

-

2,2

2,9

2,4

7,5

6,2

наземний транспорт

-

0,1

3,2

1,6

1,0

4,1

2,5

водний транспорт

-

-

-

-

2,5

-

1,6

авіаційний транспорт

1,4

-

-

1,4

-

-

2,2

допоміжні транспортні послуги

-

-

3,1

4,2

4,4

12,4

10,7

пошта та зв’язок

-

-

-

1,7

0,1

2,3

1,7

12.2. Стан умов праці жінок за видами діяльності за 2004 Рік

Кількість жінок, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам

З них працюють під впливом перевищення ГДР, ГДК

(у % до облікової кількості штатних працівників)

Всього, осіб

У % до обліко-вої кіль-кості штатних праців-ників - жінок

У % до 2003 року

Шкідли-вих хіміч-них речо-вин 1,2 та 3,4 класу небезпеки

Пилу, пере-важно фібро-генної дії

Віб-ра-ції

Шуму, інфра-звуку, ультра-звуку

Всього

8134

11,4

100,7

4,8

2,0

0,3

4,2

Сільське господарство

546

2,8

138,4

0,9

0,1

-

0,1

Добувна промисловість

17

4,8

72,3

1,1

0,3

-

3,4

видобування енергетичних

матеріалів

7

12,1

100,0

-

-

-

6,9

видобування неенергетичних

матеріалів

10

3,3

66,7

1,3

0,3

-

2,7

Обробна промисловість

5333

24,0

97,6

11,0

5,7

1,0

10,0

харчова промисловість та

перероблення сільсько -

господарських продуктів

1314

16,2

111,1

2,4

2,5

0,1

4,8

текстильна промисловість та

пошиття одягу

37

6,1

33,9

0,2

-

-

6,1

виробництво шкіри та

шкіряного взуття

1

1,0

6,7

-

-

-

1,0

целюлозно-паперова про -

мисловість та видавнича

справа

46

8,8

63,9

0,8

1,1

-

7,3

хімічне виробництво

2107

53,7

103,7

38,4

13,3

3,0

18,1

виробництво гумових та

пластмасових виробів

243

33,6

115,7

12,4

8,0

-

19,5

виробництво інших неме -

талевих мінеральних виробів

295

28,3

118,0

6,4

8,6

6,8

13,0

металургія та оброблення

металу

72

11,7

14,8

0,8

-

-

8,3

виробництво машин та

устаткування

83

8,5

80,6

4,6

0,5

-

2,1

виробництво електричного та

електронного устаткування

333

15,2

101,2

11,5

2,1

0,1

9,4

виробництво транспортного

устаткування

777

24,7

122,0

9,0

10,5

0,5

15,2

інше виробництво, яке не

віднесене до інших

угрупувань

25

9,8

65,8

0,0

0,0

0,0

0,8

Виробництво електроенергії, газу та води

1037

13,8

103,6

2,9

0,3

-

7,2

Будівництво

96

2,7

79,3

1,4

0,4

-

0,0

Транспорт

1105

6,2

103,0

2,7

0,4

-

1,2

наземний транспорт

97

4,0

115,5

0,7

0,1

-

0,0

авіаційний транспорт

8

4,3

88,9

0,0

0,0

-

4,3

допоміжні транспортні послуги

823

10,2

105,2

5,7

0,9

-

0,9

пошта та зв’язок

177

2,5

83,4

0,1

0,0

-

1,9


ПпродовженНЯ

З них працюють під впливом перевищення ГДР, ГДК(у % до облікової кількості штатних працівників-жінок)

