Сегодня: 28 | 02 | 2021

Навчальний посібник "Довідник для вивчення бур'янів за сходами "

Сім'ядолі яйцеподібні, вузько загострені, клиновидно звужені в черешки. Довжина 5-12, ширина 3-6 мм, бруднувато-фіолетово-зелені, голі, а краї і черешок опушені.

Листки довжиною 8-15, шириною 7-13 мм овальнояйцеподібні, цільнокраї, вузько і широко заокруглені, загострені, нечітко-клиноподібні, різко звужені в черешок.

Пластинки темно-зелені з фіолетовими смужками по жилках. Жилкування петлясто-сітчасте. Жилки з нижньої сторони пластинки, а також її краї і черешок покриті тонкими білуватими волосками. Епікотиль майже не розвинутий. Гіпокотиль злегка фіолетовий, покритий волосками.

Паспалум двоколосий (Паспалум двуколосный)

Paspalum diGitaria Poir

Листки сходів до 30 мм довжиною, шириною 1-2 мм, вузьколінійні. Язичка немає. Мезокотиль у верхній частині потовщений, утворюючи перший стебловий вузол. Коренева система мичкувата. Стебло, що піднімається, товсте і грубе, добре облиствене. Листки лінійно ланцетні, шириною до 8 мм, голі, по краю гострошорсткуваті, у основі м'яко волосисті.

Підмаренник чіпкий (Подмаренник цепкий)

Galium aparine L.

Сім'ядолі яйцеподібні, широко заокруглені, з вузькою виїмкою, різко звужені в черешки. Довжина 7-15, ширина 4-10 мм.

Листки довгасто-еліптичні, на верхівці із шипиком, сидячі по 6-8 у щитках, довжиною 4-10, шириною 2,5-4 мм. Верхні листки більш витягнуті. Жилкування у вигляді потовщеної середньої жилки і петлясто-сітчасто-розгалужених бічних, більш тонких, гілочок. Листочки і міжвузля покриті твердими, гачкуватими, загнутими вниз щетинками. Епікотиль покритий гачкуватими щетинками. Гіпокотиль червонясто-фіолетово-зелений. З пазух сім'ядоль рано з'являються бічні пагони.

Пирій повзучий (Пырей ползучий)

Elytrigia repens (L.) Nevski

Перший листок вузьколінійний, до 60-80 мм (і більше) довжиною, близько 0,5-0,8 мм шириною, темнувато-зелений, по обидва боки і по краю усаджений короткими дрібними розсіяними волосками, що більш помітні по краю пластинки. Піхва листка до 15-20 мм довжиною, звичайно червонувато-синювата. Другий і третій листки подібні до першого, спочатку більш вузькі і короткі, пізніше стають довшими за перший. Язичок у листків дуже короткий, білий, плівчастий, зверху немов надірваний. Піхви листків усаджені короткими, густими відстовбурченими волосками. Жилкування листків виражено у вигляді добре помітної середньої жилки і менш чітких двох пар тонких бічних. Зародкова листкова піхва 15-20 мм довжиною, червонясто – синювата, гола, із двома коричнево – червонуватими жилками.

Повитиця польова (Повилика полевая)

Cuscuta campestris Yunck.

Проростки у вигляді жовтуватих ниточок, що після виходу на поверхню поступово подовжуються і спіралепо­дібно обертаються доти, доки не доторкнуться до рослини-господаря і не почнуть вести паразитичний спосіб життя.

До цього, протягом 2 - 3 тижнів, вони живляться за допомогою тонких волосків, розташованих на нижній потовщеній частці проростка. Стебла ниткоподібні, гіллясті, жовті або оранжувато-жовті.

Полівка пронизанолиста (Полевка пронзеннолистная)

Myagrum perfoliatum L.

Підсім'ядольна частина потовщена, чітко-зелена. Сім'ядолі оберненояйцеподібні або округлі, на верхівці слабко широко виїмчасті, в основі клиноподібні, 8-12 мм діаметром, на широких настільки ж довгих черешках. Парні листки довгасті, за краєм хвилясті, з рідкими зубчиками, чергові, що поступово звужуються в досить довгі і широкі черешки. Наступні листки більш-менш виїмчастозубцюваті. Сходи голі, сизувато-зелені.

Полин звичайний, чернобильник (Полынь обыкновенная)

Artemisia vulgaris L.

Підсім'ядольна частина стебла бруднувато-червонувата. Сім'ядолі округлі, на верхівці широко заокруглені, майже сидячі, 4-5 мм довжиною, 2,5-3 мм шириною. Перші листки округлі або злегка яйцеподібні, у верхній частині трьохзубчасті з короткими гострими піковими зубчиками і подовженою ланцетною верхівкою, звужені в черешок, опушені тонкими довгими волосками, більш рясними знизу, через що нижня поверхня листків здається сіруватою. Третій і четвертий листки супротивні, округлі, зубчасті, звичайно з двома парами гострих зубчиків і більш великим верхівковим, на тонких досить довгих черешках, з чітко вираженою середньою жилкою і тонкими перистими бічними гілочками. Листки і їхні черешки усаджені волосками, більш рясними знизу пластинки. Наступні листки чергові, перисто-розсічені, волосисті, знизу майже сіро-повстяні. Надсім’ядольне міжвузля нерозвинене, друге міжвузля розвинуте, тонке. Черешки сім'ядоль і листків нерідко містять червонуватий пігмент, синюваті, голі, із двома коричнево-червонуватими жилками.

Портулак городній (Портулак огородный)

Portulaca oleracea L.

Сім'ядолі довгасто-еліптичні, м'ясисті, заокруглені, на дуже коротких черешках. Довжина 4-6, ширина 1,5-2,5 мм.

Листки супротивні, перша пара довжиною 6-10, шириною 3-5 мм, оберненояйцеподібні, м'ясисті, цільнокраї, широко заокруглені, поступово звужені в дуже короткі черешки. Темно-зелені, за краєм з рожево-зеленим відтінком. Жилкування у вигляді тонкої середньої жилки і важко помітних бічних гілочок. Епікотиль рожевуватий. Гіпокотиль червонуватий. У пазухах сім'ядоль рано з'являються бічні пагони. Сходи при засушуванні темніють.

Просо куряче, плоскуха звичайна (Петушье просо)

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.

Однорічний злаковий бур’ян. У сходів перші листки довжиною 20-50, шириною 2-5 мм, широколінійні, на верхівці загострені. Піхви колеоптиля довжиною 5-20 мм, сплюснені, роздвоєні, у основі стовщені, під кутом переходять в пластинки. Жилкування – у вигляді п'яти-семи жилок. Сходи блідо-зелені, голі, верхні листки по краях злегка шорсткуваті. Мезокотиль ниткоподібний, добре розвинутий, зверху потовщений і переходить у перший стебловий вузол, від основи якого відходить колеоптиле.

Редька дика (Редька дикая)

Raphanus raphanistrum L.

Сім'ядолі довжиною 10-25, шириною 12-10 мм, широколопатчасті або обернено-ниркоподібні на черешках, усаджених волосками. Листки довжиною 30-40 (60), шириною 15-25 мм, ліроподібні, усаджені волосками. Епікотиль покритий дрібними волосками. Гіпокотиль синювато-фіолетовий.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, гіллясте, у нижній частині жорстковолосисте. Листки чергові, ліроподібнороздільні, черешкові. Сходи на смак гіркуваті.

Резеда жовта (Резеда желтая)

Reseda Iutea L.

Сім'ядолі довжиною 4-6, шириною 2-3 мм, еліптичні. Перша пара листків довжиною 12-16, ши­риною 5-7 мм, довгастояйцеподібні. Епікотиль дуже короткий, червонуватий. Гіпокотиль коричнюватий.

Коренева система у вигляді стовщеного головного і більш тонких бічних коренів. Стебло пряме, розкидисте гіллясте, дрібно опушене. Листки чергові, нижні цільнокраї, наступні перистороздільні.

Рижій дрібноплідний (Рыжик мелкоплодный)

Camelina microcarpa Andrz.

Сім'ядолі широкоеліптичні, заокруглені, звужені в короткі черешки. Довжина 3-4, ширина 2,5-3 мм.

Листки супротивні, перша пара довжиною 6-8, шириною 4-6 мм, еліптичні, загострені, злегка хвилясті, з рідкими нечіткими зубчиками, зелені, рідше – жовтувато-зелені. Наступні листки чергові, довгасто-еліптичні, хвилясті, з більш чіткими зубчиками. Жилкування сітчасте, бічні жилки непомітні. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль синювато-зеленуватий.

Роговик ланцетовидний (Ясколка ланцетовидная)

Cerastium holostеoides Fries

Сім'ядолі довжиною 2-4, шириною 1-2,5 мм, еліптичні, вузькозагострені, на коротких черешках. Листки сходів супротивні, довжиною 3-9, шириною 3-5 мм, нижні округлі, наступні оберненояйце­подібні, цільнокраї, на коротких черешках, покриті довгими волосками. Епікотиль опушений. Гіпо­котиль зверху зеленуватий. Листки вузькоеліптичні або ланцетні, рідше довгастояйцеподібні, загострені, нижні на черешках, верхні сидячі.

Розхідник звичайний (Будра плющевидная)

Glechoma hederacea L.

