Сегодня: 01 | 07 | 2022

Дипломная робота «Сальмонельоз перепелів в господарствах Севастопольської області»

Смертність підраховували шляхом встановлення відношення кількості перепеленят, що загинули, до поголів'я, сприйнятливого до цієї хвороби, за формулою:

С = Пх 10000 :В

Де С - показник смертності; П - кількість перепелів, що загинули від інфекції; В - кількість сприйнятливої птиці; 10000 - стандартний показник.

Летальність підраховували, визначаючи відношення поголів'я, що загинуло від даної хвороби, до кількості хворих: Л= П х 100 : А,

Де Л - показник летальності; П - кількість перепелів, що загинули;

А - кількість перепелів, що захворіли; 100 - відсоток.

Аналізували дані звітів установ ветеринарної медицини і обласних лабораторій ветеринарної медицини, а також результати досліджень, що одержані при виїздах до птахогосподарств і обласних лабораторій.

Матеріалом для бактеріального дослідження слугували свіжі трупи птиці і колонії мікрофлори, що виросли на чашках Петрі при відборі проб повітря приміщень.

Використовувались загальновідомі бактеріологічні, вірусологічні, серологічні та інші методи[22,11]. Бактеріальна забрудненість повітря пташників визначалась методом седиментації (експозиція 5 хвилин – в чашках Петрі з агаром та агаром Ендо) з підрахунком колоній, що виростуть за 24 години в термостаті при 37,50С. Встановлювалась ефективність засобів зниження бактеріальної контамінації повітря пташників.

Для культивування мікроорганізмів, що були ізольовані з повітря і трупів птиці, використовувались універсальні поживні середовища, елективні, диференційно-діагностичні та спеціальні. Первинні висіви робились із крові серця, печінки, кісткового мозку на МПБ і МПА. Морфологічні та тінкториальні властивості вивчали при мікроскопії мазків з печінки.

На другу добу – пересівали на щільні диференційно-діагностичні середовища (Ендо, Плоскірєва, Левіна) – в чашках Петрі. Через 24- 48 годин культивування в термостаті при температурі + 370С характерні для сальмонел або кишкової палички колонії відсівали для вивчення сахаролітичних властивостей, серотипування та ін. Антигенну приналежність ізольованих культур мікроорганізмів визначали в РА з відповідною полівалентною сироваткою, потім - з монорецепторними О – та Н – сироватками, відповідно до рекомендацій, що додані до наборів сироваток.

При виділенні серологічнотипованного з відповідними культурально - біохімічними властивостями сальмонел або кишкової палички підтверджували клініко-епізоотологічний і патологоанатомічний діагноз.

Вивчення патогенних властивостей виділених ізолятів методом біопроби на перепеленятах. Проводились досліди штучного інфікування перепеленят збудниками сальмонельозу, що ізольовані при ензоотіях хвороби на фермах, з використанням різних методів (внутрішньом'язовий та аерогенно;). В дослідах по штучному інфікуванню, встановленню LD50 та вивченню профілактичної дії байтрилу використано 20 голів 7 - і 14- добових перепелів.

Перед інфікуванням встановлювали LD50 збудника хвороби за методом Ріда і Менча на 7- і 14-добових перепеленятах.

Для обчислення LD50 за методом Ріда и Менча використовували формулу :

Log LD50 = log В - ( b - 50 ): ( в - а ) х log d

Примітка: В - розведення бактерій, яке дає ефект понад 50%;

B - відсоток, що відповідає розведенню В;

А - відсоток, що відповідає розведенню, яке дає ефект менше 50%;

Log d - коефіцієнт розведення бактерій.

В дослід брали три групи перепелів. Кожна група складалася із 10 голів 7- денних і 10 голів 14- денних перепелів. Птиці першої групи семиденного віку з 2- го дня, а 14- денним з 3- го дня для лікування застосовували байтрил (енрофлоксацин) на протязі 5 днів в дозі 10мг/кг, для чого 5 мл препарату розчиняли в 10л води і випоювали перепелятам.

