Сегодня: 11 | 12 | 2019

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

· обстеження теплопункту;

· обстеження електричної мережі;

· обстеження трубопроводів водяної мережі;

· тощо.

Дане обстеження передбачає детальне вивчення та надання рекомендацій, що обмежуються вузькими межами об’єкту дослідження.

В ході експрес обстеження енергоаудитор здійснює: збір та вивчення нормативно-технічних та методичних матеріалів за тематикою робіт та профілем обстежуваного об’єкта; збір та аналіз звітних даних з енерговикористання, режимної та технологічної документації, паспортів енергоємного обладнання, матеріалів режимно-налагоджувальних робіт та інше; визначення за звітними даними, даними приладного обліку та за результатами необхідних розрахунків укрупненої структури енергоспоживання за цільовим призначенням та видах енергоносіїв; визначення найбільш важливих та значних енергоспоживаючих об’єктів, що підлягають більш детальному обстеженню; проведення енергообстежень визначених об’єктів; проведення необхідних вимірювань та розрахунків; укрупнену оцінку потенціалу енергозбереження по окремих обстежуваних об’єктах; експертне визначення першочергових заходів з енергозбереження та оцінку їх ефективності.

Простий енергетичний аудит будівлі передбачає поверховий збір інформації з енерговикористання та розроблення типових для даного об’єкту енергоспоживання рекомендацій з енергозбереження.

Отже, простий енергоаудит:

· Забезпечує базове енергетичне обстеження.

· Робить загальні висновки про споживання енергії.

· Приділяє особливу увагу невеликому числу стандартних заходів для економії енергії.

1.1.2 Повний енергетичний аудит будівлі

Повний (комплексний) енергетичний аудит будівлі це - аналітично-розрахунковий аудит та інструментальне дослідження об’єкта з більш детальною оцінкою потенціалу енергозбереження, створення енергетичного паспорту, розробки питомих норм на споживання паливно-енергетичних ресурсів і плану організаційно-технічних заходів щодо енергозбереження. Даний метод заснований на підрахунку кількості використаної енергії і порівнянні цієї величини з нормативами і теоретичним енергоспоживанням. Метод допомагає визначити потенційну економію енергії. По перше, варто підрахувати кількість енергії, спожитої всіма основними видами устаткування і порівняти дану величину з загальним енергоспоживанням. Дана методологія дозволяє провести високоякісний енергоаудит, заснований на науковому підході, дослідженні і вимірі різних параметрів, а також на досвіді експерта.

Проведення Аналітично-розрахунковового аудиту дозволяє швидко й ефективно оцінити енергетичний стан будівлі й видати обґрунтовані рекомендації з оптимізації використання ПЕР.

Наступний етап - інструментальне дослідження, дозволяє усунути похибки емпіричних розрахунків, підвищити точність економічної оцінки і термінів окупності впровадження енергоефективних технологій та заходів.

Створення енергетичного паспорта будівлі дає можливість скласти енергетичних баланс споживання енергоресурсів, визначити потенціал економії енергоресурсів.

Складання планів організаційно-технічних заходів щодо енергозбереження дозволяє, на підставі отриманого енергетичного балансу й нормування ПЕР залежно від специфіки громадської організації, досягти максимального економічного ефекту у використанні наявних енергоносіїв.

Таким чином, комплексний енергоаудит:

Забезпечує детальне енергетичне обстеження;

Використовує такі прийоми, як регресійний аналіз і енергетичний баланс, для точного визначення енергоспоживання;

Розглядає широке коло можливостей енергозбереження, включаючи структурні зміни, такі як когенерація чи децентралізація на базі використання альтернативних джерел палива.

У реальному житті частіше зустрічається об’єднання кількох методів проведення енергетичного обстеження. Такий підхід має на увазі використання складних аудиторських прийомів, але, замість пошуку широкого кола можливостей з економії енергії, він фокусується на невеликій кількості технологій енергозбереження.

Всі об'єкти, на яких проводиться енергоаудит, повинні мати вимірювальне обладнання, хоча б комерційні лічильники. Деякі підприємства можуть мати велику мережу додаткових лічильників, і завжди є можливість використовувати тимчасове переносне вимірювальне устаткування.

З боку комерційних відносин для енергоаудитора дуже важливо дати клієнту ТЕ, ЩО ВІН ХОЧЕ, АЛЕ НЕ БІЛЬШЕ ТОГО, ЗА ЩО ВІН БАЖАЄ ЗАПЛАТИТИ. На додаток до загального обсягу необхідної клієнтом інформації, аудитор також повинен враховувати те, яким чином ця інформація повинна бути представлена.

Здійснюючи енергоаудит, аудитор завжди повинен пам'ятати про те, ЩО ВИМАГАЄ КЛІЄНТ і про НАЯВНІ РЕСУРСИ (час і гроші). Ці моменти вплинуть на:

· детальність енергоаудиту;