Сегодня: 09 | 08 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 2)

Зазначається частина статті та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена адміністративна відповідальність особи за вчинене правопорушення, а також мотиви затримання: припинення адміністративного порушення, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Згідно зі ст. 261 КУпАП про місцеперебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, на її прохання, повідомляються її родичі та адміністрація за місцем роботи або навчання, про що в протоколі про адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказується, кому саме повідомлено і в який спосіб.

Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляються його батьки або особи, які їх замінюють. У протоколі про адмінзатримання зазначається час, дата повідомлення і кому саме повідомлено.

Перед поміщенням до кімнати для затриманих в адміністративному порядку або в службовому приміщенні, куди доставлено затриманого, може проводитися особистий огляд уповноваженою на те особою однієї статі із затриманим і в присутності понятих тієї самої статі.

Огляд речей, ручної поклажі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється у присутності двох понятих і особи, у власності (володінні) якої вони знаходяться.

Про проведення особистого огляду й огляду речей згідно зі ст. 264 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення або у протоколі про адмінзатримання робиться відповідний запис, де вказуються прізвища, ім'я та по батькові та адреси місця проживання двох понятих.

Відповідно до ст. 265 КУпАП речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів внутрішніх справ, про що в протоколі про адміністративне правопорушення або у протоколі про адмінзатримання робиться запис, які саме речі, предмети, документи вилучені в затриманого, указуються їх індивідуальні ознаки, номери і т. ін., а за потреби - місця та обставини їх виявлення, якщо це має суттєве значення при розгляді адміністративної справи.

Вилучені речі й документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують або повертають власникові, або знищують, а при оплатному вилученні речей - реалізують.

У протоколі про адмінзатримання робиться перелік предметів одягу, в який була одягнута особа під час затримання.

Крім того, у протоколі про адмінзатримання відзначається, виявлені чи ні в затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо так, то в протоколі про адмінзатримання зазначається, які саме (синці, подряпини, різані рани тощо), на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі про адмінзатримання вказується час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого.

При надходженні під час затримання, проведення особистого огляду, огляду речей заяв чи зауважень у протоколі про адмінзатримання робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.

Факт проведення особистого огляду й огляду речей у протоколі про адмінзатримання засвідчується підписами уповноваженої особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.

У протоколі про адмінзатримання вказується дата, час і причина звільнення затриманої особи, які речі, предмети або документи повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, що звільняється, претензії і які саме, що засвідчується особистим підписом цієї особи.

Протокол про адмінзатримання підписується посадовою особою, яка його склала.

3. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

3.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання є документами суворого обліку і друкуються із зазначенням серії (додаток 4) і номера.

3.2. Забезпечення органів і підрозділів органів внутрішніх справ бланками та журналами, передбаченими цією Інструкцією, здійснюється ГУМВС України в АР Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі та на транспорті.

3.3. Кількісний облік видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання (додаток 5).

3.4. Складені протягом доби протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративне затримання реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (додаток 6).

3.5. У міськрайлінорганах журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання і обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання ведуться працівником, який за своїми функціональними обов'язками є відповідальним за стан адміністративно-штрафної практики.

3.6. Матеріали про адміністративні правопорушення і протоколи про адміністративне затримання відповідно до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання підшиваються до справи за порядковими номерами і зберігаються в металевих сховищах у міськрайлінвідділах внутрішніх справ за місцем прийняття рішення про накладення адміністративного стягнення. Підшиті до справи сторінки нумеруються.

3.7. Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення, журналів видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журналів обліку матеріалів про адміністративні правопорушення встановлюється чинним законодавством.

Начальник Головного
Штабу МВС України
Генерал-лейтенант міліціїВ. А. Зубчук

Додаток 1
до п. 2.1 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

ПРОТОКОЛ _______ N _________
(серія)
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ЗА Ч. ______ СТ. ______ КУпАП

"___" _______________ 20__ р.

_____________________________
(найменування населеного пункту)

Я, ______________________________________________________________,
(посада, найменування органу внутрішніх справ, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
_________________________________________________________________

Склав цей протокол про те, що громадянин(-ка):

1. Прізвище, ім'я та по батькові ______________________________________

2. Дата та місце народження ________________________________________

3. Громадянство _______________ 4. Місце роботи і посада _____________

5. Місячний заробіток ___________ 6. На утриманні осіб ________________

7. Місце проживання ______________________________________________

8. Місце прописки ________________________________________________

9. Чи піддавався(-лася) протягом року адміністративному стягненню _____
_________________________________________________________________
(дата, яким органом, за що, вид стягнення)

10. Особа правопорушника засвідчується _____________________________
(вказати документ, коли і ким виданий, серія, номер)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(дата, час, місце вчинення і суть адміністративного правопорушення)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Вчинив(-ла) правопорушення, передбачене ч. ____ ст. ____ КУпАП України

СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. ____________________, адреса __________________ підпис ___________

2. ____________________, адреса __________________ підпис ___________

ПОТЕРПІЛІ

1. ____________________, адреса __________________ підпис ___________

2. ____________________, адреса __________________ підпис ___________

Правопорушенням заподіяна матеріальна шкода _______________________
(сума в гривнях)

Гр. ________________________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП, і повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться "___" ________________ 20__ р.

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ______

У присутності понятих

1. ____________________, адреса __________________ підпис ___________

2. ____________________, адреса __________________ підпис ___________

Проведено особистий огляд та огляд речей, передбачений ст. 264 КУпАП,
що були в _______________________________________________________,
(прізвище та ініціали особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)

Та згідно зі ст. 265 КУпАП виявлені та вилучені для тимчасового зберігання
_________________________________________________________________
(вказати перелік речей, цінностей, документів, що являються знаряддям або безпосереднім об'єктом
_________________________________________________________________
правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підписи понятих

1. _____________________
2. _____________________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності _____