Сегодня: 23 | 09 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

Облік пожеж та загорянь в Україні веде Головне управління Державної пожежної охорони МВС.

Первинний облік пожеж та загорянь ведуть центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації на об`єктах і транспортних засобах, що належать до сфери їх управління.

Облік пожеж та загорянь на транспортних засобах (окрім означених вище), що перебувають у дорозі, здійснюється органами державного пожежного нагляду за місцем їх виникнення.

Виявлені незареєстровані пожежі обліковуються як і всі інші.

Облік втрат унаслідок пожежі

Втрати, внаслідок пожежі, визначаються сумою прямих та побічних збитків за цінами, що діють на час виникнення пожежі.

Облік прямих та побічних збитків ведеться окремо.

Облік збитків, завданих пожежами, ведеться на підставі довідок про завдані збитки, складених відповідно до документів бухгалтерського обліку, а також відомостей страхових адміністрацій, витягів з рішення судових органів, документів чи письмових заяв власників особистого майна.

Відповідальність за достовірність відомостей про збитки несуть особи, що надали відповідні документи.

Терміни

Пожежа – неконтрольоване горіння, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей та (або) створює загрозу життю і здоров`ю людей.

Загоряння – неконтрольоване горіння поза межами спеціально визначеного місця, що не призвело до знищення матеріальних цінностей та (або) травмування чи загибелі людей.

Втрати від пожежі – грошовий еквівалент соціальних витрат, вартості знищених та пошкоджених матеріальних цінностей, витрат на гасіння, ліквідацію наслідків пожежі та відновлення об`єкта.

Прямі збитки від пожежі – матеріальні цінності, знищені (пошкоджені) внаслідок пожежі, вартість вогнегасних речовин, витрати, пов`язані з вживанням заходів для рятування людей і матеріальних цінностей.

Побічні збитки від пожежі – збитки, пов`язані з ліквідацією пожежі та її наслідків, соціальні, економічні та екологічні витрати, оцінені в грошовому в еквіваленті, в тому числі на відновлення об`єкта, зумовлені простоєм виробництва, перервою в роботі, зміною графіка руху транспортних засобів.

Знищені матеріальні цінності – матеріальні цінності, які повністю витратили свої властивості і не можуть використовуватись за призначенням і шляхом ремонту не можуть бути приведені в стан, придатний для подальшого використання.

Пошкоджені матеріальні цінності – матеріальні цінності, які шляхом ремонту можуть бути приведені в стан, придатний для подальшого використання.

Тілесне ушкодження – порушення анатомічної цілісності або фізичних функцій органів та тканин людини.

Небезпечні фактори пожежі – полум`я та іскри, підвищена температура навколишнього природного середовища, токсичні продукти горіння та термічного розпаду, дим, знижена концентрація кисню.

Вторинні прояви небезпечних факторів пожежі – осколки, уламки зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій, радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, що вилилися із зруйнованих апаратів, установок, електричний струм, що виник внаслідок винесення напруги на струмопровідні частини конструкцій, апаратів, агрегатів, небезпечні фактори вибуху, що стався внаслідок пожежі, вогнегасні речовини.

Загиблою на пожежі вважається особа, смерть якої має прямий зв`язок з пожежею (від тілесних ушкоджень, одержаних внаслідок впливу прояву небезпечних факторів пожежі), встановлених на підставі висновку судово-медичної експертизи або результатів лікарського дослідження.

Травмованою на пожежі вважається особа, яка зазнала тілесних ушкоджень або інших ушкоджень, внаслідок впливу вторинних проявів небезпечних факторів пожежі.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

2. СТАТТІ КУ про АП, ЯКІ ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ПРАКТИЦІ.

Ст.1. Поняття адміністративного правопорушення

Ст.2 . Вік, після досягнення якого настає відповідальність.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент вчинення адміністративного правопорушення досягли шістнадцятирічного віку.

Ст.13 Відповідальність неповнолітніх.

Ст.15 Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів за вчинення адміністративних правопорушень.

Ст.21 Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду, громадської організації або трудового колективу.

Ст.22 Адміністративно-правова діяльність. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначущості правопорушення.

Ст.23 Мета адміністративного стягнення.

Ст.27 Штраф.

Ст.34 Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення:

- щире розкаяння винного;

- відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення;

- добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

- вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;

- вчинення правопорушення неповнолітнім;

- вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до 1 року.

Орган ( службова особа), який вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом'якшуючими обставини, не зазначені в законодавстві.

Ст.35 Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення:

- продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

- повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;

- вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

- втягнення неповнолітнього в правопорушення;

- вчинення правопорушення групою осіб;

- вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

- вчинення правопорушення в стані сп'яніння.

Орган, який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення, може не визнати дану обставину обтяжуючою.

Ст.36 Накладення адміністративного стягнення при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

Ст.38 Терміни накладення адміністративного стягнення.

Ст.39 Термін, після закінчення якого особа вважаться такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

Ст.77 Порушення вимог пожежної безпеки в лісах.

Ст.120 Порушення ППБ на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті.

Ст.175 Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.