Сегодня: 28 | 02 | 2021

Навчальний посібник "Довідник для вивчення бур'янів за сходами "

Мишій сизий (Щетинник сизый)

Setaria glauca (L.) Beauv.

Перший листок довжиною 12-30, шириною 2-3 мм, широколінійний, наступні за розміром більші, на верхівці загострені. Піхва листка сплюснена, довжиною 4-15 мм, забарвлена червонуватим пігментом, особливо в сходів, що виросли при хорошому освітленні. В основі пластинки другого і наступного листків наявні білі довгі волоски, що ближче до піхви переходять у плівчасту закраїну. За краєм листки шорсткуваті, в решті – сходи голі. Починаючи з другого листка, пластинки зверху сизуваті, знизу зелені. Мезокотиль добре розвинутий, тонкувато-циліндричний з білуватою перемичкою.

Молочай соняшний (Молочай солнцегляд)

Euphorbia helioscopia L.

Сім'ядолі довжиною 8-10 (12), шириною 5-6 (7) мм, еліптичні, на верхівці злегка виїмчасті, на черешках, знизу часто червонуваті. Листки сходів супротивні, округло-обернено-яйцеподібні, знизу усаджені темними цяточками, на верхівці виїмчасті, звужені в черешки. Сходи голі, черешки листків іноді покриті волосками, сизо-зелені. Епікотиль розвинутий. Гіпокотиль червонуватий. Корінь стрижневий. Стебло пряме або висхідне. Нижні і середні листки оберненояйцеподібні або лопатчасті, у верхній частині гостропильчасті, на верхівці виїмчасті. При надломі виділяється молочний сік.

Незбутниця дрібноквіта (Галинсога мелкоцветковая)

Galinsoga parviflora Саv.

Сім'ядолі довжиною 4-8, шириною 3-5 мм, еліптичні. Перші листки довжиною 12-18, шириною 8-12 мм, яйцеподібні. Епікотиль брудно-зелений, нечіткоопушений. Гіпокотиль злегка потовщений.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, гіллясте, опушене. Листки супротивні, яйцеподібні або довгасто яйцеподібні, городчастозубчасті, дрібноопушені.

Нетреба звичайна (Дурнишник зобовидный)

Xanthium strumarium L.

Сім'ядолі довгасто-еліптичні, заокруглені, поступово переходять у черешки. Довжина 22-36, ширина 8-12 мм.

Перші два листки яйцеподібні, шкірясті, пилчастозубчасті. Наступні листки почергові, покриті білуватими волосками. Жилкування – від центральної жилки відходять бічні гілочки першого порядку, які своїм сплетінням утворюють великі осередки; від бічних гілочок відгалужуються більш тонкі жилки, що утворюють дрібні нечітко кутасті осередки. Жилки покриті короткими волосками. Епікотиль сірувато-зелений через густі білуваті волоски. Гіпокотиль зеленуватий.

Нетреба колюча (Дурнишник игольчатый)

Xanthium spinosum L.

Сім'ядолі довжиною 13-25, шириною 4-6 мм, довгасті. Перші листки супротивні, довжиною 18-25, шириною 12-15 мм, Трикутнояйцеподібні, наступні трироздільні, знизу густо покриті волосками. Епікотиль покритий волосками, блідо-зелений. Гіпокотиль зверху злегка зеленуватий. Стебло пряме, гіллясте, покрите короткими волосками. Листки чергові, трьох - або п'яти лопатеві, зверху притиснутоволосисті, знизу білопавутинисті. В основі коротких черешків одна або дві двох-трироздільні колючки.

Овес порожній, вівсюг (Овес пустой, овсюг)

Avena fatua L.

Перші листки сходів довжиною 45-90, шириною 3-4 мм, вузьколінійні, слідуючі довжиною 60-120, шириною 4-6 мм, шорсткуваті. Основа пластинки, а іноді і піхва покриті рідкими м'якими волосками. Вушок немає, на їхньому місці ледь помітна білувата цятка. Язичок нерівно плівчастий, Мезокотиль невисокий, часто захований у зернівку, через що здається, що його немає. Корінь мичкуватий. Стебло пряме. Пластинки листків війчасті, у нижній частині піхви опушені.

Осот рожевий (Бодяк полевой)

Cirsium arvense

Сім'ядолі оберненояйцеподібні, на верхівці широкозаокруглені, біля основи звужені, на дуже коротких черешках, злегка м'ясисті, щільні, часто нерівні між собою. Довжина 7-12 мм, ширина 4-7 мм. Перші листки оберненояйцеподібні, швидко подовжуються і стають овальними або довгастими, щетинистозубчасті, по краю зі світлими твердими щетинками, що виходять із зубчиків, опушені. Наступні листки довгасті, колючі, виїмчасті, щетинистозубчасті, опушені. Жилкування - тонка середня жилка і нечисленні бічні гілочки. Епікотиль нерозвинений.

Гіпокотиль стовщений, зеленуватий, короткий, тому сім'ядолі розташовуються біля поверхні ґрунту.

Осот щетинистий (Бодяк щетинистый)

Cirsium Setosum (Willd.) Bess.

Сім'ядолі оберненояйцеподібні, широко заокруглені, звужені в короткі черешки. Довжина 8-12, ширина 2,5-6 мм.

Листки чергові, довжиною 15-20, шириною 7-12 мм, яйцеподібні, зубчасті, із твердими щетинками на кожному зубчику і на верхівці, звужені в крилаті злегка жолобчасті черешки. Поверхня пластинки покрита рідкими білими волосками, з нижньої сторони – численними короткими павутинисто-білими тонкими волосками. Жилкування петлясто-сітчасте: від центральної жилки відходять тонкі бічні гілочки, утворюючи своєрідні петлі. Епікотиль недорозвинений і всі листочки розміщені близько до поверхні ґрунту, утворюючи розетку. Гіпокотиль зеленуватий, знизу звужений у довгий корінець.

Пажитниця розсунута (Плевел расставленный, плевел льняной)

Lolium remotum Schrank.

Перший листок сходів довжиною 60-80, шириною 1,5-2 мм, вузько лінійний, наступні довжиною 100-150, шириною 4 мм. Язичок у вигляді невисокої плівчастої закраїни. Вушок немає. Мезокотиль дуже короткий.

Корінь мичкуватий. Стебло пряме або слабовигнуте в основі, голе (іноді під колоском шорстке). Рослина добре кущиться. Пластинки листків лінійні, плоскі, зверху шорсткуваті або майже гладкі.

Паслін чорний, слинник (Паслен черный)

Solanum nigrum L.