Сегодня: 28 | 02 | 2021

Навчальний посібник "Довідник для вивчення бур'янів за сходами "

Bolboschoenus Maritimus (L.) Palla

Перший лист сходів гольчасто-загострений, наступні подовженолінійні. У верхній частині піхви з боків плівчасті вирости. Колеоптиль синювато-бруднуватий. Мезокотиль укорочений. З першого стов­щеного стеблового вузла утворюється багато бічних коренів.

Коренева система у вигляді підземних стебел із бульбоподібними потовщеннями, що неглибоко залягають (до 4-5 см). Стебло пряме, тригранне, голе. Листки широколінійні, голі.

Бурачок дрібний (Бурачок маленький)

Alyssum Minutum Schlectit. ex DC.

Сім'ядолі довжиною 3-5, шириною 1-2 мм, довгасто-еліптичні. Листки довжиною 4-7, шириною 1,5-3,5 мм, вузько оберненояйцеподібні, цільнокраї, коротко-черешкові. Сім'ядолі, листки і епікотиль покриті білуватими зірчастими волосками, Гіпокотиль ясно-зелений, слабоопушений.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, розчепірюване гілчасте, покрите зірчастими і простими волосками. Листки супротивні, нижні оберненояйцеподібні, верхні довгасто-лінійні, на коротких черешках, цільнокраї, сіро-зелені, як і стебло, покриті простими і зірчастими волосками.

Буркун лікарський (Донник лекарственный)

Melilotus Officinalis (L.) Pall

Сім'ядолі довжиною 5-8, шириною 2,5-3 мм, еліптичні. Перший лист довжиною 5...8, шир. 5...10 мм, поперечно-широкоеліптичний, другий і третій – трійчасті, із прилистками, знизу опушені. Епікотиль коричнювато-зелений, дрібно опушений. Гіпокотиль зверху блідо-зелений. Сходи із запахом кумарину.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, гіллясте. Листки чергові, трійчасті.

Веронiка плющолиста (Вероника плющелистная)

Veronica hederifolia L.

Підсім'ядольна частина 10-12 (15) мм довжиною, 1 мм шириною., темно-зелена або більш-менш пурпурово-забарвлена. Сім'ядолі овальні, злегка м'ясисті, 6-9 (10) мм довжини, 4-5 (6) мм ширини, зверху темно-зелені, знизу червонуваті, на черешку, рівному по довжині пластинці, з помітною середньою жилкою і двома бічними дугоподібно вигнутими, що відходять від верхівки черешка. Перші листки 4-5 мм довжиною, 3-4 мм шириною, широко-оберненояйцеподібні (ширина їх дорівнює або майже дорівнює довжині), трилопатеві, із широкою заокруглено верхівковою лопатею і двома більш дрібними гоструватими бічними, на досить коротких (2 мм) черешках. Найближчі наступні листки подібні з першими. Стеблинка червонясто-зелена, опушена; надсім'ядольне міжвузля розвинене. Листки сходів усаджені рясними короткими (на черешках ще і довгими) волосками.

Вовчок соняшниковий (Заразиха подсолнечная)

Orobanche cumana Wallr.

У ґрунті із насінини розвивається тонкий, злегка звивистий проросток, що за допомогою присоска (гаусторії) прикріплюється до корінця рослини-господаря і починає живитися його соками. На кінці проростка, що присмоктався, утворюється потовщення, з якого з'являються потовщене стебло із зачатками листків у вигляді лусочок. На поверхню ґрунту стебло з'являється через 1,5-2 місяці після початку розвитку проростка.

Водяний хрін болотяний (Жирушник болотный)

Rorippa palustris (L.) Bess

Сім'ядолі довжиною 2-4, шириною 1,5-3 мм, широкоеліптичні, на верхівці іноді злегка виїмчасті, на черешках. Листки сходів чергові, перші два довжиною 20-30, шириною 10-15 мм, яйцеподібні, наступні ліроподібні, з однією-трьома парами сегментів, черешки в основі фіолетово-зелені. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль зверху з фіолетовим відтінком.

Корінь стрижневий, розгалужений. Стебло пряме або висхідне, гіллясте. Нижні листки черешкові, верхні - сидячі, ліроподібні або перистороздільні, в основі з вушками.

Волошка синя (Василек синий)

Centaurea cyanus L.

Підсім'ядольна частина стебла довжиною 10-15 мм, м'ясисто-циліндрична. Сім'ядолі оберненояйцеподібні або овальні, на верхівці заокруглені і здебільше злегка виїмчасті, темно-зелені, довжиною 10-15 мм (і більше), шириною 6-8 мм (і більше), матові, злегка м'ясисті, з помітною середньою жилкою, донизу звужені в черешки, що зростаються основами. Перші листки супротивні, довгасті, на верхівці гострі, до основи поступово звужуються в довгі черешки. Листки спрямовані вгору, з кожної сторони мають два, три або чотири коротких зубчика із сидячими на зубчиках дуже дрібними темними шипиками. Поверхня листків спочатку по обидва боки (а пізніше переважно знизу) покрита довгими білуватими волосками, мов би опушена павутиною, майже біла шерстисто-повстяна. Наступні листки чергові, довгасті, за краєм з дрібними зубчиками і шипиками, знизу білоповстяно-опушені, зверху павутинисті. Перші (разом з черешками) 30-40 мм довжиною, 5-7 мм шириною. Надсім’ядольне міжвузля нерозвинене.

Геліотроп європейський, Стевена (Гелиотроп Стевена)

Heliotropium europaeum L. р.р.

Сім'ядолі еліптичні, іноді не дорівнюють одна одній, закруглені, коротко-клиновидно-звужені в черешки, рівні довжині сім'ядолі. Довжина 4-6, ширина 2,5-4 мм.

Листки супротивні, довжиною 12-28, шириною 6-14 мм, еліптичні, трохи хвилясті, загострені, клиноподібні на черешках. Сходи сірувато-зелені. Зверху листки покриті дрібними залозистими волосками. Жилкування крупнопетлясто-сітчасте, представлено середньою жилкою і п'ятьма бічними гілочками. Жилки з нижньої сторони покриті довгими білуватими волосками. Епікотиль невисокий, покритий волосками. Гіпокотиль дрібно опушений. З пазух сім'ядоль і нижніх листків рано з'являються бічні пагони.

Герань розсічена (Герань рассеченная)

Geranium dissectum L.

Сім'ядолі довжиною 5-7, шириною 10-15 мм, ниркоподібні, звичайно нерівнобокі, в основі серцеподібні, на довгих черешках, покриті короткими волосками. Листки сходів чергові, пальчастороздільні, оберненояйцеподібні, різні за розміром, покриті короткими волосками, по краю війчасті. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль рожевуватий. Листки глибоко п’яти-семирозсічені, багатокутні, опушені.

Гібіскус трійчастий (Гибискус тройчатый)

Hibiscus trionum L.

Сім'ядолі округлі, широко заокруглені на довгих черешках. Довжина 7-9, ширина 6-8 мм. Пластинки голі, черешки покриті дрібними відстовбурченими густими волосками.

Перший листок довжиною і шириною 12-16 мм, округлий, нерівний, злегка виїмчастий на довгому черешку, у другого листка по краю і на верхівці є нерівні зубчики; третій – із двома великими вирізами по краях (трьохроздільні). Пластинки знизу і по краях, а також черешки покриті розсіяними притиснутими волосками. Жилкування у вигляді трьох, що пальчасто розходяться від основи пластинки, головних жилок, від яких у різні сторони відходять бічні гілочки. Гіпокотиль із дрібними волосками.

Гірчак березковидний, гречка витка (горец вьюнковый)

Polygonum convolvulus L.

Сім'ядолі довгасті, вузькозаокруглені, на коротких черешках. Довжина 12-20, ширина 3-5 мм.

Листки довжиною 20-30, шириною 12-20 мм, серцеподібні, вузько-загострені на довгих черешках. З верхньої сторони листки маслиново-зелені. Черешки злегка шорсткуваті. Жилкування у вигляді злегка скривленої середньої жилки і декількох бічних тонких гілочок, супротивно висхідних від основи пластинки, що утворюють петлясто-сітчасті осередки. Епікотиль укорочений. Гіпокотиль зеленувато-червонуватий, що швидко дерев'яніє.

Гірчиця польова (Горчица полевая)

Sinapis arvensis L.

Сім'ядолі оберненониркоподібні, із широкою виїмкою на верхівці і коротко-клиноподібні в основі, що різко переходять у довгі черешки. Довжина 5-10, ширина 8-12 мм.

