Сегодня: 09 | 08 | 2020

Звіт Про проходження виробничої практики З дисципліни “ Облік і аудит ” На базі УОППЗ їм. Фрунзе НАУ» 2006

У УОППЗ їм. Фрунзе НАУ надходження і вибуття продукції здійснюється прибутковим і витратним накладним, де указується назва постачальника, одержувача, замовлення і умову продажу, а також номер накладної, найменування товару, його кількість, вартість без ПДВ, сума ПДВ і сума всього.

Синтетичний облік по покупцях і замовниках ведеться в журналі-ордері № 11. Але в програмі формують Журнал-ордер і відомість по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»; облік ведеться в розрізі постачальників.

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками враховуються на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». На цьому рахунку відображають розрахунки з підприємствами, організаціями і особами за отримання ТМЦ, прийняті роботи і запропоновані послуги. По кредиту рахунку 63 відображають заборгованість за отримання від постачальників товароматеріальних цінностей, за роботи і послуги, а по дебету погашення і списання.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками ведуть по кожному окремо пред'явленому рахунку.

Синтетичний облік ведеться в Ж/О №6 с-г.

Дане підприємство має в своєму розпорядженні житлові будинки і гуртожиток, тому в розрахунковому відділі також проводиться облік розрахунків з квартиронаймачами, проводять розрахунки по комунальних послугах. Для розрахунків призначений рахунок 68.2.4

Через розрахунковий відділ також проводяться розрахунки по виконавських листах.

Податок - це обов'язковий внесок до бюджету країни або бюджет відповідного рівня, який здійснюють платники за умовами Законів України про оподаткування.

Існують різні види податків; на даному підприємстві оплачують наступні види податків:

- фіксований сільськогосподарський податок.

Згідно указу Президента України від 18.06.98 року № 652/98 з метою зменшення податкового тиску на сільськогосподарських товаровиробників з 01.01.99 року до 01.01.04 року на території України введений фіксований сільськогосподарський податок.

Платниками фіксованого податку є сільськогосподарські товаровиробники всіх форм власності, у яких сума, що одержується від продажу сельгосп. продукції власного виробництва і продукції її переробки за звітний податковий рік перевищує 50 % загальний суми валового доходу підприємства. Вся решта підприємств, у яких сума менше 50 %, виплачують податки на загальних підставах.

Ставка податку розраховується у відсотках від грошової оцінки вартості 1 га сільськогосподарських угідь по групах:

I. рілля, сінокоси, пасовища - 0,5%;

II. багаторічні насадження - 0,3 %.

Нарахування всіх податків здійснюється на рахунку 64 «Розрахунки по податках і платежах».

В кінці року обчислена сума фіксованого податку розподіляється між об'єктами обліку витрат основного виробництва пропорційно сум основної і додаткової заробітної платні працівників, зайнятих безпосередньо в процесі виробництва.

УОППЗ їм. Фрунзе НАУ привласнений індивідуальний податковий номер і воно є платником податку на додану вартість. Всі операції з продажу і придбання товарів обкладаються ПДВ.

По ПДВ складається декларація для надання у ВОГНІ.

Бухгалтер по податках складає податкові накладні, книги обліку продажів і податкові декларації.

Податкова накладна є дуже важливим документом, оскільки виконує функції звітного податкового і розрахункового документа, який підтверджує факт продажу або придбання товарів, що веде за собою виникнення податкового кредиту або зобов'язання.

Бухгалтер веде розрахунки по ПДВ на двох рахунках: 643 «Податкове зобов'язання» і 644 «Податковий кредит».

Декларація платників ПДВ надається щомісячно до 20 числа. Вона складається з трьох розділів: податкове зобов'язання, податковий кредит і розрахунки з бюджетом за звітний період. Підписує директор і головний бухгалтер цього господарства.

Облік податків і платежів на підприємстві ведеться по видах.

В кінці місяця складається оборотно-сальдова відомість по всіх видах податків; у ній указується назва податку, сальдо на початок звітного періоду, обороти за період, сальдо на кінець. Також виводиться рядок Разом.

