Сегодня: 28 | 02 | 2021

Навчальний посібник "Довідник для вивчення бур'янів за сходами "

Епікотиль невисокий. Гіпокотиль синювато-червонуватий.

Жовтий осот польовий (Осот Полевой)

Sonchus arvensis L.

Сім'ядолі оберненояйцеподібні, на верхівці з ледь помітною виїмкою по краю, зі слабкою антоціановою облямівкою на черешках. Довжина 4-7, ширина 3-5 мм.

Листки довжиною 10-12, шириною 8-10 мм, широкі оберненояйцеподібні, перші за краєм хвилясті, наступні з дрібними зубчиками, спрямованими вниз, поступово звужені в злегка крилаті черешки. Починаючи з четвертого-п'ятого листка, краї пластинок колючі, нерівномірно виїмчасто-зубчасті. Сходи матові, світло-зелені. Жилкування петлясто-сітчасте утворене головною жилкою і бічними, що відходять по черзі в сторони. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль блідо-зелений.

Жовтий осот шорсткий (Осот Шероховатый)

Sonchus asper (L.) Hill.

Сім'ядолі овальні, іноді обернено-яйцеподібні, широко заокруглені з невеликою виїмкою. Довжина 4-7, ширина 3-5 мм.

Перші листки почергові, округлі або оберне-нояйцеподібні, за краєм зубчасті з шипиками. Сходи покриті легким восковим нальотом, світло-матово-зелені, сизуваті, несуть на собі дрібні водянисті пухирці, заповнені повітрям. Жилкування петлясто-сітчасте. Епікотиль майже не розвинутий.

Жовтець отруйний (Лютик ядовитый)

Ranunculus sceleratus L.

Сім'ядолі довжиною 6-9, шириною 5-7 мм, широко еліптичні, на довгих черешках. Листки сходів чергові, довжиною 8-15, шириною 10-14 мм, поперечно-округлі, перший і другий трьох - зубчасті, наступні багатозубчасті, на довгих черешках, дрібноволосисті. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль невисокий.

Корінь мичкуватий, у верхній частині потовщений. Стебло пряме, гіллясте, голе або розсіяно опушене. Нижні листки пальчасто-розсічені з надрізано-зубчастими долями, верхні трьохрозсічені, з лінійними долями, блискучі.

Жовтозілля звичайне, будяк жовтоцвітний (Крестовник весенний)

Senecio vUlgariS Waldst. et Kit.

Сім'ядолі еліптичні, поступово переходять у черешки. Довжина 5-8, ширина 2-3 мм. Перший листок довжиною 10-12, шириною 4-6 мм, довгасто-еліптичний, виїмчасто-зубчастий. Наступні – більші, виїмчасто-перисто-лопатеві з трикутНими лопатями. Сім'ядолі і нижні листки знизу рожево-фіолетові, інші частини сходів темно-зелені. Нижні листки покриті білими м'якими волосками, верхні – павутинистими. Жилкування утворює потовщення, знизу виступаюча середня жилка і кілька бічних гілочок переходять у потовщення. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль рожевуватий.

Жовтушник вигризений (Желтушник выгрызенный)

Erysimum repandum L.

Сім'ядолі довгасто-еліптичні, звужено-заокруглені поступово переходять у короткі черешки. Довжина 4-8, ширина 2-3 мм.

Перші два листки супротивні, довжиною 4-6, шириною 2-3 мм, еліптичні, злегка загострені з хвилястими краями. Наступні листки чергові виїмчасті, загострені. Сім'ядолі і листки покриті короткими сидячими волосками у вигляді зірочок. Жилкування слабо сітчасте, ледь помітне, по всій довжині листка добре видно лише середню жилку. Епікотиль майже не розвинутий. Гіпокотиль ясно-зелений.

3віробій звичайний (Зверобой продырявленный)

Hypericum Perforatum L.

Сім'ядолі яйцеподібні; 2 мм довжиною, 1,2-1,5 мм шириною. Перші листки супротивні, округло-овальні, дрібні. Сходи голі, матово-темно-зелені. Багаторічник, що засмічує різні посіви.

Зірочник середній (Звездчатка Средняя, Мокрица)

Stellaria media L.

Підсім'ядольна частина стебла зеленувата, 10-12 мм довжини, близько 0,5 мм ширини, що донизу непомітно переходить у тонкий корінець. Сім'ядолі ланцетні, 5-7 (9) мм довжиною, 2-3,5 мм шириною., на верхівці гострі, в основі швидко звужуються в черешок 7-8 мм довжиною. Жилкування сім'ядоль виражене лише у вигляді тонкої середньої жилки, бічні її розгалуження нечіткі. Перші листки супротивні, широко і короткояйцеподібні, майже округлі, 5-7 мм довжиною, 4-6 мм шириною, на верхівці гострі, в основі майже округлі, на черешках 7-8 мм довжиною. Жилкування листків виражено у вигляді тонкої середньої жилки і менш помітних тонких бічних гілочок. Третій і четвертий листки подібні з першими двома, також супротивні. Сім'ядолі опушені зверху дрібними зірчастоподібними волосками, черешки сім'ядоль і листків усаджені (головним чином в основі) рідкими відстовбурченими досить довгими волосками. Надсім'ядольна частина стебла від 5 до 10 (12) мм довжиною. З пазух сім'ядоль у цього бур'яну рано з'являються бокові пагони.

Злинка канадська (Мелколепестник канадский)

Erigeron canadensis L.

Сім'ядолі еліптичні, заокруглені, різ­ко звужені в черешки, синювато-темно-зелені. Довжина 3-5, ширина 1,5-3 мм. Листки почергові, перші довжиною 3-5, шириною 2,5-4,5 мм, округлі, цільно­краї, поступово переходять у черешки.

Наступні листки більш витягнуті в довжину, за краєм зубчасті. Забарвлення синювато-темно-зелене. З верхньої сторони і по краях пластинки та черешки покриті дрібними волосками. Жилкування петлясто-сітчасте: бічні гілочки по черзі відходять від центральної жилки, переплітаючись між собою, утворюють безліч сморжів. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль багряно-синюватий.

Калачики непомітні (Просвирник пренебреженный)

Malva neglecta Wailr.

Сім'ядолі довжиною 6-9, шириною 4-6 мм, яйцеподібні, трохи грушоподібні. Листки довжиною 12-29, шириною 16-25 мм, Ниркоподібні, дрібногородчасто-пилчасті, глибокосерцеподібні, покриті волосками.

Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль мармуро­во-рожевий. Корінь стрижневий. Стебло, що підні­мається, гіллясте шерстисто-опушене. Листки почергові, опуклониркоподібні, крупно-зубчасто-городчасті, із прилистками, опушені.

Катран татарський (Катран Татарский)

Crambe Tataria Boiss L.

Підсім'ядольна частина дуже коротка, малорозвинена. Сім'ядолі ниркоподібні, на верхівці із широкою виїмкою, в основі слабко серцеподібні, 10-12 мм довжиною до 20-25 мм шириною, злегка м'ясисті; на довгих (до 60-70 мм) черешках, іноді нерівні - одна з них трохи більша і на довшому черешку, ніж інша. Жилкування сім'ядоль у вигляді стовщеної, що догори звужується, середньої жилки і двох пар тонких бічних гілочок. Черешки сім'ядоль знизу опуклі, майже округлі, зверху жолобчасті, несуть рідкі волоски (особливо у верхній своїй частині), основами зростаються в трубчасту піхву, що охоплює гіпокотиль. Перший листок яйцеподібний, по краю нерівномірно пилчасто-зубчастий, на черешку до 80 мм довжиною, на пластинці і черешкові усаджений численними віддаленими жорсткуватими волосками, причому на пластинці листа ці волоски виходять немов з білуватих бородавочок. Жилкування листка виражене у вигляді середньої жилки і бічних гілочок, що відходять почергово від неї. Надсім'ядольне міжвузля нерозвинене. Черешки сім'ядоль і листків нерідко синюваті.

Конюшина повзуча, конюшина біла (Клевер ползучий)

Тrifolium герens L.

Підсім'ядольна частина слаборозвинена, тонка. Сім'ядолі овальні, 3-4 мм довжиною, 1,5-2 мм шириною, на верхівці заокруглені, на коротких (2-3 мм довжиною) черешках. Перші листки почергові. Перший листок широко округлий, близько 4 мм довжиною і шириною, на верхівці з невеликою виїмкою, по краю злегка хвилястий, голий, на черешку 15-20 мм довжиною, посередині, ближче до основи, покритий дрібними темно-коричневими цятками. Другий листок трійчастий, листочки його оберненояйцеподібні, на верхівці злегка виїмчасті, голі, по сторонах з 3-4 невеликими зубчиками, у вершині яких входять бічні жилки. Середина листочків має розсіяні темно-коричневі цятки. Черешок другого листка ще довший, ніж у першого. Третій листок подібний із другим. Надсім’ядольне міжвузля нерозвинене.

Королиця звичайна (Нивяник Обыкновенный)

Leucanthemum vulgare Lam.

Сім'ядолі довжиною 4-6, шириною 2-3 мм. еліптичні, на коротких черешках. Листки сходів довжиною 5-8, шириною 2-3 мм, довгасто-еліптичні, перші два цільнокраї, наступні широкоеліптичні, за краєм зубчасті, на довгих черешках. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль зверху мармуроворозовуватий. Корінь стрижневий, потовщено-розгалужений. Стебло пряме, борознисте, у верхній частині безлисте, висотою 30-60 см. Прикореневі листки обернено-яйцеподібні, лопатеві, городчасті, на довгих черешках, стеблово-довгасті або лінійно-довгасті, в основі надрізанопилчасті, сидячі.

Кривоцвіт польовий (Кривоцвет полевой)

Lycopsis arvensis L.

Сім'ядолі довжиною 12-20, шириною 5-7 мм, довгасто-еліптичні, гострі. Листки довжиною 15-30 (40), шириною 8-12 мм, Еліптичні або довгасто-еліптичні, на черешках, покриті щетинистими волосками. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль ясно-зелений.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, у верхній частині гіллясте, покрите щетинистими волосками. Листки чергові, шорстко-опушені, нижні довгасті, черешкові, верхні ланцетні, сидячі.

Кукіль звичайний (Куколь обыкновенный)

Agrostemma githago L.

Сім'ядолі довжиною 12-28, шириною 6-12 мм., оберненояйцеподібні. Перша пара листків довжиною 40-70, шириною 10-15 мм, продовгувато-обернено­Яйцеподібні, на коротких черешках. Листки і епікотиль покриті волосками. Гіпокотиль стовщений, ясно-зелений. Корінь стрижневий. Стебло пряме, просте або гіллясте, покрите волосками. Листки лінійні або лінійно-ланцетні, нижні черешкові, верхні сидячі, опущені.

Кучерявець Софії (Дескурения Софии)

Descurainia sophia (L.) WeBb. Et Prantl.

Сім'ядолі довгасті, заокруглені, тупі, клиновидно звужені в черешках. Довжина 3-6, ширина 1-2 мм.

Перші два листки супротивні, довжиною 5-7, шириною 4-6 мм, округлояйцеподібні, з довгасто-ланцетною, загостреною середньою долею і більш дрібними гострими бічними дольками. Наступні листки чергові, перисто-роздільні, з двома – трьома парами бічних сегментів, окремі з яких мають дрібні зубчики. Жилкування не помітне. Листки і черешки покриті короткими розгалуженими білуватими волосками, завдяки чому рослини сірувато-зелені. Епікотиль не розвинений. Гіпокотиль коричнювато-сірий.

Курай руський (Солянка, курай)

Salsola ruthenica lljin.