Листки чергові, довжиною 12-20, шириною 7-15 мм, оберненояйцеподібні або нерівномірно зубцю­ваті, тупі. Листки зелені, а черешки іноді з анто­ціано­вим забарвленням. Жилкування перисто-нервове. Поверхня і краї листків покриті рідкими короткими волосками. На нижній стороні листка волоски розташовані переважно на жилках. Епікотиль розвинутий слабко. Гіпокотиль блідо-зелений.

Глуха кропива, кропива стеблообгортна (Яснотка стеблеобьемлящая)

Lamium amplexicaule L.

Підсім'ядольна частина тонко-циліндрична. Сім'ядолі широкоовальні, 5-7 мм довжиною, 4-5 мм шириною, на верхівці широко заокруглені і злегка виїмчасті, на черешках до 5-8 (10) мм довжиною, в основі з глибокою, майже округлою виїмкою; по середині цієї виїмки черешок прикріплюється до пластинки, що утворює по сторонах від черешка гострі подовжені лопаті (ріжки). Перші листки коротко округло-яйцеподібні, на верхівці тупуваті, з кожної сторони з двома або трьома тупими зубчиками, по краю і по обидва боки усаджені короткими розсіяними волосками, з чітко помітними середньою і бічними петлястими жилками, що досить сильно видаються з нижньої сторони. Черешки листків опушені короткими волосками. Третій і четвертий листки супротивні, округло-яйцеподібні, по краю тупо зубчасті, волосисті. Надсім’ядольне міжвузля розвивається дещо пізніше, голе, чотиригранне.

Горобейник, буглосоїдес польовий (Воробейник полевой)

Lithospermum Arvense L.

Підсім'ядольна частина 15-25 мм. довжиною, 1-1,25 мм шириною, донизу переходить у червонуватий корінець, усаджена численними дрібними відстовбурченими жорсткуватими волосками. Сім'ядолі коротко - і широкоовальні, 10-12 мм довжиною, (6) 8-9 мм шириною, на верхівці виїмчасті, в основі майже округлі або слабко клиноподібні, на коротких широких черешках, опушені дрібними простими відстовбурченими волосками. Жилкування сім'ядоль виражено у вигляді стовщеної середньої жилки і 2-3 парами висхідних петлястих бічних жилок. Перші листки супротивні, довгасті, гострі, усаджені численними твердими волосками, що виходять із дрібних бородавочок, зі стовщеної знизу середньою жилкою і дуже тонкими черговими петлястими бічними. Третій і четвертий листки також супротивні, подібні з першими двома. Надсім’ядольне міжвузля розвинуте, високе, опукло-циліндричне.

Горошок мишачий ( Горошек мышиный, вика)

Vicia сгассa L.

Стеблинка тонка, чотиригранна, брудно-фіолетова. Перші розвинуті листки двійчасті, листочки їх лінійно-ланцетні, 7-8 мм довжиною, 1,2-1,5 мм шириною, на верхівці з невеликим вістрям, зі слабо помітною поздовжньою середньою жилкою. Черешок цих листків 4-5 мм довжиною; прилистки дрібні, шиловидні.

Третій листок подібний з першими двома. Четвертий листок парноперистий із двома парами листочків і з простим вусиком на верхівці. Усі листки темно-зеленого забарвлення.

Кореневищний багаторічник, що засмічує різні посіви.

Грабельки звичайні, бульки (Журавельник, аистник цикутовый)

Еrоdium cicutarium (L.) L 'Her.

Сім'ядолі довжиною 7-9, шириною 4-7 мм, яйцеподібні, трьох-, чотирьохлопатеві. Перші листки довжиною 8-12, шириною 6-8 мм, перисто-розсічені. Сім'ядолі, перші листки і їхні черешки покриті залозистими волосками.

Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль зверху слабко опушений.

Корінь стрижневий. Стебло розпростерте, від самої основи розгалужене, шорстке від рідких волосків. Листки почергові, пір'ясті, із прилистками, на довгих черешках, опушені.

Гречка татарська (Гречиха татарская)

Fagopyrum Tataricum (L.) Gaertn.

Сім'ядолі довжиною і шириною 12-18 мм, округлі, в основі серцеподібні. Перший листок довжиною і шириною 16-20 мм, Округлояйцеподібний, неяснокутастий, з відтягнутою верхівкою, на довгому черешку. Епікотиль майже не розвинутий, Гіпокотиль зверху зеленуватий, внизу червонуватий. Листки чергові, стріловидно-трикутні, серцеподібні, на верхівці злегка загострені, з гострими нижніми лопатями, на довгих черешках.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, гіллясте, майже гладке. Сходи гіркі на смак.

Грицики звичайні (Пастушья сумка Обыкновенная)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.

Сім'ядолі еліптичні, широко закруглені, тупі, клиноподібно переходять у черешки. Довжина 2-4, ширина 1,5-2 мм.

Нижні листки супротивні, довжиною 6-14, шириною 4-7 мм, оберненояйцеподібні або еліптичні, хвилясті, заокруглені, тупі, клиноподібно звужені в черешки. Наступні листки чергові, нерівномірно виїмчасті з вузько заокругленими верхівками і більш довгими черешками. Жилкування крупно-петлясто-сітчасте з наявністю дрібних осередків між великими петлями. Зверху і по краю листок і черешок покриті густими білуватими волосками, що надає сходам сірувато-зелений відтінок. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль бруднувато-зеленуватий.

Деревій звичайний (Тысячелистник обыкновенный)

Achillea millefolium L.

Сім'ядолі довжиною 2-5, шириною 1-3 мм, еліптичні. Перша пара листків довжиною 4-6, шириною 2-4 мм, з 1-2 парами зубчиків з кожної сторони, а самі верхні перисторозсічені. Усі листки покриті волосками. Епікотиль не розвинутий.

Гіпокотиль блідо-зелений або рожево-зелений. Коренева система у вигляді кореневищ. Стебло пряме, гіллясте, опушене. Листки двічі-тричі-перисторозсічені, опушені.

Сходи нагадують за запахом полин і мають гіркий в'язкий смак.

Дзвінець весняний (Погремок весенний)

Rhinanthus major L.

Сім'ядолі довжиною 3,5-4,5, шириною 2-2,5 мм, округлі або оберненояйцеподібні, майже сидячі. Листки сходів супротивні, пір'ясті, довжиною 6-8, шириною 1,5-2,5 мм, вузькопродовгуваті, пилчасто-зубчасті, на укорочених черешках, опушені. Епікотиль невисокий. Гіпокотиль ясно-зелений.

Корінь стрижневий, з розгалуженнями, що несуть присоски (гаусторії). Стебло пряме, гіллясте, розсіяноопушене. Листки довгасто-ланцетні, тупо-шилоподібнозубчасті, майже голі.

Дурман звичайний (Дурман обыкновенный)

Datura Stramonium L.

Сім'ядолі довжиною 23-35, шириною 3-5 мм, довгасто-лінійні. Перші листки довжиною 20-36, шириною 10-16 мм, яйцеподібні. Епікотиль не розвинутий. ГіпокоТиль ясно-зелений. Корінь стрижневий. Стебло пряме, вильчато-гіллясте, голе. Листки чергові, яйцеподібні, черешкові.

Сходи мають дурманний запах і неприємний гірко-солоний смак.

Егілопс циліндричний (Эгилопс цилиндрический)

Aegilops cylindrica Host.

Перший листок 80-100 мм довжиною, 2,5-3 мм шириною, у нижній своїй частині несе довгі, рідкі, віддалені волоски (що загущаються біля язичка у вигляді пензликів); пластинка листка з 7-9 піднесеними (зверху) жилками; язичок у вигляді надірваної зверху конічної плівки. Другий листок в основних своїх рисах подібний з першим. Піхви листків зелені, усаджені рідкими волосками. Зародкова листова піхва пурпурова.

Сходи темно-зеленого забарвлення. Одно - або дворічник, що засмічує посіви зернових і олійних культур.

Жовтий осот городній, салат заячий (Осот Огородный)

Sonchus oleraceus L.

Сім'ядолі еліптичні, обернено-яйцеподібні, широко заокруглені, злегка клиноподібні, поступово звужені в короткі черешки. Довжина 5-8, ширина 3-5 мм.

Перші листки довжиною 7-12, шириною 5-10 мм, частіше широко еліптичні, заокруглені, здебільшого з невеликим шипиком, нерівно-виїмчасті, щетинисті, клиновидно звужені в черешки. Пластинки матові, ясно-зелені з димчастим нальотом на верхній і часто рожево-зелені з нижньої сторони. Жилкування перисто-нервове. Нижні ледь помітно опушені в основі, верхні із зовнішньої поверхні і по жилках з нижньої сторони покриті густими волосками. Сім'ядолі і листки знизу сірувато-темно-фіолетові.