Сегодня: 09 | 08 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 2)

71. Вік особи, винної у виникненні пожежі

У текстовій частині та в кодовому полі позиції 71 проставляється вік особи, винної у виникненні пожежі (вказується повна кількість років).

72. Результат розслідування (дізнання)

У текстовій частині позиції 72 підкреслюється результат розслідування (дізнання), а в кодовій частині проставляється відповідний код.

73 –75. Дані про результати розслідування (дізнання)

У текстових і кодових частинах позицій 73-75 відповідно записуються: стаття і пункт КПК (КК) України, за якими відмовлено в порушенні кримінальної справи (ПКС) або порушено кримінальну справу, дата прийняття рішення за результатами розслідування (дізнання), номер постанови про відмову в ПКС.

76. Вжиті заходи за фактом пожежі

У позиції 76 у текстовій частині підкреслюються вжиті заходи за фактом пожежі, а в кодовій частині проставляється відповідний код. Якщо заходи не вживались, то позиція 76 не заповнюється.

9. ХІД РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

У позиції 77 Вказується, на якому етапі знаходиться розслідування кримінальної справи.

У позиції 78 у текстовій частині записується рішення суду в кримі­нальній справі, а в кодовому полі вказується код, що відповідає цьому рішенню.

Усі вищеперелічені відомості вказуються за станом на день складання картки. Якщо до часу відправлення Картки розслідування щодо пожежі не закінчено, то до остаточного прийняття рішення у ньому необхідно щомісяця, до 25 числа, інформувати У(В)ДПО про хід розслідування.

79. Дата надходження картки до У(В)ДПО

У позиції 79 співробітником У(В)ДПО проставляється дата надходження картки обліку пожежі до апарату.

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

(затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 22 лютого 2001 р. N 185 та зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 березня 2001 р. за N 272/5463)

1. Загальні положення

1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні порушення визначається законодавством України про адміністративні правопорушення, Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та цією Інструкцією.

1.2. Інструкція передбачає порядок оформлення матеріалів, які застосовуються при адміністративному провадженні, а також роз'яснює порядок їх обліку.

2. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

2.1. При вчиненні громадянами правопорушення уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ згідно зі статтями 254, 255 КУпАП складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).

2.2. Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають право уповноважені на це посадові особи територіальних і транспортних органів та підрозділів внутрішніх справ, які мають спеціальні звання.

2.3. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком, українською мовою.

2.4. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

2.5. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

2.6. При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.

Зазначається число, місяць і рік складання протоколу, а також назва населеного пункту, де він складений.

Указується посада, повне найменування органу внутрішніх справ, спеціальне звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол.

У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначається:

- пункт 1 - повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові;

- пункт 2 - число, місяць і рік народження, а також повна адреса місця народження;

- пункт 3 - громадянство;

- пункт 4 - найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, не працює, то про це робиться відмітка у пункті 4;

- пункт 5 - середньомісячний заробіток або інші доходи особи, яка вчинила правопорушення;

- пункт 6 - кількість осіб, які знаходяться на її утриманні, включаючи неповнолітніх дітей та інші категорії осіб, які не отримують пенсії, не мають власних доходів тощо;

- пункт 7 - фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення;

- пункт 8 - місце прописки згідно з паспортними даними чи даними адресного бюро;

- якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, у пункті 9 - число, місяць і рік скоєння попереднього правопорушення, повна назва органу внутрішніх справ, яким особа притягалася до адміністративної відповідальності, стаття КУпАП, вид адміністративного стягнення: попередження, штраф (на яку суму), адміністративний арешт (кількість діб) тощо;

- пункт 10 - серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток і т. д.), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали, або номер оператора, який здійснював перевірку особи за картотекою адресного бюро.