18 | 03 | 2019

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для накатника тканини


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для накатника тканини

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1. До роботи в якості накатника тканини допускаються чоловіки і жінки, що досягли віку 18 років, які пройшли навчання з безпечної роботи на машинах трансферного друку.

1.2. На робочому місці працівник одержує первинний інструктаж по безпеці праці і проходить: стажування; навчання устрою і правилам експлуатації використовуваного устаткування; санітарно-гігієнічну підготовку; перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі), теоретичних знань і придбаних навичок безпечних способів роботи.

1.3. Під час роботи працівник проходить:

    навчання безпеки праці по діючому устаткуванню кожні 2 роки, а по новому обладнанню – у міру його надходження на місце роботу, але до моменту пуску цього устаткування в експлуатацію; перевірку знань безпеки праці – щорічно; перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі) – щорічно; перевірку санітарно-гігієнічних знань – один раз у рік; періодичний медичний огляд;

Повторний інструктаж із безпеки праці на робочому місці працівник повинний проходити один раз у 3 місяці.

1.4. Під час роботи на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори :

·  Напруга живлення установки (380 В);

·  Рух ланцюгової передачі;

·  Круговий рух вальців;

·  Наявність виробничого пилу та шуму.

1.5. Працівник повинен бути забезпечений санітарним одягом, засобами індивідуального захисту і сан обладнанням.  Норми безкоштовної видачі, що рекомендуються, спеціального одягу, спеціального взуття й інших засобів індивідуального захисту:

·  комбінезон бавовняний – на 4 місяці;

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Переконатися в справності спеціального одягу (фартух бавовняний ), взуття повинно бути стійким, на низькому каблуці, забрати волосся під головний убір.

2.2. Провірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлене і не загромаджене.

2.3. Провірити шляхом зовнішнього огляду наявність і кріплення заземлюючого проводу, переконатися у відсутності механічного пошкодження електричного шнура, відсутності оголених проводів.

2.4. Переконатися в справності каландерної машини: кнопок пульта керування, огороджувальних та запобіжних пристосувань, включити машину та перевірити її на холостому ході.

2.5. При любих несправностях – викличте ремонтників, повідомте майстру або іншому керівнику підрозділу. Накаткам забороняється ремонтувати обладнання, електропроводку, відновлювати заземлення.

2.6. Не дозволяється працювати несправному обладнанні, при відсутності заземлення, захисних огороджень небезпечних зон, виконувати прибирання робочого місця, регулювання машини при включеному електродвигуні.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Постійно слідкуйте за чистотою та справністю робочого місця, не загромаджуйте продукцією робоче місце, проходи.

3.2. Заправку трансферного паперу та тканини виконують при включеному електродвигуні. При наявності температури каландра вище 150 С забороняється зупинка машини. Допускається в екстрених випадках зупинка машини не більш чим на 5 хвилин

3.3. Для уникнення захвату волосся – не нагинайтесь низько до машини. При порушеннях зору – використовуйте індивідуально підібрані корегуючі окуляри.

3.4. Інструменти зберігати в спеціально відведеному місці, не допускати їх знаходження біля частих машини що обертаються. .

3.5. Не допускається гальмувати тканини та паперу руками під час роботи машини, Це може привести до травми долоні руки.

3.6. При пропаданні електроенергії негайно перейти на ручний привід руху машини.

3.7. При любих несправностях – запаху горіння, незрозумілих шумів, поколювання рук при доторканні до корпусу машини – негайно вимкніть машину, викличте ремонтників, повідомте майстру або іншому керівнику підрозділу.

3.8. Після усунення несправності запускайте машину тільки з дозволу ремонтника або майстра.

3.9. При любих перервах у роботі – вимикайте машину тільки при температурі каландра нижче 150 С.

3.10. Виконуйте технологічні вимоги, слідкуйте за безпечним положенням рук по відношенню до робочих органів машини.

3.11. Прибирання виконуйте при повному відключенні електрообладнання від мережі.

3.12. Для прибирання відходів тканини, вимкніть машину, дождіться повної й виконайте прибирання щіткою або віником.

3.13. Не допускайте до роботи на машині сторонніх осіб, не відволікайтесь на розмови, інші роботи, не дозволяйте відволікати вас.

3.14. Тримайте в чистоті та порядку робоче місце, не загромаджуйте проходи, регулярно прибирайте його.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи.

4.1. Вимкніть машину, дождіться повної зупинки, почистіть, змастіть машину.

4.2. Приберіть інструмент, пристосування та матеріали у відповідне місце.

4.3. Ретельно прибрати робоче місце й винести сміття з цеху, здати зміннику.

4.4. Про всі зауваження й несправності обладнання доповісти майстру або іншій посадовій особі.

4.5. Зняти спеціальний одяг (фартух бавовняний ), виконати заходи особистої гігієни.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Негайно зупиніть роботу, не допускайте в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.2. При відчутті дії електроструму в любій частині устаткування – вимкніть її від мережі, повідомте майстра, викличте електрика.

5.3. Знати місце розташування загального вимикача загальної електромережі цеху, дільниці, уміти вимикати в аварійній ситуації й у випадку поразки електрострумом працівника цеху.

5.4. При порятунку потерпілого від дії електричного струму не допускається торкатися відкритих частин тіла без засобів захисту, Дозволяється брати потерпілого за сухий одяг, використовувати захисні ізолюючі засоби, сухий матеріал, вироби.

5.5. Якщо є потерпілі, зробіть їм першу медичну допомогу, а в разі необхідності – викличте швидку медичну допомогу. тлф.- 03

5.4. При загоранні електропроводки гасіть її використовуючи сухий пісок, порошковий або вуглекислотний вогнегасник.

Гасити водою електроустановки Забороняється із-за можливості поразки електрострумом!

5.5. При виникненні пожежі

·  негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону тлф.- 01 . При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

·  ужити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

·  повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;

·  у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо).

Полум'я варто гасити вуглекислотними вогнегасниками, азбестовими покривалами й піском.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________