Сегодня: 19 | 01 | 2022

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

 

Вправа

1. Напишіть про трагічну долю галицького селянства доведеного до зубожіння й кинутого напризволяще, зображеного у новелі „Новина” Василя Стефаника. .

2. Напишіть твір на одну з тем :

а) Кайдашизм – це явище соціальне чи моральне?

б) Чіпка Варенечеко – борець проти соціальної неправди чи злочинець?

(за романом П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?...”

в) Відтворення героїчної і трагічної історії України в народних думах і піснях.

Завдання № 19

Питання

1. Дайте загальну характеристику творчості Івана Багряного (І. Лозов’яга).

2. Назвіть основні мотиви поезії Івана Драча : „Балада про соняшник”, „Балада про вузлики”, „Крила”.

Тести

З якого твору М. Хвильового розпочалася літературна дискусія?

A. “Україна чи Малоросія”.

Б. “Апологети писаризму”.

В. “Про “сатану в бочці”, або про графоманів, спекулянтів та інших “просвітян”.

Г. “Я (Романтика)”.

Виступав проти «масовізму», «червоного просвітянства», закликав орієнтуватися на «психологічну Європу»

А М. Куліш;

Б Остап Вишня;

В О. Довженко;

Г Ю. Яновський;

Д М. Хвильовий

Вправа

Дайте загальну характеристику творчості Олександра Олеся. Дайте відповідь на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях :

1) Накресліть схему поділу фольклорних творів на роди, види, жанри.

2) “Хмельницький і Барабаш” за жанром...

3) Хто “догодував до смерті” Мотрю, матір Чіпки?

4) Прототип – це...

5) Визначте жанр “Кайдашевої сім’ї”.

6) Гумор – це...

7) Сатира – це...

A. Соціально-психологічний роман – це...

Б. Назвіть відомі вам твори Панаса Мирного.

В. Корифеї українського театру...

Завдання № 20

Питання

Визначте тематику і проблематику віршів Василя Симоненко: „Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці...”, „Є тисячі доріг...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично.” Визначте провідні мотиви зазначених поезій Олександра Олеся: „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий!..”.

Тести

1. Двох авторів має твір української літератури

А «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;

Б «Вершники»;

В «Я (Романтика) »;

Г « Перехресні стежки »;

Д « Чорна рада».

2. Найбільш неокласична збірка Максима Рильського мала назву...

А "Знак терезів"

Б "Синя далечінь"

В "На білих островах"

Г "Голосіївська осінь

Вправа

1. Опишіть зміст та проблематику роману «Марія» Уласа Самчука.

2. Поділіть рядки на стопи, визначте віршований розмір, римування. Які художні засоби використовує для розкриття основної думки поезії? Відповідь проілюструйте.

Там, у степу, схрестилися дороги,

Немов у герці дикому мечі,

І час неспинний, стиснувши остроги,

Над ними чвалить вранці і вночі.

Мовчать над ними голубі хорали,

У травах стежка свище, мов батіг,

О, скільки доль навіки розрубали

Мечі прадавніх схрещених доріг!

Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.

Твоя краса цвіте в моїх очах.

Але скажи : чи ти зі мною поруч

Пройдеш без трепетно по схрещених мечах?

(В. Симоненко)

Завдання № 21

Питання

1. Поясніть глибокий філософський підтекст епіграфа романа „Диво” П. Загребельного.

2. Дайте загальну характеристику творчості Володимира Винниченка.