Сегодня: 23 | 09 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

Рішення про застосування запобіжних заходів оформляється постановою, яка вручається керівникові об’єкта протягом 10 діб після її винесення і діє до усунення порушення. Постанова вручається під підпис керівникові об’єкта та приводиться в дію особою, яка її винесла або за її дорученням іншим державним інспектором шляхом опечатування, опломбування (якщо це можливо) з відміткою в постанові. Постанова реєструється в спеціальному журналі. (див. додаток 2.3).

Постанова про застосування запобіжних заходів може бути оскаржена у вищому органі або посадовій особі ДПН протягом 5-ти робочих днів з дня її вручення. Подання скарги дії постанови не припиняє. Постанову своїм рішенням може змінити або відмінити особа, яка винесла її, або вища посадова особа органу ДПН.

У разі усунення порушення вимог пожежної безпеки або необхідності проведення робіт з виконанням протипожежних заходів особою, яка винесла постанову про застосування запобіжних заходів або за її дорученням іншим державним інспектором приймається рішення з відміткою в постанові про дозвіл на подальшу експлуатацію (роботу) об’єкта, агрегата або призупинення дії постанови із зазначенням термінів виконання протипожежних заходів.

3. Облік та аналіз пожеж

Облік пожеж запроваджено з метою аналізу причин та умов виникнення, оцінки стану пожежної безпеки, прогнозування ситуацій і розроблення запобіжних заходів для захисту життя і здоров’я громадян, майна, приватної, колективної та державної форм власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах та створення умов для гасіння пожеж.

Облік пожеж та наслідків від них у населених пунктах та підконтрольних об’єктах здійснюється згідно Закону України” Про пожежну безпеку” (ст.13),згідно з Правилами обліку пожеж, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.99р.№1943 “Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення”, яка введена в дію наказом МВС України від 3.12.99р.№932. про заходи щодо організації виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.99р.№1943.

Згідно Закону України “Про пожежну безпеку” Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади, підприємства, установи та організації повинні вести облік пожеж, виникаючих на об’єктах, що належать або підконтрольні ним, аналізувати причини їх виникнення та приймати заходи що до їх усунення. Облік пожеж та наслідків від них здійснюється за формою, затвердженого Держкомстатом та МВС України.

За кожною пожежею безпосередньо після її ліквідації комісією проводиться технічне розслідування і складається акт (див. Додаток 3.1) не менш як у 2-х примірниках, один з яких залишається в місцевому органі ДПН, другий передається представнику адміністрації об’єкта (власнику), потерпілому на їх вимогу. До складу комісії включається представник органу ДПН, представник адміністрації об’єкта (власник), потерпілий а також можуть включатися працівники міліції, страхових організацій (компаній), фахівці та інші особи.

Акт про пожежу та гасіння якої підрозділи державної пожежної охорони не викликались, складається комісією у такому ж складі протягом 5-ти діб після надходження інформації до органу ДПН.

Порядок обліку пожеж і загорянь

Обліку підлягають усі пожежі та загоряння, незалежно від місця їх виникнення та наслідків.

Застосування запобіжних заходів.

Запобіжні дії застосовуються при порушенні правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації людей, при відсутності дозволу на початок робіт а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів, технічних умов або в разі їх відсутності. Але при застосуванні запобіжних заходів працівники органів ДПН мають різні права.

Згідно з Настановою з організації роботи органів державного пожежного нагляду, затвердженою наказом МВС України від 15.01.01 № 28, Головний державний інспектор України з пожежного нагляду та його заступники (центральний орган ДПН), головні державні інспектори з пожежного нагляду автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та їх заступники (територіальні органи ДПН) державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіального органу ДПН мають право припинити частково або повністю роботу підприємства, окремого виробництва, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, заборонити експлуатацію будівлі чи споруди.

Головні державні інспектори з пожежного нагляду міст, районів, районів у містах, селищ міського типу (місцеві органи ДПН) мають такі ж самі права тільки відносно будинків та споруд за письмовим розпорядженням з територіального органу ДПН, а також призупиняти дію виданих ним дозволів.

Інші державні інспектори з пожежного нагляду можуть припинити роботу виробничої ділянки, агрегату, якщо це не приведе до зупинення роботи підприємства або окремого виробництва в цілому, проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право проведення таких робіт, заборонити експлуатацію окремого приміщення, опалювального приладу, ділянки електричної мережі.

Рішення про застосування запобіжних заходів оформлюється постановою, яка вручається керівникові об`єкта протягом 10 діб після її винесення і діє до усунення порушення. Постанова вручається керівникові об’єкта під підпис та приводиться в дію особою, яка її винесла, або за її дорученням іншим державним інспектором шляхом опечатування, опломбування (якщо це можливо) з відміткою в постанові. Постанови реєструються в спеціальному журналі.

Постанова про застосування запобіжних заходів може бути оскаржена у вищому органі чи посадової особи держпожнагляду на протязі 5-ти робочих днів з дня вручення. Подання скарги виконання постанови не припиняє. Постанову може своїм рішенням змінити або відмінити особа, яка її винесла, або вища особа органу держпожнагляду. В разі усунення недоліків або необхідності проведення робіт з їх усунення, особою, яка винесла постанову про застосування запобіжних заходів, або за її дорученням іншим державним інспектором держпожнагляду приймається рішення з відміткою у постанові про дозвіл на подальшу експлуатацію (роботу) об`єкта, агрегату або про припинення дії постанови з позначкою, на який термін, та заходи з забезпечення пожежної безпеки. Керівники (власники) підприємства, установи, організації, які не вжили заходів що до виконання постанови, або допустили зняття пломб (печатей) і подальшу експлуатацію об’єкта, приміщення, агрегату з порушенням вимог пожежної безпеки, несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

До рекомендаційних документів слід віднести “Акт перевірки боєздатності добровільної пожежної дружини” (якщо така існує), інформацію на адресу вищої організації щодо об`єкта, який обстежувався, інформацію до органів виконавчої влади (міськвиконком, райвиконком, прокуратура тощо).

Облік та аналіз пожеж (загорянь)

Облік пожеж (загорянь) запроваджено з метою аналізу причин та умов виникнення, оцінки стану пожежної безпеки, прогнозування ситуацій і розроблення запобіжних заходів для захисту життя і здоров`я громадян, майна, приватної, колективної та державної форм власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об`єктах і в населених пунктах та створення умов для гасіння пожеж.

Облік пожеж (загорянь) та наслідків від них у населених пунктах та на підконтрольних об`єктах здійснюється згідно з Законом України про пожежну безпеку, правилами обліку пожеж, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1999р. №1943 за формою, встановленою Держкомстатом та наказом МВС України від 26.04.2000р. №256 “Про затвердження статистичної звітності по лінії пожежної охорони”.

За кожною пожежею безпосередньо після її ліквідації комісією проводиться технічне розслідування що має комплекс дії щодо встановлення осередку, джерела, часу, місця та причини виникнення пожежі, збір даних про її розвиток і складається акт (див. Додаток 3.1) не менше як у 2Х примірниках, один з яких залишається в місцевому органі держпожнагляду, другий передається представнику адміністрації об`єкта (власнику), потерпілому на їх вимогу. До складу комісії включається представник органу держпожнагляду, представник адміністрації об`єкта (власник), потерпілий, а також можуть включатися працівники міліції, страхових організацій (компаній), фахівці та інші особи.

Акт про пожежу, на гасіння якої підрозділи Державної пожежної охорони не викликались, складається комісією у такому ж складі протягом 5 діб після надходження інформації до органу держпожнагляду.

Пожежі реєструються в журналі обліку пожеж та загорянь (додаток № 1). При виявленні посадовою особою органу ДПН ознак споєння злочину в ході пожежно – технічного розслідування по пожежі відповідне письмове повідомлення та інші матеріали подаються до чергової частини міскрайоргану внутрішніх справ.

Згідно з актом та іншими матеріалами про пожежу складається картка обліку пожежі (загоряння) (див. Додаток 3.2), яка в 10Ти денний термін після ліквідації пожежі або після надходження інформації про пожежу, на гасіння якої підрозділи Державної пожежної охорони не викликались, надсилається у територіальний орган держпожнагляду; їй присвоюється номер, під яким пожежа зареєстрована у журналі обліку пожеж.

Картка обліку пожежі (загоряння) заповнюється за формою, наданою в Інструкції із заповнення та проходження картки обліку пожежі (загоряння) (див. Додаток 4).

У місцевому органі держпожнагляду заводиться справа про пожежу, до якої включаються дані технічного розслідування, акт про пожежу, документи про завдані збитків, інші матеріали, що відображають причини і обставини виникнення та розвитку пожежі, а також матеріали перевірки, якщо вона проводилась органом держпожнагляду як органом дізнання.

Органи держпожнагляду повинні щорічно проводити аналіз пожеж і постійно здійснювати оперативне стеження за обстановкою з пожежами, з метою правильної оцінки дійсного стану справ з пожежами, виявлення резервів та вишукування шляхів, спрямованих на усунення причин та умов, що сприяють виникненню та розвитку пожеж, розробці запобіжних заходів, оперативному реагуванню на обстановку, що склалася.

Аналіз статистичних даних про пожежі ілюструється таблицями, графіками, діаграмами, схемами, картами тощо.

За кожним загорянням державний інспектор з пожежного нагляду який проводив перевірку складає рапорт і разом з необхідними матеріалами подає начальнику на розгляд.

Порядок обліку пожеж і загорянь

Обліку підлягають усі пожежі та загоряння, незалежно від місця їх виникнення та наслідків.

Не підлягають обліку:

- вибухи, спалахи та розряди в електроенергетиці без подальшого поширення горіння;

- факти самогубства шляхом самоспалювання, якщо це не призвело до поширення горіння, загибелі або травмування інших людей;

- пожежі, що сталися на об`єктах права власності міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб і громадян, а також на об`єктах, що не перебувають в юрисдикції України, якщо це не призвело до загибелі або травмування громадян України і не завдало збитків юридичним та (або) фізичним особам України, або не призвело до інших наслідків для юридичних та (або) фізичних осіб України.