Сегодня: 23 | 01 | 2021

Навчальний посібник "Довідник для вивчення бур'янів за сходами "

Степовий гірчак звичайний (Степной горчак ползучий)

Acroptilon repens (L.) DC.

Сім'ядолі довжиною 8-12, шириною 5-9 мм, еліптичні. Перший і другий

листки довжиною 18-24, шириною 9-12 мм, еліптичні, знизу покриті павутинистими волосками. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль зверху жовтувато-зелений. Стебло пряме, павутинисто­опушене. Листки чергові, ланцетні або довгасто-яйцеподібні. Сходи гіркі на смак.

Суріпиця звичайна (Сурепка обыкновенная)

Barbarea vulgaris R. Br.

Сім'ядолі довжиною 4-6, шириною 3-5 мм, широко еліптичні. Перші листки довжиною і шириною 8-10 мм, овально-яйцеподібні, нижні – цільнокраї, голі, наступні хвилястозубчасті, верхні - ліроподібні, серцеподібні, на зеленувато-фіолетових черешках. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль зверху зеленуватий.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, гіллясте, голе. Листки чергові, прикореневі і нижні стеблові - з довгастими долями, на довгих черешках, верхні стеблові довгасті або оберненояйцеподібні, сидячі.

Сухоребрик Лезеля (Гулявник Лязеля)

Sisymbrium loeselii L,

Сім'ядолі довжиною 4-5, шириною 2-3 мм, еліптичні. Перші листки довжиною 5-8 шири­ною 4-7 мм, округлі або широкообернено­яйцеподібні, опушені. Епікотиль не розвинутий, Гіпокотиль коричнювато-малиновий.

Листки чергові, струговиднороздільні, опушені.

Талабан польовий (Ярутка полевая)

Thlaspi arvense L.

Сім'ядолі еліптичні, заокруглені, нерідко злегка виїмчасті, різко звужені в черешки.

Довжина 5-7, ширина 3-5 мм. Листки чергові, довжиною 8-16, шириною 5-9 мм, еліптичні або обернено яйцеподібні, цільнокраї, злегка хвилясті, широкозаокруглені, клиновидно звужені в черешок. Наступні листки більш довгасті, виїмчасті. Від головної жилки відходять кілька бічних гілочок, з'єднаних між собою біля країв пластинки і розгалужуються, у свою чергу, на більш дрібні осередки. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль світло-зелений.

Тонконіг бульбастий (Мятлик луковичный)

Роа bulbosa L.

Перший листок сходів довжиною 7-9, шириною 1 мм, довгасто-лінійний, наступні більш великі, по краю шорсткуваті, іноді дрібноволосисті. Язичок у вигляді прозорої закраїни. Вушок немає. Сходи виходять з невеликих цибулинок, тому в їхній основі є залишки органів розмноження.

Корінь мичкуватий. Стебло пряме, голе, в основі з бульбоподібним стовщенням. Листки скупчені в нижній частині стебла, за краєм шерстисті, що поступово загострюються; язичок 3-3,5 мм висотою.

Фіалка польова (Фиалка полевая)

Viola arvensis Mttrr.

Сім'ядолі довжиною 4-6, шириною 3-4 мм, широко еліптичні, злегка виїмчасті. Перші листки довжиною 10-16, шириною 8-12 мм, широкояйцеподібні, городчасті, покриті волосками. Епікотиль невисокий, дрібноволо­систий. Гіпокотиль зверху фіолетово-зелений, донизу червонуватий.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, гіллясте, волосисте. Листки чергові, городчатозубчасті, дрібно опушені, нижні короткояйцеподібні, майже округлі, черешкові, середні і верхні широко ланцетні, сидячі з перистороздільними прилистками.

Хвощ польовий (Хвощ полевой)

Equisetum arvense L.

Проросток спорофіта, що утворюється з диплоїдного зародка, складається з членистих частин пластинки стеблинки з безбарвними лусочками в місцях їхнього зчленування. Підземні частини несуть зачатки кореневища.

Коренева система у вигляді суглобистого кореневища, що проникає в ґрунт від 30-50 до 100 см. Основна маса кореневищ зосереджена на глибині 30-60 см. На їхніх вузлах утворюються невеликі бульби, що містять запаси поживних речовин. Стебло пряме, членисте; вегетативне – зелене, тверде, ребристе, з циліндричними піхвами, гіллясте; спороносне – світло-буре або червонувате, зі спороносним колоском. Листки мутовчасті, у спороносних стебел недорозвинені, у вигляді зрослих у трубочку лусок, у вегетативних – у вигляді декількох пустотілих зелених тендітних члеників.

Проростки зі спор і пагони від підземних бруньок з'являються з настанням стійкої теплої погоди. Спори дозрівають у березні - травні, після чого плодоносні стебла відмирають, а вегетативні з'являються до теплої осені. Відрізки кореневищ довжиною не менш 1 см і окремі бульби здатні до вегетативного поновлення. Молоді пагони відростають із глибини не більш 50 см.

Хориспора ніжна (Хориспора нежная)

Chorispora tenela (Pall.) DC.

