Сегодня: 19 | 01 | 2022

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

 

Тести

1. Украдене щастя” – драма:

А М. П. Старицького

Б І. Карпенка-Карого

В І. Я. Франка

2. Повість “Борислав сміється” – це твір:

А І. Нечуя-Левицького

Б Панаса Мирного

В М. П. Старицького

Г І. Я. Франка

Вправа

1. Дайте загальну характеристику творчості Євгена Плужника.

2. Розкрийте одне з понять, наведіть приклади:

- в чому виявляється жанрова своєрідність “усмішки”.

- як ви розумієте термін “орнаментальный стиль?” Спробуйте пояснити це на прикладі новели “Кіт у чоботах”. Чим зумовлений цей стиль?

- як ви розумієте поняття “національно свідомість, національна гідність” і як вони виявились у поезіях Є. Маланюка?

Розробив викладач :Трибрат К. В

.

Завдання № 26

Питання

1. Опишіть проблематику новел “Подвійне коло”, “Шаланда в морі” (з роману „Вершники”) Юрія Яновського.

2. Опишіть трагедію українського народу в оповіданнях Григорія Косинки: “На золотих богів”, “Мати”.

Тести

1. Любов до чого зображена у Мисливських усмішках О. Вишні.

А) до України

Б) до природи

В) до СРСР

2. До якого звання дослужився Євген Маланюк?

А) до підпоруччика;

Б) до прапорщика;

В) до майора;

Г) до генерала.

Вправа

1. Охарактеризуйте розвиток української прози 20-х років XX ст., її представників.

2. Напишіть твір на одну з тем :

а) Проблема гуманізму й фанатизму в новелі Миколи Хвильового “Я” (Романтика).

б) „Похвалити – трудніше, треба довести плюси. А мінуси – легше, крий! І все!”(Остап Вишня)

в) Неоднозначність образу України у творчості Євгена Маланюка.

Завдання № 27

Питання

1. Дайте загальну характеристику творчості Володимира Сосюри.

2. Пояснить психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка з романа „Місто” В. Підмогильного.

Тести

1. Ваші твори мали великий вплив на мене…” – це слова про Панаса Мирного сказав…

А М. Коцюбинський

Б І. Франко

В І. Карпенко-Карий

2. Остап Вишня відбував покарання у:

А) М. Кома

Б) на Сахаліні

В) в м. Гуна

Вправа

1. Дайте відповідь на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях :

1) Назвати 5 авторів та їх твори автобіографічного характеру.

2) Ім’я якого видатного поета XX століття носить премія, що присуджується в жанрі перекладу?

3) Літературна течія – це... Наведіть приклад.

4) Літературне угрупування - це... Наведіть приклад.

5) Літературна школа – це... Наведіть приклад.

6) Хто розпочав літературну дискусію 1925-1928 р р.?

7) Назвіть представників “Празької школи”.

8) Як справжнє прізвище Василя Барки ?

9) Український модернізм –

10) Неокласики в українській літературі

Завдання № 28

Питання

1. Дайте загальну характеристику творчості Юрія Яновського.

2. Опишіть образ головного героя (Андрія) з новели “Подвійне коло Ю. Яновського

Тести

1. Символичними значеннями в назві роману В. Барки „ Жовтий князь” є:

А голодомор українського народу

Б незнищенна сила українського народу

В толірантна система, яка сіє смерть і спустошення

Г надприродне, космічне зло, що набрало сили у ХХ ст.

Д самотність і незахищенність людини у ХХ ст.