Сегодня: 19 | 01 | 2020

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

3. перед проектної роботи при удосконалені системи обліку електричної енергії об’єкта.

При проведенні енергетичного обстеження системи обліку електричної енергії можливий такий порядок дій і застосування наступних методів обстеження.

1. Перевірка наявності необхідного комплекту технічної і нормативно-правової документації для проведення комерційних розрахунків за електроенергію, експлуатаційної документації на засоби вимірювань, які використовуються.

Дані за результатами перевірки заносяться до протоколу обстеження.

2. Перевірка наявності і технічного стану засобів вимірювальної техніки.

Зробити перевірку наявності і технічного стану засобів вимірювальної техніки та оформити результати в протоколі обстеження.

3. Перевірка технічного стану вимірювальних схем.

3.1. Розміщення розрахункових точок обліку.

3.2. Формування вимірювальних схем.

3.3. Оформлення результатів перевірки.

4. Перевірка засобів автоматизації обліку.

4.1. Перевірка структурних і функціональних вимог до АСКОЕ.

4.2. Перевірка технічних засобів взаємодії АСКОЕ з верхнім рівнем.

4.3. Перевірка дублювання вимірювальних і зв'язних функцій.

4.4. Оформлення результатів перевірки

5. Експериментальні дослідження

5.1. Встановлення відповідності навантажень вторинних обмоток трансформаторів напруги значенням, що допускаються.

5.2. Встановлення відповідності навантажень вторинних обмоток трансформаторів струму допустимим значенням.

5.3. Встановлення відповідності похибок вимірювальних схем допустимим значенням.

5.6. Перевірка технічних засобів взаємодії АСКОЕ з верхнім рівнем.

5.7. Оформлення результатів експериментальних досліджень.

6. Обробка та оформлення результатів обстеження (протокол, акт, звіт, за бажанням замовника)

Системи опалення та гарячого водопостачання

За видом джерела теплової енергії громадські будівлі можуть бути двох типів:

З власною котельнею. З надходженням теплової енергії від енергопостачальної організації.

Підведення теплової енергії до будівель другого типу здійснюється на теплові пункти (абонентські вводи). На теплових пунктах зазвичай встановлюється наступне обладнання: теплообмінники, насоси, системи управління та регулювання, системи обліку та вимірювання параметрів. Теплові пункти можуть бути індивідуальними (ІТП), що обслуговують одну будівлю та центральними (ЦТП), що обслуговують групу будівель. При наявності ЦТП в будівлях повинні передбачатися вузли змішування, в яких встановлюються змішувальні пристрої – елеватори чи насоси змішування.

Велика кількість громадських будівель обладнується системами опалення та гарячого водопостачання. Сумісне приєднання на одному абонентському вводі обох систем здійснюється за паралельною, змішаною або послідовною схемами.