Сім'ядолі нитковидні, м'ясисті, трохи загострені, сидячі, зрослися в невелику, у нижній частині злегка малинового забарвлення, плівчасту піхву. Довжина 15-40, ширина 0,5-1 мм.

Листки довжиною 20-40, шириною 0,5-1 мм, нитковидні м'ясисті, з невеликим білуватим шипиком, сидячі, зрослися в невелику піхву. Нижні листки голі, наступні – покриті короткими вгору спрямованими волосками. Епікотиль, коричнювато-малинового забарвлення, після утворення 4-6 листків витягується в довжину.

Латук дикий, молокан (Латук дикий)

Lactuca serriola Torner.

Сім'ядолі слабовиїмчасті, звужені в черешки. Довжина 6-10, ширина 3,5-6 мм. Перші листки довжиною 30-40, шириною 12-14 мм, продовгувато-оберненояйцеподібні, широко заокруглені, за краєм листкової пластинки слабо хвилясті, поступово звужуються і переходять в черешок. Наступні листки за краєм більш хвилясті і виїмчасто-зубчасті. Жилкування перисто-нервове. Усі жилки добре помітні, особливо з нижньої сторони листка. Вузьколопатеві череш­ки з нижньої сторони мають залозисті шорсткі волоски, що покривають і нижню частину середньої жилки пластинки. Гіпокотиль ясно-зелений, по всій довжині засіяний густими волосками.

Латук татарський (Латук татарский, молокан)

Lactuca tatarica (L.) С. А. Меу.

Сім'ядолі довжиною 4-6, шириною 2-3 мм, еліптичні. Перші листки довжиною 8-16, шириною 5-7 мм, оберненояйцеподібні, на черешках. Епіко­тиль невисокий. Гіпокотиль зеленувато-пурпуро­вий. Стебло пряме, гіллясте. Листки чергові, нижні виїмчасто-перисто-роздільні, верхні ланцетні. При надламі сходи виділяють молочний сік.

Липучка відхилена (Липучка оттопыренная)

Lappula sguarrosa (Retz.) Dumort.

Сім'ядолі еліптичні, широко заокруглені, клиновидно звужені в короткі черешки. Довжина 6-8, ширина 4-5 мм. Сім'ядолі покриті короткими твердими білуватими волосками. Листки чергові, перший довжиною 15-30, шириною 4-7 мм, довгасті, злегка загострені, поступово звужені в черешки. Покриті довгими білуватими щетинистими волосками, що виходять з пухирчастих горбків. Через опушення сходи сірувато-зелені. Жилкування петлясто-сітчасте. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль оберненоконічний.

Лобода біла (Марь белая)

Chenopodium album L.

Сім'ядолі довгасто-лінійні, м'ясисті, заокруглені, поступово переходять у короткі черешки. Довжина 8-12, ширина 1,5-2 мм. Зверху матово-зелені, знизу червонувато-фіолетові.

Перша пара листків довжиною 15-25, шириною 8-13 мм, продовгуваті або овально-ромбічні, нерівно виїмчасті, тупуваті. Наступні чергові в нижній частині з більш помітними зубчиками. Сходи мають борошнистий наліт у основі листків з нижньої сторони. Жилкування добре виражено: від середньої жилки в обидва боки відходять дві пари бічних гілочок, що розгалужуються на більш дрібні жилки. З пазух листків у сходів у подальшому з'являються бічні пагони. Епікотиль розвивається пізніше. Гіпокотиль червонувато-фіолетовий.

Лобода розлога (Лебеда раскидистая)

Atriplex patula L.

Сім'ядолі довжиною 18-24, шириною 3-4 мм, довгасто-лінійнояйцеподібні, м'ясисті, на невеликих черешках. Перші листки довжиною 20-30, шириною 12-18 мм, яйцеподібні, за краєм злегка хвилясті і виїмчастозубчасті, тупі, наступні по краю виїмчастозубчасті. Сходи покриті зернистим нальотом. Епікотиль з поздовжніми борозенками. Гіпокотиль зверху зеленуватий.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, гіллясте, голе. Листки чергові, голі, нижні - нерівномірно-ромбічні із широкою клиноподібною основою, стрілоподібні, верхні ланцетні, цільнокраї.