Неіоні-зуючих випро-міню-вань

Біоло-гічних фак-торів

Мікро-клімату у примі-щенні

Темпера-тури зов-нішнього повітря або атмос-ферного тиску

Важ-кості пра-ці

Робочої пози

Напруженос-ті пра-ці

Всього

0,1

0,2

3,3

0,7

1,4

2,4

1,7

Сільське господарство

-

0,1

0,6

0,5

0,4

0,8

0,4

Добувна промисловість

-

-

0,8

1,4

0,3

2,0

2,2

видобування енергетичних

матеріалів

-

-

-

6,9

1,7

12,1

-

видобування

неенергетичних матеріалів

-

-

1,0

0,3

-

-

2,7

Обробна промисловість

0,1

-

8,5

0,6

3,4

4,6

3,2

харчова промисловість та

перероблення сільсько-

господарських продуктів

-

-

6,9

0,4

2,4

5,2

2,9

целюлозно-паперова про-

мисловість та видавнича

справа

-

-

0,0

-

0,8

1,9

0,4

хімічне виробництво

0,2

-

22,3

0,6

0,8

8,2

1,4

виробництво гумових та

пластмасових виробів

-

-

16,9

-

9,0

13,0

9,8

виробництво інших неме-

талевих мінеральних

виробів

1,4

-

9,5

3,3

9,0

7,2

13,9

металургія та оброблення

металу

-

-

-

-

1,8

-

6,5

виробництво машин та

устаткування

-

-

2,1

0,1

0,5

1,0

1,1

виробництво електричного

та електронного устатку-

вання

-

-

8,7

-

0,4

2,1

3,6

виробництво транспорт-

ного устаткування

-

-

1,1

1,1

11,0

1,7

2,3

Виробництво електроенергії, газу та води

0,2

1,4

1,4

1,5

1,0

1,4

1,2

Будівництво

-

-

1,0

0,1

0,3

0,1

0,1

Транспорт

-

-

1,1

1,0

0,5

2,1

1,8

наземний транспорт

-

-

0,1

-

-

0,6

0,6

допоміжні транспортні послуги

-

-

2,5

2,3

1,1

3,5

2,8

пошта та зв’язок

-

-

-

-

0,1

1,1

1,3

12.3. Пільги та компенсації працівників за роботу

зі шкідливими умовами праці за 2004 рік

Кількість працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій

З них працівники, яким встановлено (у % до облікової кількості штатних працівників) за роботу зі шкідливими та важкими умовами

Всього, осіб

У % до облікової кількості штатних праців-ників

У % до 2003 року

Додат-кові від-пустки згідно Списку

Додаткові відпустки, перед-бачені колектив-ним договором

Скоро-чений робочий тиждень

Доп-лати за умови праці

Всього

41228

22,6

100,9

11,5

2,8

0,6

12,1

Сільське господарство

4581

9,5

91,2

3,8

2,2

0,3

1,2

Добувна промисловість

815

39,5

129,0

17,5

5,4

-

22,6

видобування енергетичних матеріалів

271

38,5

114,8

-

-

-

35,2

видобування неенергетичних

матеріалів

544

40,0

137,4

26,5

8,2

-

16,1

Обробна промисловість

16958

34,1

99,7

23,6

4,4

0,7

21,0

харчова промисловість та

перероблення сільськогосподарських

продуктів

2790

18,3

94,5

11,4

5,1

0,3

9,7

текстильна промисловість та

пошиття одягу

48

6,3

38,1

0,3

0,3

-

3,9

виробництво шкіри та

шкіряного взуття

11

6,6

22,0

6,6

-

-

-

целюлозно-паперова промис-

ловість та видавнича справа

200

23,5

74,3

8,5

0,1

-

4,0

хімічне виробництво

5657

60,1

102,2

46,8

1,1

1,4

46,0

виробництво гумових та

пластмасових виробів

644

37,8

98,9

29,3

10,7

1,5

22,4

виробництво інших немета-

левих мінеральних виробів

1522

42,4

111,7

27,8

12,2

0,1

27,6

металургія та оброблення металу

327

24,6

49,0

11,9

8,7

-

8,6

виробництво машин та

устаткування

534

18,6

84,8

9,4

1,6

0,1

8,0

виробництво електричного та

електронного устаткування

1020

20,8

93,2

14,6

3,2

0,5

14,6

виробництво транспортного

устаткування

3920

48,9

117,9

35,0

4,4

1,3

26,4

інше виробництво, яке не від-

несене до інших угрупувань

285

32,3

82,4

6,0

0,2

-

3,2

Виробництво електроенергії, газу та води

6549

29,9

117,3

13,0

4,4

-

17,8

Будівництво

2438

13,9

125,5

8,7

2,6

0,1

6,2

Транспорт

9887

23,1

92,7

6,2

0,7

1,4

12,9

наземний транспорт

2238

23,7

91,9

3,8

0,2

0,4

7,7

водний транспорт

502

63,0

75,1

2,5

0,1

0,5

27,6

авіаційний транспорт

44

6,3

20,2

1,4

-

-

1,4

допоміжні транспортні

послуги

6039

29,2

94,0

10,7

1,3

1,5

20,5

пошта та зв’язок

1064

9,6

115,4

0,4

-

2,3

2,8