17 | 01 | 2019

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для прасувальника


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для прасувальника

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1 До роботи в якості прасувальника допускаються чоловіки і жінки, що досягли віку 18 років.

1.2 На робочому місці працівник одержує первинний інструктаж по безпеці праці і проходить: стажування; навчання устрою і правилам експлуатації використовуваного устаткування; санітарно-гігієнічну підготовку; перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі), теоретичних знань і придбаних навичок безпечних способів роботи.

1.3 Під час роботи працівник проходить:

    навчання безпеки праці по діючому устаткуванню кожні 2 роки, а по новому обладнанню – у міру його надходження на місце роботу, але до моменту пуску цього устаткування в експлуатацію; перевірку знань безпеки праці (на роботах із підвищеною небезпекою) – щорічно; перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі) – щорічно; перевірку санітарно-гігієнічних знань – один раз у рік; періодичний медичний огляд;

Повторний інструктаж із безпеки праці на робочому місці працівник повинний проходити один раз у 3 місяці.

1.4 Під час роботи на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори :

·  Напруга живлення установки (380 В), праски (220 В);

·  Висока температура на поверхні праски;

·  Нагрітий пар, що подається на праску під тиском;

·  Окис вуглецю (СО), що виділяється при прасуванні виробу;

·  підвищена температура навколішного середовища в зоні прасування

1.5 Працівник повинен бути забезпечений санітарним одягом, засобами індивідуального захисту і сан обладнанням.  Норми безкоштовної видачі, що рекомендуються, спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту:

·  фартух бавовняний – на 4 місяці;

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Переконатися в справності спеціального одягу (фартух бавовняний ), взуття повинно бути стійким, на низькому каблуці

2.2. Провірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлене і не загромаджене.

2.3. Провірити шляхом зовнішнього огляду наявність і кріплення заземлюючого проводу, переконатися у відсутності механічного пошкодження електричного шнура, що він знаходиться в резиновому шланзі та відсутні оголені проводи в місцях з’єднання праски з електричним шнуром та шнура з вилкою.

2.4. Переконатися в справності токоведучих частин, кнопок пульта керування, наявність та справність гумового коврика.

2.5. Починаючи роботу, на столі прасувальника перевірте:

·  наявність необхідного тиску в котлі по манометру, який повинен бути 3-3,5 атмосфери;

·  герметичність запірної та регулюючої апаратури – в з’єднанні парового шлангу з праскою, парового шлангу з трубопроводом і підводу пару до запобіжного клапана, на трубопроводі не повинно бути пропуску пару.

2.6. Періодично (не рідше одного разу в тиждень) перед початком роботи на прасувальній установці “ALBA” проводити від грязі та накипу підошву праски, гладильна підошву, не включаючи праску.

2.7. Порядок зняття гладильної підошви й проведення чистки:

    відведіть гладильну підошву вниз від праски й подайте вперед, визволяючи носову частину праски від пружини кріплення; або підніміть задню пружину кріплення підошви, визволить її від гвинтів, на які вона спирається, подайте гладильну підошву вперед, визволяючи носову частину праски від передньої частини кріплення. Зніміть гладильну підошву й проведіть чистку від грязі та накипу підошви праски та гладильної підошви чистою бавовняною салфеткою або пристосуванням фірми “ALBA” . Поставте гладильну підошву на праску. При загрязненні отворів для подачі пару на підошву праски потрібно доповісти майстру й викликати чергового електромеханіка. Праскою зі слідами накипу працювати забороняється.

2.8. Пристосування спеціальне фірми “ALBA” :

    Силіконова хустка (салфетка) для легко загрязнених поверхностей підошви; Штифт-очищувач для нормально загрязнених поверхностей підошви; Віск для сильно загрязнених поверхностей підошви; Шліфувальні бруски (рукавички) для холодної очистки сильно загрязнених поверхностей підошви.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Під час прасування необхідно постійно знаходитись на гумовому коврику, регулюючи довжину електричного шнура за допомогою підвісного пристосування.

3.2. Не допускайте дотику рук із гарячою праскою та підставкою. Ставте праску тільки на металеву підставку.