Люцерна хмелевидна (Люцерна хмелевидная)

Medicago lupulina L.

Сім'ядолі довжиною 4-6, шириною 2-3 мм, еліптичні. Перший лист довжиною 4-6, шириною 6-10 мм, поперечно-широкоеліптиний, другий - трійчастий, опушені. Епікотиль не розвинутий, гіпокотиль коричнюватий.

Корінь стрижневий. Стебло лежаче, гіллясте, довжиною 10-60 см. Листки почергові, трійчасті, м’яко волосисті, на черешках, із прилистками.

Мак дикий (Мак самосейка)

Papaver rhoeas L.

Сім'ядолі ниткоподібні, злегка загострені, непомітно переходять у короткі черешки. Довжина 5-8, ширина 0,5-1 мм. Перші два листки зближені, Довжиною 4-8, шириною 2,5-4,5 мм, яйцеподібні, цільнокраї, загострені, клиноподібно звужені в тонкі черешки. Наступні листки чергові, широко еліптичні, за краєм зубчасті. Сходи сизувато-зелені, особливо з нижньої сторони. Жилкування перистосітчасте, утворене непомітною звивистою середньою і менш помітними тонкими бічними жилками. Гіпокотиль зеленуватий.

Мати й мачуха звичайна (Мать и мачеха обыкновенная, камчужная трава) Tussilago farfara L.

Сім'ядолі довжиною 4-6, шириною 1-2 мм. Довгасті. Листки довжиною 15-20 шириною 12-18 мм, опуклояйцеподібні, із зубчиками, опушені.

Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль стовщений. Коренева система у вигляді ламких, покритих лусочками кореневищ, що проникають у ґрунт на глибину до 1 м. Стебло пряме, опушене, покрите листовими лусками. Листки чергові, прикореневі опуклосерцеподібні, зубчасті, знизу білоповстяні, довгасточерешкові, ланцетні, дрібніші прикореневих. Рослина має гіркий в'язкий смак.

Мачок рогатий (Мачок рогатый)

Glaucium corniculatum. L. I J. Rudolph

Сім'ядолі довжиною 5-10, шириною 1-2 мм, довгасті, майже сидячі, голі. Перші листки довжиною 8-16, шириною 5-10 мм, лопатеві, нижні тризубчасті, у верхній частині крупнозубчасті, на коротких крилатих черешках. Листки опушені.

Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль знизу жовтуватий, вище блідо-зелений. Листки чергові, перистороздільні, нижні черешкові, верхні сидячі.

Метлюг звичайний (Метлица обыкновенная)

Apera spica-venti (L.) BeaUv.

Перший листок довжиною 15-30, шириною 0.75 мм, ниткоподібний, жолобчастий, наступні більш великі, звужені в напіврозкриті піхви. Мезокотиль добре розвинутий.

Корінь мичкуватий, дуже розгалужений. Стебло пряме, голе. Пластинки листків лінійно-ланцетні, плоскі, з невеликим язичком. Суцвіття в пухкій розкидистій волоті з гострошершавими гілочками.

Мишій зелений (Щетинник зеленый)

Setaria viridis (L.) Beauv.

Перший і другий листки широколінійні, довжиною 8-16, шириною 2-3 мм, слідуючі за розміром більші, на верхівці загострені, піхва довжиною 2-5 мм, сплюснена, розкрита, червонувато-зелена. Жилкування паралельне – на листку п'ять головних паралельних жилок. Язичок у вигляді плівчастої закраїни. По краю піхви короткі бровасті волоски, далі – сходи голі, лише по краю пластинки шорсткуваті. Мезокотиль тонкувато-циліндричний, у верхній частині іноді червонуватий, особливо якщо він виходить на поверхню ґрунту.