Сім'ядолі довжиною 6-8, шириною 4-5 мм, еліптичні, дрібно опушені. Перший і другий листки довжиною 12-16, шириною 6-8 мм, еліптичні, хви­лясті, наступні виїмчасто-лопатеві, покриті волосками. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль зверху світло-зелений.

Корінь стрижневий. Стебло, що піднімається, розпростерте, гіллясте, шорсткувате. Листки чергові, довгасті, виїмчасто-зубчасті, опушені. Сходи гіркуваті.

Хрінниця пронизанолиста (Клоповник пронзеннолистый)

Lepidium perfoliatum L.

Сім'ядолі довжиною 6-8, шириною 0,75-1,5 мм, довгасто-лінійні. Листки сходів супротивні, довжиною 10-15, шириною 5-8 мм, перисторозсічені. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль тонкий.

Корінь стрижневий. Стебло пряме, гіллясте, голе або розсіченоопушене. Листки чергові, нижні, (у розетці) двічі перисторозсічені, середні (стеблові) перисторозсічені, верхні цільнокраї, стеблообгортні, голі. Сходи голі, з неприємним запахом і гірким смаком.

Цибуля кругла (Лук круглый)

Alliam rotundum L

При проростанні на поверхню ґрунту виходить тонка нитковидна яскраво-зелена сім'ядоля, нижній її кінець розміщується в ґрунті і розвивається у вигляді Дуже тонкого корінця, а верхній залишається немов би защемленим у насінні. Верхній кінець, що залишається в насінні, служить для висмоктування запасних поживних речовин і пересування їх до зростаючих частин сходів. Вільна частина сім'ядолі згинається вгору коліно подібно, причому зверху на верхівці коліна спостерігається невеликий, немов шишечкоподібний відросток. Перший листок прориває піхву сім'ядолі (у її основі) і через щілину, що утворилася, збоку виходить назовні. Цей листок також ниткоподібний, тонкий, яскраво-зелений. Сім'ядоля звичайно незабаром випрямляється, але залишок насіння (оболонка) порівняно довгий час утримується на її кінчику, що пізніше підсихає, і чорна насінна оболонка опадає на землю. Сходи мають характерний запах цибулі.

Цикорій дикий, Петрові батоги (Цикорий дикий)

Cichorium intybus L

Сім'ядолі довжиною 8-14, шириною 2,75-4 мм, вузькі-обернено-яйцеподібні. Перші листки довжиною 15-20, шириною 8-10 мм, еліптичні або оберненояйцеподібні, виїмчасто-зубчасті, наступні більш подовжені, покриті рідкими волосками. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль обернено конічний.

Коренева система вертикально-стовщена, проникає в ґрунт на глибину до 150 см. Стебло пряме, волосисте або голе. Листки чергові, нижні виїмчасто-перистороздільні, середні ланцетні, напівстеблообгортні.

При надламуванні з рослин виділяється молочний сік.

Цинанхум гострий (Цинанхум, ластовень острый)

Cynanchum acutum L.

Сім'ядолі довжиною 8-15, шириною 2-4 мм, довгасті. Перші дві пари листків довжиною 12-20, шириною 2-4 мм, ланцетні, цільнокраї, наступні вузькоподібні. З пазух сім'ядоль і листків рано з'являються бічні пагони.

Епікотиль фіолетово-зелений. Гіпокотиль коричнювато-червоний, голий.

Коренева система у вигляді вигнуто-шнуроподібних коренів із бруньками і більш тонких бічних розгалужень, основна маса розташована на глибині 5 - 25 см. Стебло кучеряве, слабоборозенчасте, іноді у верхній частині дрібно опушене. Листки супротивні, майже трикутні, нерівновиїмчасті.

Чистець непомітний (Чистец забытый)

Stachys Neglecta Klok.

Підсім'ядольна частина трохи м'ясисто-циліндрична, з дрібними залозистими волосками. Сім'ядолі округлі, 3-4 (5) мм діаметром, на черешках до 5-7 мм довжиною. Пластинки сім'ядоль і їхніх черешків з дрібними залозистими волосками, жилкування нечітке. Перші листки овальні, злегка яйцеподібні, на верхівці тупі, нерідко злегка виїмчасті, по краю городчасті. Опушення листків складається з коротких і дрібних залозистих волосків і більш довгих простих, немов багатоклітинних волосків, що мають поперечні вузлуваті стовщення. Надсім'ядольна частина розвивається пізніше. Жилкування листків виражено у вигляді чіткої середньої жилки і менш помітних нечисленних, слабко розгалужених з краю пластинки бічних жилок. Жилки нерідко зверху злегка втиснуті і знизу дещо виділяються.

Чорнокорінь лікарський (Чернокорень лекарственный)

Cynoglossum officinale L.

Сім'ядолі довжиною 12-20, шириною 8-12 мм, еліптичні, на бруднувато-зелених черешках. Листки сходів чергові, довжиною 23-35, шириною 15-20 мм, еліптичні, цільнокраї, злегка загострені, на черешках. Сім'ядолі і листки покриті білуватими волосками. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль потовщено-циліндричний.

Корінь стовщений, але розгалужений. Стебло пряме, у верхній частині гіллясте і густооблиствене, в основі із залишками відмерлих листків, висотою 30-100 см. Нижні листки на стеблах, довгасто-еліптичні, на крилатих черешках, середні довгасто-ланцетні, загострені, сидячі, напівстеблообгортні, опушені.

Чорнощир нетреболистий (Циклахена дурнишниколистная)

Cyclachaena xanthifolia (NUtt.) Fresen.

Сім'ядолі округлі, по краю з темнуватою облямівкою, широко заокруглені, різко звужені в черешки. Довжина і ширина 3-4 мм.

Перша пара листків довжиною 14-16, шириною 6-7 мм, довгасто-яйцеподібні, цільнокраї, вузько закруглені. Наступні листки в різній мірі розсічені з нерівними широкими ланцетними, дрібнозубчастими бічними і більш великими середніми сегментами. Листки покриті шорсткими волосками.

Жилкування утворено стовщеною середньою жилкою, від якої в самій основі супротивно відходять дві більш тонкі бічні жилки. Епікотиль жовтувато-зелений, покритий волосками. Гіпокотиль рожево-ліловий, голий.

Шпергель звичайний (Торица полевая)

Spergula arvensis L.

Сім'ядолі довжиною 15-25, шириною 0,5-1 мм, лінійно-ниткоподібні. Листки мутовчасті, довжиною до 60, шириною 0,5-1 мм, ниткоподібні, дуже схожі на сім'ядолі. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль зверху брудно-зеленуватий, донизу буріє.

Корінь стрижневий. Стебло пряме або полегле, висотою 15-40 см. Листки відрізняються від сходів наявністю знизу поздовжньої борозенки, а зверху опуклості, покриті залозистими волосками.

Щириця біла (Щирица белая)

Amaranthus albus L

Сім'ядолі звуженояйцеподібні, тупуваті, швидко переходять у черешки. Довжина 4-6, ширина 1,5-2 мм. Сірувато-темно-зелені, з країв рожево-зелені. Сім'ядолі і черешки покриті слабким борошнистим нальотом.

Листки довжиною 8-12, шириною 5-10 мм, широкоеліптичні, наступні яйцеподібні або обернено­яйцеподібні, цільнокраї, іноді нерівнобокі, злегка виїмчасті, з невеликим шипиком. До основи пластинки клиновиднозвужені в черешок; зверху темно-сірувато-зелені, знизу червонувато-фіолетові. Жилкування петлястосітчасте у вигляді рожевуватих жилок. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль червонуватий.

Щириця загнута, звичайна (Щирица запрокинутая)

Amaranthus retroflexus L.

Сім'ядолі довгасті, вузько заокруглені, поступово звужені в черешки. Пізніше сім'ядолі не вирівняні. Довжина 6-10, ширина 1,5-2,2 мм. Зверху сірувато-зелені, знизу фіолетово-червонуваті. Поверхня дрібно­зморш­ку­вата.

Листки довжиною 10-16, шириною 8-12 мм, ромбічно-округлі, нерідко широкояйцеподібні, по краях нерівні, широко заокруглені, виїмчасті (без шипика), клиновидно звужені в черешок. Зверху пластинки сірувато-зелені, знизу червонуваті. Черешок і жилки листка покриті дрібними пухнастими волосками. Жилкування петлясто-сітчасте, утворене бічними гілочками, що по черзі відходять від головної світло-зеленої жилки. Епікотиль короткий, дрібно-волосистий. Гіпокотиль брудно-малиновий. При розтиранні сходи мають "буряковий" запах.

Щириця лободовидна (Щирица жминдовидная)

Amaranthus blitoides S. Wats.

Сім'ядолі довгасті, звужені в черешки. Довжина 6-11, ширина 1,5-2,5 мм, сірувато-зелені.

Листки довжиною 12-18, шириною 6-10 мм, оберненояйцеподібні або широкоеліптичні, цільнокраї, по краю з вузькою білуватою смужкою, злегка виїмчасті, поступово звужені в злегка жолобчастий черешок. Забарвлення пластинок зелене, черешків червонувате. Жилкування перистонервове. Епікотиль червонуватий. Гіпокотиль рожевувато-червонуватий. З пазух сім'ядоль і листків рано з'являються бічні пагони.

Якірці сланкі (Якорцы стелющиеся)

Tribulus terrestris L.

Сім'ядолі довгасто-еліптичні, за краєм прямі, майже чотирикутні, виїмчасті, коротко-клиновидно-звужені в черешки. Довжина 8-12, ширина 3-5 мм. Покриті дрібними відстовбурченими волосками, знизу сизувато-зелені, зверху зелені. Черешки жовтувато-буруваті.

Листки почергові, парноперисті з чотирма-п'ятьма парами продовгувато-ланцетних листочків, довжиною 6-10, шириною 1,5-2 мм. Відстань між ними в 2-3 мм. Листки опушені білуватими відстовбурченими волосками, особливо з нижньої сторони. Епікотиль не розвинутий. Гіпокотиль жовтувато-бурий.