20 | 06 | 2019

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА УСТАНОВАХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИОрієнтовний склад фахівців служби з енергетичного менеджменту рекомендується визначати з урахуванням зазначених особливостей та приведеного контингенту студентів закладу:

·  вищі навчальні заклади та професійно-технічні навчальні заклади з приведеним контингентом студентів 10 тис. і більше – 2-3 фахівця;

·  вищі навчальні заклади та професійно-технічні навчальні заклади з приведеним контингентом студентів до 10 тис. – 1-2 фахівця.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ

1.  Державний класифікатор професій ДК 003 – 95.

2.  Кваліфікаційні характеристики професій (Погоджено міністерством праці та соціальної політики України 03.11.2004 р. та затверджено міністерством палива та енергетики України 05. 11.2004 р.).

3.  Закон України “Про енергозбереження” від 01.07.1994 №74/94-ВР.

4.  ДСТУ 4472-2005. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги.

5.  ДСТУ 4715-2007. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадіях розроблення та впровадження.

6.  СОУ ЖКГ 74.30-35077234. ННН:2007. Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємств житлово-комунального господарства. Загальні вимоги.