Птиці другої групи для лікування застосовували левоміцетин з питною водою в дозі 20мг/кг на протязі 5 днів. Птиця третьої групи була контрольною, для неї лікування не застосовували.

Для лабораторних дослідів було використано 60 різновікових перепелів.

При встановленні сальмонельозу, колібактеріозу у перепелят розробленні заходи лікування і профілактики з використанням різних препаратів та проведенням відповідних профілактичних заходів.

Встановлювали можливість і розроблялась методика оздоровлення птахогосподарств від бактеріозів без застосування антибактеріальних препаратів.

Чутливість культур мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів визначали з використанням дисків, а для контролю – визначали граничними розведеннями препаратів методом дифузії в агар. В дослідах використовувалось поживне середовище для визначення чутливості до антибіотиків (АГВ) та диски з відповідними препаратами.

Для обробки результатів досліджень використовували комп’ютер с процесором Celleron 700 і операційною системою Windows 2000 та Excel.

3.2.Характеристика перепелиних ферм ЗАТ «Сиваш - Термінал» і ПП «Власова О. П.».

Перепелина ферма ЗАТ «Сиваш - Термінал» знаходиться в м. Севастополь, Інкерман, вул. К. Маркса 45/4. Ферма розміщується на першому поверсі 2-х поверхового будинку і представляє собою розміщенні у 3 ряди типові клітки по 4 яруси в кожному ряді. У кожній секції знаходиться по шість перепілок та один перепел. Усього у середньому нараховується до 450 голів перепелиного стада. Напрямок діяльності перепелиної ферми становить отримання і реалізація перепелиного яйця. Ферма має п’ять приміщень: 1- приміщення для перепелів; 2 – приміщення для зберігання кормів; 3 – приміщення для зберігання перепелиного яйця (3 холодильні шафи) ; 4 – кімната для відпочинку обслуговуючого персоналу; 5 – кімната для зберігання інвентарю та дезінфікуючих засобів. Обслуговують ферму дві птичниці, які проходять періодичний медичний огляд. Також на фермі є завідуючий і офіційний лікар ветеринарної медицини. Птахоферма функціонує по принципу закритого типу. Годівля та поїння перепелів, а також збір помету здійснюється в ручну. Пташник обладнаний штучним освітленням та кондиціонером, який тримає температуру у приміщенні +22 - 250С. Фермою заключні договори з ПП «Нога О. І.» на проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації приміщень та з районною лабораторією ветеринарної медицини на проведення досліджень. Кормління здійснюється комбікормом власного приготування, фекалії знищуються методом біотермічного знезараження.

Перепелина ферма ПП «Власова О. П.» знаходиться в м. Севастополь, Гагарінський район, вул. Перемоги, 5 . Ферма розміщується в окремій будівлі площею 85м2 і представляє собою розміщенні у 2 ряди типові клітки по 4 яруси в кожному ряді. У кожній секції знаходиться по вісім перепілок та один перепел. Усього у середньому нараховується до 370 голів перепелиного стада. Напрямок діяльності перепелиної ферми становить отримання і реалізація перепелиного м’яса та яйця. Ферма має п’ять приміщень: 1- приміщення для перепелів; 2 – приміщення для зберігання кормів; 3 – приміщення для зберігання перепелиного яйця та м’яса (3 холодильні шафи) ; 4 – кімната для забою перепелів; 5 – кімната для зберігання інвентарю та дезінфікуючих засобів. Обслуговують ферму дві птичниці, які проходять періодичний медичний огляд. Також на фермі є завідуючий і офіційний лікар ветеринарної медицини. Птахоферма функціонує по принципу закритого типу. Годівля та поїння перепелів, а також збір помету здійснюється в ручну. Пташник обладнаний штучним освітленням та кондиціонером, який тримає температуру у приміщенні +22 - 25 град. С. Фермою заключні договори з ПП «Нога О. І.» на проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації приміщень та з районною лабораторією ветеринарної медицини на проведення досліджень. Кормління здійснюється комбікормом власного приготування, фекалії знищуються методом біотермічного знезараження.