Сегодня: 31 | 05 | 2020

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для ізолювальників на термоізоляції


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для ізолювальників на термоізоляції

1. Загальні вимоги безпеки.

Ізолювальники на термоізоляції (далі — «термоізоляційник») при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства», дійсної типової інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного устаткування і технологічного оснащення.

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Перед початком роботи термоізоляційники зобов'язані:

A.  пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваних робіт;

B.  надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка;

C.  одержати завдання в бригадира чи керівника робіт.

2.2. Після одержання завдання в бригадира чи керівника термоізоляційники зобов'язані;

A.  підготувати необхідні засоби індивідуального захисту і перевірити їхню справність;

B.  перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

C.  підібрати технологічне оснащення, інструмент, необхідні при виконанні роботи, і перевірити їхня відповідність вимогам безпеки.

2.3. Термоізоляційники не повинні приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

A.  несправностях технологічного оснащення, засобів захисту працюючих і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів по їхній експлуатації, при яких не допускається їхнє застосування;

B.  несвоєчасному проведенні чергових іспитів (технічного огляду) технологічного оснащення, інструмента і пристосувань;

C.   захаращеності або недостатній освітленості робочих місць і підходів до них.

2.4. Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це термоізоляційники зобов'язано негайно повідомити про них бригадиру чи керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Термоізоляційники при готуванні і використанні заливального чи напилювального  пінополіуретану чи аналогічних утеплювачів зобов'язані виконувати наступні вимоги безпеки:

A.  підігрівати компоненти пінополіуретану без застосування відкритого вогню;

B.  виключити можливість улучення пінополіуретану на шкірний покрив при нанесенні чи заливанні його;

C.  забороняється паління чи користування відкритим вогнем у радіусі 25 м від місця роботи;

D.  для нейтралізації кислоти, що потрапила на шкіру, застосовувати 5-10-процентний розчин соди.

3.2. При виконанні робіт із застосуванням дроту термоізоляційникам варто працювати в захисних окулярах і для відкушування дроту користатися гострозубцями.

3.3. При оштукатурюванні поверхонь будівельних конструкцій трубопроводів чи устаткування термоізоляційники зобов'язані стежити за тим, щоб підстава під оштукатурювання не мало виступаючих кінців дроту, що можуть порвати рукавичку і поранити долоню.

3.4. При роботі з риштовання, чи колисок автовишок термоізоляційники повинні користатися запобіжним поясом. При цьому інструмент і дрібні деталі термоізоляційники повинні переносити в сумці. Щоб уникнути падіння інструментів не допускається залишати їх біля краю лісів чи риштовання, а також на конструкціях трубопроводів.

3.5. Для проходу на робоче місце при роботі на висоті необхідно використовувати обладнані системи доступу (сходи, трапи, містки).

3.6. При устрої підвісного риштовання місця їхньої підвіски повинні бути зазначені керівником робіт після узгодження з організацією, що експлуатує трубопроводи й устаткування.

3.7. При роботі в діючих цехах, що поблизу рухомих частин механізмів, оголених проводів і струмоведучих частин електроустаткування, що знаходяться під напругою, а також у гарячих трубопроводів чи випробовуваного устаткування і трубопроводів термоізоляційники зобов'язані виконувати вимоги охорони праці, викладені в наряді-допуску.

3.8. При роботі з ароматичними клеями (ізолітом, лесфолем і т. п.) у закритих приміщеннях термоізоляційники зобов'язані користатися тарою, інструментом і засобами підкладання, виконаними з матеріалів, що виключають іскровиділення (кольорових металів, пластмаси, дерева), а також бути у взутті, що не має цвяхів, і в одязі без металевих пряжок, ґудзиків і т. п.).

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При виявленні в процесі роботи витоку газів чи іншого продукту з трубопроводів термоізоляційники необхідно негайно призупинити роботи, залишити небезпечне місце і повідомити про те, що трапилося, керівнику робіт.

4.2. При загорянні матеріалів термоізоляційники зобов'язані вжити заходів до гасіння вогнища загоряння, а при неможливості його ліквідації власними силами викликати пожежну охорону і повідомити керівнику робіт.

4.3. При виявленні несправності лісів, риштовання й інших засобів, що забезпечують роботу на висоті, варто призупинити роботи, залишити небезпечне місце і повідомити про порушення вимог безпеки керівнику робіт.

4.4. Волокна мінеральної вати (скловати), що потрапили на незахищену поверхню шкіри, необхідно видаляти обережно, уникаючи їхнього утирання. При влученні пилу і волокон скловати в очі необхідно звернутися до медичного працівника.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи

5.1. По закінченні роботи термоізоляційники зобов'язані:

A.  очистити робоче місце від сміття і відходів будівельних матеріалів;

B.  інструмент, тару і матеріали, застосовувані в процесі виконання завдання, очистити і забрати у відведене для цього місце;

C.  повідомити  бригадиру чи керівнику робіт про усіх неполадки. які виникли під час роботи.

Розробив __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
Служби охорони праці
Підприємства __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)