Сегодня: 19 | 01 | 2022

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

 

Тести

1. Засновником символізму в Україні після 1917р. є :

А Б. Лесм’ян

Б П. Тичина, Я. Савченко, О. Слісаренко, В. Кобилянський, Д. Загул

В М. Вороний, О. Олесь, П. Карманський, Г. Чупринка

Г М. Метерлинк

2. Побутово –психологічний роман Є. Плужника називається:

А „Фашисти”

Б „ Змова в Києві”

В „Рання осінь”

Г „Дні”

Вправа

1. Охарактеризуйте українську літературу 40-50-х років ХХ ст.

2. Розкрийте основну думку події. Назвіть художні засоби вираження почуттів

Ліричного героя.

Ще назва є, а річки вже немає

Усохли верби, вижовкли рови,

І рідна качка тоскно оминає

Рудиментарні залишки багви.

І тільки етап, і тільки спека, спека,

Озерявин проблиску скупі,

І той у небі зморений лелека,

І те гніздо лелече на стовп.

Куди ти ділась, річенько? Воскресни!

У берегів потріскались вуста.

Барвистих лук не знають твої весни,

І світить спека ребрами моста.

Стоять мости над мертвими річками.

Лелека зробить декілька кругів.

Очерети із чорними свічками

Ідуть уздовж колишніх берегів

(Ліна Костенко)

Завдання № 22

Питання

1. Визначте основні сюжетні лінії, пов’язані з різними долями людей в романі Валерія Шевчука “Дім на горі”.

2. Охарактеризуйте українську літературу 10-х років ХХ ст..

Тести

1. “Вічний революціонер – Дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля…” – це рядки вірша:

А “Гімн”

Б “Гримить”

В “Каменярі”

Г “Гріє сонечко”

2. .Краса весняного степу, зовнішність сільського парубка та польової царівни – це описи з:

А повісті “Земля” О. Кобилянської

Б роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

В повісті “Кайдашева сім’я” І. С. Нечуя-Левицького

Вправа

1. Назвіть основні мотиви лірики Ліни Костенко: „Страшні слова, коли вони мовчать...”, „Вже почалось, мабуть, майбутнє”, „Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...”.

2. Назвіть жанри драматичних творів

Завдання № 23

Питання

1. Дайте загальну характеристику творчості Олександра Довженко.

2. Визначте тематику і проблематику новели „Малорос - європеєць” Володимира Винниченко; охарактеризуйте образ головного героя.

Тести

1. І. Я. Франко відобразив свої страждання в цісарській тюрмі в оповіданні:

А “Олівець”

Б “На дні”

В “Отець гуморист”

Г “Ріпник”

2. Бенедьо Синиця – так називається герой повісті:

А “Кайдашева сім’я”

Б “Лихо давнє і сьогочасне”

В “Борислав сміється”

Вправа

1. Охарактеризуйте „українське Відродження” 20-х років ХХ ст..

2. “Усі основні європейськи мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле життя”

Напишіть Ваші роздуми з цього приводу (Стисло).

Завдання № 24

Питання

1. Розкажіть (напишіть) про ранню творчість Павла Тичини.

2. Визначте провідні мотиви кіноповістей „Україна в огні” і „Зачарована Десна” Олександра Довженко.

Тести

1. Збірка “З вершин і низин” відкривається віршем:

А “Гімн”

Б “Гріє сонечко”

В “Гримить”

Г “Каменярі”

2. “Вона довго терлася коло панів і набралася од них трохи панства”. Це…

А Мелашка

Б Мотря

В Маруся

Г Палажка

Вправа

1. Визначте тематику і проблематику зазначених віршів Павла Тичини Арфами, арфами...”, „Пам’яті тридцяти”, „Гей, вдарте в струни, кобзарі...”.

2. Напишіть твір на одну з тем:

A. “Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв”.

Б. “Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду”. (За романом Юрія Яновського “Вершники”).

В. “Як в нації вождя нема, тоді вожді її поети” (Є. Маланюк)

Завдання № 25

Питання

1. Напишіть про розвиток української літератури за межами радянської України (Є. Маланюк, Т. Осьмачка, О. Ольжич, О. Теліга).

2. Визначте проблеми порушені у п’єсі „Мина Мазайло”: Миколи Куліша.