Сегодня: 07 | 12 | 2021

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

 

Завдання № 13

Питання

1. Дайте загальну характеристику творчості Михайла Старицького.

2. Напишіть про життєву драму М. Куліша?

Тести

1. Говорячи в 1909 році: «Кого у нас читають? Про кого скрізь ідуть розмови, як тільки інтереси сходяться на літературі? Кого купують?»— М. Коцюбинський мав на увазі:

А І. Франка;

Б В. Винниченка;

В П. Тичину;

Г М. Хвильового;

Д М. Куліша

2. Прочитайте уривок із повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

Не чорна хмара з синього моря виступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали усі діти.

В уривку вжито художні засоби:

А постійні епітети, символи;

Б заперечні порівняння, уособлення;

В заперечні порівняння, постійні епітети;

Г гіперболи, персоніфікація;

Д алегорія, метафора

Вправа

Дайте визначення термінам: Асоціація українських письменників, пригодницький роман. Дайте відповідь на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

1) Запишіть два афоризми, що запам’яталися вам із прочитаних творів прадавньої літератури.

2) Дохристиянські боги слов’ян...

3) Першу книгозбірню при Софійському соборі створив...

4) Головна ідея “Слова о полку Ігоревім” – це...

Завдання № 14

Питання

Охарактеризуйте таке літературне явище як, українська „химерна проза” ХХ ст.. Напишіть про що вірш О. Теліги „Сучасникам”?

Тести

Зачинателем нової української літератури був:

A. І. Вишенський.

Б. М. Шашкевич.

В.. Г. Сковорода.

Г. І. Котляревський.

Яка жанрова форма твору О. Довженка “Україна в огні”?

A. Лірична повість.

Б. Публіцистичний твір.

В. Кіноповість.

Г. Історична повість.

Вправа

1. Дайте визначення термінам: психологічна характеристика літературного героя, “Покутська трійця”.

2. Розкрийте зміст і головну думку поезії. Знайдіть і назвіть у вірші тропи.

Відкриття.

Я відкриваю світ собі щодня,

Хоч, може, він стократ уже відкритий, -

Чи страшно щось відоме повторити,

Якщо воно збагачує життя?

Не конче, може, й треба навмання

Пускатися в дорогу, щоб творити

Ті відкриття – й вивчати, як санскрити,

Звичайні речі й людські надбання.

Ті відкриття – як далі розмаїті.

А скільки їх у внутрішньому світі,

У таємниці власного життя!

У стежечках від хати до дороги,

Що ми пройшли, спинаючись на ноги,

Чи не найбільше наше відкриття.

Іван Гнатюк

Завдання № 15

Питання

Охарактеризуйте образи Марусі, Івана Іскри, Богдана Хмельницького з роману „Маруся Чурай” Ліни Костенко. Напишіть про трагічність історії родини Федорчуків з повісті „Земля” Ольги Кобилянської.

Тести

За жанром “Мойсей” І. Франка – це:

A. Сатирично-поетична поема.