19 | 04 | 2019

Курсовий проект «Облік реалізації продукції, робіт і послуг в НДППЗ ім. Фрунзе НАУ Сакського району Кримської області»

Курсовий проект «Облік реалізації продукції, робіт і послуг в НДППЗ ім. Фрунзе НАУ Сакського району Кримської області»

 

Курсовий проект

На тему:

«Облік реалізації продукції, робіт і послуг в НДППЗ ім. Фрунзе НАУ Сакського району Кримської області»

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………

1. Характеристика підприємсва…………………………………………………

1.1. Організаційна характеристика НДППЗ ім. Фрунзе НАУ………

1.2.Організаційно-виробнича структура…………………………

1.3. Аналіз реалізації сільськогосподарської продукції в НДППЗ ім. Фрунзе НАУ………………………

2. Організація обліку реалізації продукції, робіт і послуг в НДППЗ ім. Фрунзе НАУ Сакського району Кримської області…

2.1 Економічний зміст і завдання обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг………………………

2.2. Організація первинного обліку реалізації продукції, робіт і послуг…………………………………………………

2.3. Організація синтетичного й аналітичного обліку реалізації продукції, робіт і послуг в НДППЗ ім. Фрунзе НАУ…………………

2.4. Розрахунок фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг………………………………………

2.5. Шляхи вдосконалення обліку реалізації продукції, робіт і послуг..

3. Аудит реалізації продукції, робіт і послуг………………

Висновки й пропозиції…………

Список використаної літератури…………

ВСТУП

Незважаючи на велику різноманітність галузей народного господарства, що функціонують на території півострова, Крим, в основному, є сільськогосподарським регіоном - його поля й ферми в колишні, так звані «благополучні» роки, при далеко не оптимальній структурі виробництва, давали близько 70% вартості валової продукції республіки. Показники, що характеризують стан його розвитку, виражалися цифрами, які були вище, ніж у переважної більшості регіонів колишнього Радянського Союзу. Наприклад, у середньому за 1985-1990 р. яйценосність досягала 220 яєць на курку-несучку в рік, а виробництво яєць - 924,6 млн. шт.

Підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу Автономної республіки Крим в умовах ринкової економіки є одне з головних завдань органів керування. Її рішення припускає виявлення такого елемента в ринковому механізмі, вплив на який дозволить активно змінювати темпи економічного росту в АПК. Однак, ситуація в сучасному сільському господарстві як і раніше залишається напруженої. У зв'язку з відсутністю достатньої бюджетної підтримки сільськогосподарського виробника, високих цін на сировину для виробництва кормів, на пально-мастильні матеріали, ветеринарні препарати, складності кредитування. Незважаючи на ці труднощі, галузь птахівництва за останні роки продовжує непохитно й динамічно розвиватися.

Метою курсової роботи є економічне обґрунтування збільшення виробництва племінної продукції для здійснення заходів щодо комплектування промислових птахівницьких комплексів і репродукторів II порядку племінним і товарним молодняком за цінами нижче європейських.

Для реалізації поставленої мети були поставлені наступні завдання: визначення природно-економічних умов господарства; вивчення організації й стану первинного, аналітичного й синтетичного обліку реалізації продукції птахівництва й фінансових результатів; вивчення стану планування виробництва продукції птахівництва, з наступним визначенням шляхів його вдосконалювання із застосуванням нормативного методу; пошук шляхів розширення виробничих потужностей; визначення позитивних і негативних факторів, що впливають на виробництво й реалізацію продукції; розрахунок перспектив збільшення виробництва племінної продукції.

У роботі використалися дані річних звітів НДППЗ ім. Фрунзе НАУ за останні 3 роки, дані селекційних програм, зоотехнічні дані, технології виробництва, регістри бухгалтерського обліку, форми статистичної звітності. У процесі виконання дипломної роботи був використаний комплекс статистично-економічних методів і прийомів; балансовий метод, метод порівняння. Планування виробничих витрат повинне виходити з реальних можливостей підприємства. Кінцевою метою планування витрат є виявлення резервів зростання виробництва, зниження витрат всіх видів виробничих ресурсів.

Нормативний метод планування витрат дозволяє використати нормативні витрати як засіб планування, що відповідає на питання: якими повинні бути фактичні витрати, як засіб виміру фактичної ефективності використання виробничих ресурсів, забезпечення контролю за рівнем витрат. В економічної, особливо закордонної, літературі поширене подання про те, вітчизняний нормативний метод обліку одержав свій розвиток на основі американського методу «Стандарт-кост», розробленого на початку ХХ століття. У дійсності ідея нормативного методу висловлювалася в російській обліковій літературі набагато раніше. Так, російський бухгалтер Фельдгаузен ділив витрати на «нормальні» (нормативні) і «відхилення». «Збираючи й групуючи ці відхилення, або «ненормальності» у доцільні підсумки, - писав він, - ми одержимо перелік умовних результатів за даний період часу (від покупок, накладних витрат, видозмін і продажів), що може дати нам наочне й точне подання про успіхи справи у всіх його подробицях».

Система «Стандарт-кост», що спеціально вивчалася делегацією радянських бухгалтерів у США в 1929 році, лише сприяла прискоренню розробки й застосування нормативного методу, що є оригінальним самостійним методом обліку витрат і калькулювання собівартості.