Сегодня: 23 | 09 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням тягне за собою накладення штрафу на громадян від - трьох до семи неоподаткованих мiнiмальних прибутків громадян і на посадових осіб – від п'яти до десяти неоподаткованих мінімумів прибутків громадян.

Ст.183 Свідомо неправдивий виклик спецслужб.

Ст.188-8 Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів ДПН. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів ДПН або створення перешкод для їх діяльності – тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до семи неоподаткованих мінімумів прибутків громадян і на посадових осіб – від п'яти до десяти неоподаткованих мінімумів прибутків громадян.

Ст.213 Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Ст.217 Повноваження службових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Ст.223 Органи державного пожежного нагляду.

Органи ДПН розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів ДПН (ст.120, 175, 188-8 КУ про АП). Від імені органів ДПН розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів ДПН та їх заступники – штраф на громадян - до семи неоподаткованих мінімумів прибутків громадян і на посадових осіб – до десяти неоподаткованих мінімумів прибутків громадян;

2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів ДПН, державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіального органів ДПН – штраф на громадян - до шести неоподаткованих мiнiмумiв прибутків громадян і посадових осіб – до восьми неоподаткованих мінімумів прибутків громадян.

3) державні інспектори з пожежного нагляду – штраф на громадян до чотирьох неоподаткованих мінімумів прибутків громадян і на посадових осіб – до шести неоподаткованих мінімумів прибутків громадян.

Ст.245 Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Ст.247 Обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Ст.249 Відкритий розгляд справи.

Ст.254 Складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Ст.255 Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Ст.256 Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

Ст.268 Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Ст.277 Термін розгляду справи.

Ст.276 Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Ст.278 Підготовка до розгляду адміністративної справи.

Ст.279 Порядок розгляду справи.

Ст.280 Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи.

Ст.283 Зміст постанови про адміністративне правопорушення.

Ст.284 Види постанов за справою про адміністративне правопорушення:

1) про накладання адміністративного стягнення;

2) про закриття справи.

Постанова про закриття справи вноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд товариського суду, громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання, а також за наявності обставин, передбачених ст. 247 КУпроАП.

Ст.285 Оголошення постанови за справою про адміністративні правопорушення ~ вручення копій постанови.

Ст.287 Право оскарження постанови.

Ст.288 Порядок оскарження постанови.

Ст.289 Термін оскарження постанови.

Ст.290 Опротестування постанови.

Ст.291 Зупинення виконання постанови.

Ст.292 Термін розгляду скарги і протесту.

Ст.293 Розгляд скарги і протесту на постанову.

Ст.295 Надіслання копій рішення за скаргою або протестам на постанову.

Ст.298 Обов'язковість постанови про накладання адміністративного стягнення.

Ст.299 Звернення постанови до виконання.

Ст.393 Давність виконання постанови.

Ст.305 Контроль за виконанням постанови.

Ст.306 Порядок виконання постанови про винесення попередження.

Ст.307 Терміни і порядок виконання постанови про накладення штрафу.

Ст.308 Примусове виконання постанови про стягнення штрафу.

Ст.310 Закінчення провадження з виконання постанови про накладання штрафу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОї ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДПН

Державний пожежний нагляд здійснюють Головне управління Державної пожежної охорони МВС України (центральний орган держпожнагляду), управління (відділи) Державної пожежної охорони ГУМВС в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС областей і м. Севастополя (територіальні органи держпожнагляду), відділи, підпорядковані безпосередньо Головному управлінню Державної пожежної охорони МВС, загони і частини Державної пожежної охорони (місцеві органи держпожнагляду).

У відповідності до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпроАП), органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписiв та постанов посадових осіб органів ДПН (ст. ст. 120, 175, 188-8 КУпроАП).

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки не за призначенням тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0.5 (8 грн. 50 коп.) до 7 (119 грн.) неоподаткованих мінімумів прибутків громадян і на посадових осіб – від 2 (34 грн.) до 10 (170 грн.) неоподаткованих мінімумів прибутків громадян

Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів ДПН або створення перешкод для їх діяльності тягне за собою накладення штрафу на громадян - від 3 (51 грн) до 7 (119 грн.) неоподаткованих мінімумів прибутків громадян і на посадових осіб - від 5 (85 гри.) до 10 (170 гри.) неоподаткованих мінімумів прибутків громадян. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 (51 грн) до 7 (119 грн.) неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 5 (85 грн.) до 10 (170 грн.) неоподаткованих мiиiмумiв доходів громадян.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли до моменту скоєння адміністративного порушення 16-ти річного віку. До осіб у віці від 1б до 18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються такі заходи впливу:

Зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;

Попередження;

Догана або сувора догана;