3.3. Не стукайте праскою по виробу під час прасування та відпарки, не опускайте її у воду й не обливайте водою для охолодження. Це порушує електроізоляцію, можливі опіки та поразка електрострумом.

3.4. Під час прасування не нахиляйтесь низько до праски – пар може обпекти лице та очі.

3.5. Натискайте на важіль подачі пару тільки тоді, коли підошва праски направлена вниз.

3.6. У процесі роботи слідкуйте, щоб між підошвою та кришкою праски не було доступу до нагріваючого елементу, а в прасці з терморегулятором – ебонітова ручка терморегулятора була поставлена на місце.

3.7. При появі запаху горіння, диму, іскріння негайно зупиніть роботу, покладіть праску на металеву підставку, відключіть електроживлення установки за допомогою вимикача й повідомте майстра, викличіть електрика, ліквідуйте загорання (якщо можливо) , викличіть пожежну команду.

3.8. При виникненні любої несправності виключіть прасувальну установку, повідомте про це майстру або начальника цеху та викличіть чергового електрика.

3.9. Після усунення несправності пуск прасувальної установки виконувати тільки з дозволу виконувавшого ремонт електрика.

3.10. При любих перервах у роботі або залишенні робочого місця – відключіть праску та поставте її на металеву підставку.

3.11. Надлишки пару та тепла вилучайте з робочої зони шляхом включення відсмоктування, натискуючи ногою на важіль індивідуального відсмоктування прасувального столу.

3.12. Не допускається заклинювання важеля відсмоктуючої комутації прасувального столу на постійний режим – це зменшує ефективність роботи системи відсмоктування на інших робочих місцях.

3.13. Забороняється проводити перемикання праски під напругою та працювати праскою, включеною в розетку іншого робочого місця.

Під час роботи на прасувальній установці “ALBA” :

·  Слідкуйте за тиском пару в системі парогенератора по манометру;

·  Надлишки пару та тепла вилучайте з робочої зони, натискуючи ногою на важіль індивідуального відсмоктування прасувального столу;

·  У випадку відмови автоматики та підніманні тиску пару більш ніж 3,5 атмосфери, терміново відключіть нагрівання котла, електроживлення праски на щитку управління, викличте ремонтний персонал (електрика).

3.14. Тримайте в чистоті та порядку робоче місце, не загромаджуйте проходи, регулярно прибирайте його (робоче місце), слідкуйте за чистотою покриття столу.

3.15. Прибирання виконуйте при повному відключенні електрообладнання від мережі.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи.

4.1. Праску поставити на металеву підставку.

4.2. Відключить від електромережі прасувальну установку. Забороняється залишати праску включеною в електромережу.

4.3. Ретельно прибрати робоче місце й винести сміття з цеху.

4.4. Про всі зауваження й несправності обладнання доповісти майстру або іншій посадовій особі.

4.5. Зняти спеціальний одяг (фартух бавовняний ), виконати заходи особистої гігієни.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно зупиніть роботу, не допускайте в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.2. При відчутті дії електроструму в любій частині устаткування – вимкніть її від мережі, повідомте майстра, викличте електрика.

5.3. Знати місце розташування загального вимикача загальної електромережі цеху, дільниці, уміти вимикати в аварійній ситуації і у випадку поразки електрострумом працівника цеху.

5.4 При порятунку потерпілого від дії електричного струму не допускається торкатися відкритих частин тіла без засобів захисту, Дозволяється брати потерпілого за сухий одяг, використовувати захисні ізолюючі засоби, сухий матеріал, вироби.

5.5. Якщо є потерпілі, зробіть їм першу медичну допомогу, а в разі необхідності – викличте швидку медичну допомогу. тлф.- 03

5.4.При загоранні електропроводки гасіть її використовуючи сухий пісок, порошковий або вуглекислотний вогнегасник.

Гасити водою електроустановки Забороняється із-за можливості поразки електрострумом!

5.5. При виникненні пожежі

·  негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону тлф.- 01 . При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

·  ужити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

·  повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;

·  у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Полум'я варто гасити вуглекислотними вогнегасниками, азбестовими покривалами й піском.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________