17 | 01 | 2019

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИКІВ


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНИКІВ

Облицювальники при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства», даної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації технологічного оснащення, устаткування й інструменту, застосовуваних у процесі роботи.


Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Перед початком роботи облицювальники зобов'язані:

А) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт, одержати завдання в чи бригадира керівника і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваних робіт;

Б) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка.

2. Після одержання завдання в бригадира або керівника робіт облицювальники зобов'язані:

А) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту і перевірити їхню справність;

Б) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

В) підібрати технологічне оснащення, інструмент, необхідні при виконанні роботи, і перевірити їх на відповідність вимогам безпеки.

3. Облицювальники не повинні приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

А) несправностях технологічного оснащення, засобів захисту працюючих і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування;

Б) захаращеності або недостатній освітленості робочих місць і підходів до них;

В) загазованості або запиленості в приміщенні, а також при сильному вітрі й атмосферних опадах;

Г) порушенні стійкості засобів підкладання і конструкцій будинків і споруджень.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це облицювальники зобов'язані негайно повідомити бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки під час роботи

4. У процесі роботи облицювальники зобов'язані дотримувати наступні вимоги безпеки:

А) виконувати обробку (пиляння, свердління, шліфування, полірування) облицювальних каменів у спеціально відведених для цього місцях на верстатах або із застосуванням механізованого інструменту.

Забороняється робити обробку каменів, що лежать або встановлених на настилах лісів і риштовання;

Б) не здійснювати розпилювання каменів без огородження абразивного кола;

В) застосовувати захисні екрани між верстатами при обробці каменів декількома облицювальниками, що працюють на відстані менш 3 м один від одного;

Г) при сухій обробці каменів у приміщеннях користатися пиловідсмоктуючими пристроями;

Д) при припасуванні каменів ручним або механізованим інструментом ударної дії користатися захисними окулярами;

Е) при укладанні облицювальних плиток на цементному розчині користатися гумовими напальчниками чи тонкими гумовими рукавичками, при цьому попередньо натерши руки тальком або порошком із крейди;

Ж) при укладанні облицювальних матеріалів на гарячі мастики розігрівати і переносити мастику в заправленому брезентовому одязі, рукавицях і закритому взутті; переносити мастику в бачках, спеціально призначених для цих цілей і обладнаних кришками з пристроями, що защіпаються;

З) при очищенні поверхонь металевими щітками або іншими інструментами і пристосуваннями застосовувати захисні окуляри, а при роботі з кислотою — розчин не більш 5 %-ний концентрації;

И) застосовувати ручний електрифікований інструмент із подвійною ізоляцією.

5. Роботи з застосуванням кислоти варто виконувати в захисних окулярах, а також у гумових чоботях, рукавичках і фартуху. Розчин необхідно наготовлювати уливанням кислоти у воду. Приміщення, де виконувалися роботи з застосуванням кислоти, необхідно провітрювати.

6. Електроінструмент, світильники і машини з електроприводом варто підключати до мережі за допомогою штепсельних рознімань.

7. При використанні абразивного інструмента варто переконатися у відсутності тріщин на абразивному колі. Застосовуваний інструмент повинен мати огородження абразивного кола, міцно закріплений на корпусі.

8. При перервах роботи з застосуванням електро - чи пневмоінструменту, а також при необхідності перенесення інструменту з одного місця на інше його слід виключати.

9. При виявленні ушкодження шлангів або відмовленні інструменту з пневмоприводом облицювальники зобов'язані припинити роботу і перекрити вентилем подачу повітря. Перекриття подачі повітря перегинами шлангів не допускається.

10. Контейнери, застосовувані для доставки дрібноштучних матеріалів на робочі місця, повинні мати справні замикаючі пристрої, що запобігають падіння матеріалів при переміщенні.

11. Для проходу на робоче місце облицювальники повинні використовувати обладнані системи доступу (трапи, драбини, приставні сходи).

12. Як засоби підкладання необхідно застосовувати, як правило, інвентарні засоби підкладання (підмости збірно-разбірні, підмости пересувні з переміщуваним робочим місцем, столики й ін.), обладнані огородженнями. Забороняється застосовувати як риштовання випадкові засоби підкладання (шухляди, бочки, цебра і т. п.).

13. При нанесенні розчину на стельову чи вертикальну поверхню вручну або за допомогою форсунки облицювальники повинні знаходитися збоку від місця набризку розчину. Для захисту очей варто користатися захисними окулярами.

14. Забороняється виконувати роботи з риштовання, лісів або сход, що мають тріщини, злами, деформацію й інші дефекти несучих елементів,

15. Забороняються складувати матеріали на риштованні і лісах у кількості, що перевищує максимальне навантаження, зазначену в паспорті заводу — виготовлювача даного засобу підкладання.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

16. При виявленні несправностей засобів підкладання, інструменту з электро - чи пневмоприводом, а також застосовуваного устаткування необхідно призупинити роботи і повідомити керівнику робіт.

17. Облицювальні роботи на лісах поза приміщеннями при зміні погодних умов (снігопад, туман або гроза), що погіршують видимість, а також посиленні вітру до швидкості 15 м/с і більш варто припинити і перейти в безпечне місце.

18. У випадку загоряння застосовуваних матеріалів, оснащення й устаткування роботу необхідно призупинити і вжити заходів до їхнього гасіння. У випадку неможливості ліквідувати загоряння власними силами необхідно викликати пожежну охорону і повідомити бригадиру або керівнику робіт.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

19. По закінченні роботи облицювальники зобов'язані:

А) відключити від мережі застосовуваний механізований інструмент і забрати його у відведене для цього місце;

Б) упорядкувати робоче місце;

В) повідомити бригадиру або керівнику робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________