Окрім відомості формують Аналіз рахунку 64, де указуються рахунки, на яких проводилися операції. У Аналізі рахунку указується також сальдо на початок звітного періоду, обороти по дебету і кредиту, виводиться сальдо на кінець; при чому всі суми повинні співпадати з відомістю.

Синтетичний облік по податках і платежах ведеться в Журналі-ордері №8; тут указуються кореспондуючі рахунки і сума проведеної операції. В кінці виводиться рядок Разом по рахунку.

На підставі Ж/О №8 заповнюється Головна книга.

Тема 4. Облік праці та її оплати.

Здійснює облік праці і заробітної платні по господарству загалом бухгалтер по оплаті праці. Йому кожен місяць поступають зі всіх підрозділів розрахунково-платіжні відомості. У обов'язку бухгалтера по оплаті праці входить:

• приймати від відповідальних осіб документи по обліку праці і його оплати;

• при прийомі документів перевіряти правильність їх заповнення і підрахунку всіх показників;

• нараховувати заробітну платню і премії відповідно до Положення про оплату праці;

• своєчасно проводити розрахунки по трудових відпустках, листам по тимчасовій непрацездатності;

• складання довідки про нараховані суми заробітної платні, прибуткового податку, утриманні по виконавських листах і т. д.;

• брати участь в аналізі витрачання фонду оплати праці і надавати необхідні відомості керівникам підрозділів;

• брати участь в перевірках, ревізіях і оформленні документів;

• систематично підвищувати свою кваліфікацію;

Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики.

Залежно від виду оплати праці розрізняють дві форми: відрядну і почасову.

Розмір почасової оплати праці залежить від кількості відпрацьованого часу, а відрядна - від кількості і якості одержаної працівниками продукції.

Основним документом по обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є табель обліку робочого часу. Тут пофамільно указуються працівники і відповідно числам місяця проставляються дні їх робіт.

В кінці місяця підраховується кількість відпрацьованого людино-дня і людино-годин. У останній графі указується сума нарахованої заробітної платні.

Для обліку ручних і кінно-ручних робіт використовують наряд на відрядну роботу, обліковий лист тракториста-машиніста використовують для обліку робіт трактористів-машиністів. Виконання транспортних робіт тракторами оформляють путнім листом трактора. Шляховий лист вантажного автомобіля використовують для нарахування зарплати водіям.

Бухгалтери по обліку праці і його оплати роблять розрахунок відпускних і розрахунки по лікарняних листах. Розрахунок проводиться автоматично в програмі.

Для того, щоб розрахувати відпускні необхідно спочатку провести розрахунок середнього заробітку, для цього фонд заробітної платні за останні 12 місяців складається і ділиться на 355, а потім одержаний результат умножається на кількість днів відпустки.

Відпустка за тривалістю може бути в одному місяці, а може переходити на наступний місяць. Тоді для розподілу суми відпускних необхідно среднедневную оплату помножити кількість днів відпустки в кожному місяці.

Посібник з тимчасової непрацездатності бухгалтер по оплаті праці нараховує в розрахунку нарахування оплати по тимчасовій непрацездатності на підставі листа непрацездатності.

Розмір допомоги встановлюється в % від стажу.

В кінці місяця бухгалтер по оплаті праці приймає розрахунково-платіжні відомості, довідки про нараховану заробітну платню, розшифровки зі всіх підрозділів.

На підставі цих документів бухгалтер складає зведену розрахунково-платіжну відомість. У ній указується кількість відпрацьованих днів кожним працівником, нарахована йому заробітна платня, загальні суми нарахованих відпускних, командировочних по кожному підрозділу, а також інші види нарахувань і утримань.

Окрім цього бухгалтер складає розрахункову відомість по засобах фонду соціального страхування. Бухгалтер керується Законом України «Про загальнообов'язкове державне страхування» від 18.01.2001 року № 2240-II