Сім'ядолі довжиною 4-6, шириною 3-5 мм, округло-яйцеподібні. Перші два листки довжиною 8-12, шириною 10-14 мм, супротивні, опуклосерцеподібні або нирко­подібні, крупногородчасті, покриті волосками. У пазухах перших листків рано утворюються бічні пагони. Епікотиль чотиригранний, дрібно опушений. Гіпокотиль коричнювато-зелений. Сходи зі специфічним запахом.

Листки супротивні, ниркоподібні, на черешках, розсіянокоротковолосисті.

Ромашка непахуча, продірявлена (Ромашка Непахучая, продЫрявленная)

Matricaria perforata Merat.

Сім'ядолі еліптичні, заокруглені, злегка покриті борошнистим нальотом. Довжина 3-4, ширина 1,5-2 мм.

Перші два листки довжиною і шириною 5-6 мм, округло-еліптичні, загострені, по краях із двома-чотирма зубчиками. Третій і четвертий супротивні, лінійні перисто-роздільні з вузькими ланцетними зубчастими дольками. Наступні листки тричі перисто-роздільні, злегка сіруваті, темно-зелені. Гіпокотиль коричнюватий.

Рутка Шлейхера (Дымянка Шлейхера)

Fumaria Schleicheri Soy.-Willem.

Сім'ядолі довгасто-лінійні, злегка загострені, поступово звужені в тонкі черешки. Довжина 15-25, ширина 2-4 мм.

Листки чергові, перший трійчато-розсічений із продовгувато-оберненояйцеподібними бічними сегментами, у свою чергу двійчато-розсіченими на продовгуваті часточки і трійчато-розділений верхівковий сегмент. Другий лист трійчастий, трійчато-розсічений на продовгуваті бічні і верхівкові сегменти, з зубчиками. Листки широко або округло-яйцеподібні, на довгих черешках. Сходи покриті сіро-димчастим нальотом, що додає сизо-зеленувате забарвлення. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль синювато-червонуватий.

Свинорий пальчастий (Свинорой пальчатый)

Cynodon dactylon L.

Перший листок лінійний, спочатку блідо-зелений, потім темніє, 10-12 мм

довжина, близько 1-1,25 мм ширина, з тонкими поздовжніми зеленими жилками і світлими проміжками між ними, на верхівці гоструватий, по краю і жилках тонко-шорсткуватий, без язичка. Другий і третій листки подібні з першим, але Більш довгі і на початку більш вузькі, ніж перший листок. Від пророслого насіння до верху йде тонке білувате зародкове стебельце, довжина якого може бути різною залежно від глибини зарубки насіння, при незначній заробці довжина його складає в середньому 1,5-3 мм. Вище стебельця товщина сходів різко збільшується – тут знаходиться стебловий вузол, від якого в сторони відходять білуваті додаткові корінці, а ще вище – звичайного типу зелене стебельце, в основі якого знаходиться невелика (2-2,5 мм довжиною) циліндрична плівочка, що являє собою залишок зародкової листової піхви.

Смикавець (Сыть круглая)

Cyperus rotundas I.

Перший листок сходів довжиною 15-20, шириною 0,75-1 мм, лінійний, наступні довші, кілеподібно складні, майже тригранні. Мезокотиль тонкий.

Коренева система у вигляді тонких кореневищ, що відходять від кореневої шийки головного стебла, з могутніми мичкуватими коренями і буруватими бульбоподібними утвореннями. Стебло пряме, тригранне. Листки плоскі, сірувато-зелені.

Сокирки польові (Живокость полевая)

Consolida regalis S. F. Gray

Сім'ядолі довжиною 8-12, шириною 5-8 мм, еліптичні, на опушених черешках. Перший і другий листки довжиною і шириною 7-10 мм, трироздільні, наступні – спочатку трьохрозсічені, пізніше трійчасті, на короткоопушених черешках.

Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль зверху жовтувато-зелений.

Стебло пряме, розчепіреногіллясте, опушене короткими волосками. Листки чергові, багаторазоворозсічені, нижні черешкові, верхні сидячі.

Соняшник бур'янистий (Подсолнечник сорный)

Helianthus lenticularis Dougl

Сім'ядолі довжиною 12-16, шириною 8-10 мм, еліптичні. Перші два листки довжиною 30-40, шириною 12-18 мм, довгасто­яйцеподібні, хвилясто­зубчасті, покриті волосками. Епікотиль блідо-зелений, покритий білими волосками.

Гіпокотиль темно-фіолетовий. Корінь стрижне­вий. Стебло пряме, гіллясте, шорстко-опушене, з темно-фіолетовим відтінком. Листки чергові, яйцеподібні, крупнозубчасті, покриті шорсткими волосками.