Сегодня: 04 | 08 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 2)

ПОЯСНЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПРИТЯГУЄТЬСЯ
ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

_________________________________________________________________ (у разі відмови особи, яка притягується до адмінвідповідальності, від пояснення або
_________________________________________________________________ підписання протоколу про це робиться запис посадовою особою, яка склала протокол)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності _____

Від пояснення та підписання протоколу відмовився у присутності свідків:

Підписи свідків

1. __________________________
2. __________________________

ЗАЯВИ, КЛОПОТАННЯ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Рішення керівництва органу внутрішніх справ за заявою, клопотанням _____
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

До протоколу додається ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис посадової особи, яка склала протокол ______________________

Додаток 2
до п. 2.9 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення


ПОСТАНОВА
ЗА СПРАВОЮ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

"___" _______________ 20__ р.

____________________________
(найменування населеного пункту)


Я, ______________________________________________________________
(посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ініціали особи, яка винесла постанову)
_________________________________________________________________,

Розглянувши матеріали адміністративної справи відносно гр. _____________
_________________________________________________________________,

Число, місяць і рік народження ______________________________________,

Місце народження ________________________________________________,

Місце проживання ________________________________________________,

Місце роботи та посада ____________________________________________,

Документ, який засвідчує особу _____________________________________.
(указати документ, коли і ким виданий, серію, номер)

УСТАНОВИВ

_________________________________________________________________ (викласти суть та обставини правопорушення, установлені при розгляді справи)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Враховуючи, що гр. ___________________ скоїв(-ла) адміністративне правопорушення, передбачене ч. _____ ст. ____ Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Рішення, винесене щодо вилучених документів, речей __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Вилучені документи, речі отримав ______________________
(підпис правопорушника)

Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287 - 289 КУпАП у вищому органі або районному (міському) суді протягом 10 днів від дня її винесення.

Начальник

_________________________________
(посада, найменування органу внутрішніх
справ, звання)

_____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності отримав

"___" _______________ 20__ року.

Підпис правопорушника __________