Сегодня: 01 | 07 | 2022

Дипломная робота «Сальмонельоз перепелів в господарствах Севастопольської області»

Дипломная робота «Сальмонельоз перепелів в господарствах Севастопольської області»

Зміст

Завдання на виконання дипломної роботи

Реферат

1. Вступ

2. Огляд літератури

2.1 Висновок з огляду літератури

3. Власні дослідження

3.1 Матеріал і методи дослідження

3.2 Характеристика перепелиних ферм

3.3 Результати власних досліджень

3.4 Розрахунок економічної ефективності

3.5 Обговорення результатів власних досліджень

4. Охорона праці

5. Охорона навколишнього середовища

6. Комп’ютерні методики з обробки інформації

7. Висновки і пропозиції виробництва

8. Список літератури

9. Додатки

Реферат

 

На тему: «Сальмонельоз перепелів в господарствах Севастопольської області»

Дослідження присвячені можливості контамінації повітря збудником сальмонельозу, а також діагностиці і лікуванню сальмонельозу у перепелів.

Установлено, що мікробна забрудненість повітря перепелятників коливалась від 172 до 780 тисяч мікробних тіл в 1м3 на фермах ПП «Власова О. П.» та від 16 до 520 тисяч на перепелиній фермі ЗАТ «Сиваш - Термінал» і становила в середньому на фермах ПП «Власова О. П.» 435, 25± 69,12 та на перепелиній фермі ЗАТ «Сиваш - Термінал» 223±31,16 Тисяч мікробних тіл, відповідно.

Для перепеленят раннього віку характерний гострий перебіг сальмонельозу. Септичний прояв сальмонельозу характеризується депресією, кон'юнктивітами, проносами, виснаженням. Хронічна форма сальмонельозу характерна для дорослих перепелів і, як правило, розвивається без яскраво виражених ознак хвороби.

На перепелиних піддослідних фермах сальмонели виділялися у всі періоди спостережень і з усіх досліджуваних об'єктів. Всього виділено 21 патогенний ізолят Salmonell pullorum. Збудник сальмонельозу перепелів мав характерні біологічні властивості для Salmonell pullorum.

Встановлено, що 100% ізолятів виявилися високочутливими чутливими до байтрилу (27,5±0,21мм затримки росту), чутливими до левоміцетину (23,5±0,38мм затримки росту) і нечутливі до тетрацикліну, стрептоміцину, пеніциліну. Встановлено, що байтрил викликає лікувальний ефект при експериментальному сальмонельозі перепелів у рекомендованій дозі 10мг/кг.

1. Вступ

Перепелівництво – перспективна галузь птахівництва. Перепели є джерелом високоцінних і лікувальних продуктів харчування. Перепелині яйця по вмісту багатьох поживних речовин переважають курячі, в них більше калію, фосфору, заліза, вітамінів В1 і В2. Ембріони перепелів використовують в біологічній промисловості при виготовлені вірус – вакцин [5].

Розведенням перепелів здавна займались у Японії, Китаї, США на деяких інших країнах. Перепелівництво набуває все більшої популярності на Україні. При вживанні перепелиних яєць не буває діатезу, який інколи трапляється при вживанні курячих яєць. Особливо корисні перепелині яйця для людей, що виїхали із «Чорнобильської зони».

Перепели – перша птиця, яка була включена в програму дослідження космосу.

Розводять здебільшого японського перепела – Coturnix coturnix Japonica – яйценосну породу, а також м’ясну – фараон [6,3].Перепелів використовують для проведення експериментів в лабораторних умовах.

Розвитку перепелівництва перешкоджають заразні хвороби. В літературі є значна кількість повідомлень відносно хвороб перепелів інфекційної і неінфекційної етіології. Серед інфекційних захворювань відмічали бактеріальні інфекції: сальмонельоз, стафілококоз, колібактеріоз. Слід зазначити, що ряд робіт присвячено вивченню деяких вірусних захворювань [17,5].

Мета і задачі досліджень – Вивчити поширення та перебіг сальмонельозу перепелів на фермах різної потужності і дати оцінку факторам, що сприяють появі хвороби.

Основні задачі дослідження:

- вивчити поширення сальмонельозу на перепелиних фермах м. Севастополю;

- визначити бактеріальну забрудненість повітря приміщень для перепелів та склад мікрофлори;

- з’ясувати зв'язок наявності Salmonella pullorum (Salmonella gallinarum) у повітрі приміщень із спалахами хвороби;

- вивчити перебіг сальмонельозу перепелів при природному на фермах та при штучному інфікуванні.