Сегодня: 23 | 09 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

Надання допомоги.

Використання заходів ДПН.

2. Перевірка відповідності фактичного рівня ППЗ вимогам норм та правил ПБ.

2.1 Протипожежний захист будівель, споруд та зовнішнього устаткування.

2.1.1 Перевірка під час обстеження фактичного виконання організаційних заходів, які передбачені нормативно – розпорядчими документами адміністрації, згідно з вимогами 1 розділу другого етапу.

2.1.2 Відповідність необхідного ступеня вогнестійкості та граничної поверховості, меж вогнестійкості конструкцій.

2.1.3 Визначення необхідного членування будівлі протипожежними перешкодами, правильність розміщення вибухонебезпечних виробництв.

2.1.4 Припустимість розміщення виробництва в підвальних приміщеннях.

2.1.5 Припустимість та відповідність вбудованих приміщень, комор та ін.

2.1.6 Відповідність підвісних стель та оздоблення стін.

2.1.7 Додержання вимог ПБ при експлуатації технологічного обладнання.

2.1.8 Конструктивно – плануючі рішення. Шляхи евакуації.

2.1.9 Стан електрогосподарства.

2.1.10 Стан систем опалення та теплогенеруючого обладнання.

2.1.11 Стан систем вентиляції, пневмотранспорту та кондиціювання повітря.

2.1.12 Відповідність та працездатність внутрішнього протипожежного водогону, наявність інструкцій, відповідних схем, знання та виконання їх.

2.1.13 Відповідність централізованих систем сповіщення про пожежу. Наявність відповідних інструкцій, знання та виконання їх.

2.1.14 Відповідність та працездатність систем зв’язку, автоматичного пожежегасіння та сигналізації, організація їх ТО і ППР. Наявність інструкцій, знання та виконання їх.

2.1.15 Відповідність та працездатність первинних засобів пожежегасіння та вміння користуватись ними.

2.1.16 Утримання будівель, приміщень, горищ, завантаження приміщень, порядок збору обтирочних матеріалів, додержання протипожежного режиму.

2.1.17 Наявність ЛЗР та ГР у технологічних операціях миття, знежирювання та розконсервації.

2.1.18 Відповідність порядку проведення вогневих та вогненебезпечних робіт.

2.1.19 Наявність покажчиків приміщень за категоріями пожежної небезпеки виробництв і класу зон за ПУЕ, знаків безпеки, інструкцій для окремих приміщень, матеріалів наочної протипожежної пропаганди, табелів бойових розрахунків ДПД.

2.1.20 Відповідність планів та інструкцій з евакуації.

2.1.21 Оцінка фактичної протипожежної підготовки робочих та службовців.

2.2 Загальнооб’єктові заходи та утримання території.

2.2.1 Перевірка під час обстеження фактичного виконання організаційних заходів, які передбачаються нормативно – розпорядчими документами адміністрації, у відповідності до вимог і розділу другого етапу.

2.2.2 Розміщення будівель та споруд по відношенню до поряд розташованих житлових та лісових масивів, автомобільних доріг та залізниць, виробництв, ліній електромереж та ін. об’єктів.

2.2.3 Достатність і стан внутрішніх об’єктових доріг, проїздів та вільний доступ до вододжерел, будівель та споруд.

2.2.4 Наявність і відповідність вимогам норм мережі зовнішнього протипожежного водопостачання, забезпечення її експлуатаційної надійності.

2.2.5 Наявність та достатність покажчиків знаків безпеки, попереджуючих написів, світлових покажчиків пожежних вододжерел та ін.

2.2.6 Своєчасне звільнення території від технологічних відходів, сміття та ін., стан протипожежного режиму.

2.2.7 Наявність та стан пожежної техніки та засобів пожежегасіння, умови їх зберігання, термін та якість проведення ТО.

2.2.8 Перевірка боєздатності ПСО, СПК, ДПД, проведення пожежно – технічних навчань з гасіння умовної пожежі.

2.2.9 Виконання протипожежних заходів при будівництві та реконструкції об’єкта.

Надання допомоги.

Використання заходів ДПН.

3.Узагальнення матеріалів ПТО, оцінка діяльності адміністрації з забезпечення ПБ об’єкта.

3.1 Узагальнення матеріалів обстеження, розробка заходів та обґрунтування їх нормами та правилами.

3.2. Уточнення термінів виконання протипожежних заходів, обговорення підсумків обстеження з керівним складом об’єкта та вручення припису ДПН і акта перевірки боєздатності ДПД (ПСО та ін.).

3.3 Обговорення підсумків обстеження з робочими та службовцями об’єкта ( проведення загальних зборів, конференції тощо).

Надання допомоги.

Використання заходів ДПН.

3 ЕТАП

Контроль та заходи з усунення недоліків в ППЗ об’єктів

1. Здійснення контролю силами ДПН.

1.1 Контроль виконання заходів у повному обсязі приписів та актів.

1.1.1 Організаційні заходи з забезпечення виконання вимог ДПН.

1.1.2 Фактичне виконання заходів за приписом ДПН та актом перевірки боєздатності ДПД.

1.2 Вибірковий контроль.

Надання допомоги.

Використання заходів ДПН.

2. Здійснення контролю об’єктовими протипожежними формуваннями.

2.1 Пожежно – технічними комісіями – згідно з приписом та власним актом перевірки.

2.2 ДПД, ПСО, СПК – за дотриманням протипожежного режиму.

Додаток 2.1

ЗРАЗКИ СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЖЕЖНО– ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД