Сегодня: 19 | 01 | 2022

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

 

Е протистояння двох сил – добра і зла

2. В які роки Остап Вишня уславився як великий майстер комічної сатири:

А)під час Великої Вітчизняної війни

Б) післявоєнні

В)1904

Вправа

Теорія літератури.

1 Назвіть основні жанри лірики. Наведіть приклади.

2. Назвіть ознаки властиві жанру балади?

Завдання № 29

Питання

1. Напишіть про те, який період життя українського селянства охоплено у романі Панаса Мирного ”Хіба ревуть воли, як ясла повні” ?

2. Охарактеризуйте інтимну лірику Л. Українки

Тести

1. Тема влади землі над селянином розкрита у творі

А) „Intermezzo”

Б) „Земля”

В) „Лісова пісня”

Г) „ Камінний хрест”

2. Засновником футуризму в Україні після 1917р. є :

А В. Маяковський, І. Севирянин

Б Микола та Давид Бурлюки

В В. Хлєбніков

Г М. Семенко

Вправа

1. Поділіть рядки на стопи. Визначте віршований розмір.

Тиша, дитино, поки ще маленька

Ти ж бо живеш навесні,

Ще твоя думка літає легенька

Ще твої мрії ясні.

(Леся Українка)

Завдання № 30

Питання

1. З скількох частин складається роман „Вершники”?

2. Чиє життя описує Довженко в творі „Зачарована Десна”?

Тести

1. Де і ким працював Юрій Яновський після навчання в Києві?

А) в Харкові редактором газети „Більшовик”

Б) в Одесі на фабриці електромеханіком

В) в Харкові редактором у сценарному відділенні ВУФКУ

Г) в Одесі на посаді головного редактора кінофабрики

Тематика творів О. Вишні зажди була пов’язана з…

А) життям тварин;

Б) урядом;

В) проблемами свого народа;

Г) навчанням.

Вправа

1. Складіть і запишіть невеликий текст, використовуючи подані прислів’я.

1. Земля дає все і забирає все.

2. Дай землі, то вона і тобі дасть.

3. На поганій землі хліб не родить.

4. Земля багата – народ багатий.

5. Земля – мати.

Список РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

1. Бондар М. Творчість Володимира Cамійленка // Cамійленко В. Твори.— К., 1990.

2. Зеров М. “Непривітаний співець” (Я. Щоголів) // Зеров М. Твори: В 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

3. Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн.— К., 1997.— Кн. 3.

4. Камінчук О. Олена Пчілка: аспекти творчої діяльності // Слово і час.— 1999.— № 6.

5. Хропко П. Українське літературне життя 70—90-х років ХІХ ст. (Матеріал до оглядової лекції у 10 класі) // Дивослово.— 1994.— № 3.

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

1. Білецький О. Іван Семенович Левицький (Нечуй) // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 2.

2. Зборовська Н. Український світ Нечуя-Левицького: гендерний підхід // Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків.— Львів, 1999.

3. Крутікова Н. У світі художньої правди і краси // Нечуй-Левицький І. Твори: У 3 т.— К., 1988.— Т. 1.

4. Міщук Р. Співець душі народної: До 150-річчя від дня народження І. Нечуя-Левицького.— К., 1987.

5. Панченко В. Дві повісті Івана Нечуя-Левицького (“Хмари”, “Кайдашева сім’я”) // Дивослово.— 2003.— № 8.

6. Погрібний А. Всевидяще око України.— І. Нечуй-Левицький // Погрібний А. Класики. Не зовсім за підручником.— К., 2000.

7. Хропко П. Романи І. Нечуя-Левицького з життя інтелігенції // Українська мова і література в школі.— 1988.— № 11.

ПАНАС МИРНИЙ

1. Білецький О. Панас Мирний // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 2.

2. Горленко В. “Повія”, роман П. Мирного // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3 кн.— К., 1998.— Кн. 2.

3. Міщук Р. Реалізм Панаса Мирного і проблема художньої розповіді // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ — початку ХХ ст.— К., 1991.