Сегодня: 19 | 01 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

П Р И П И С

Кому: Директору заводу ”Еталон” Лаврову М. П .

(вказати посаду, прізвище та ініціали керівника підприємства, установи, організації або будинку, відповідального квартиронаймача)

«25» Січня 1999 року проведено пожежно-технічне обстеження Території, виробничих .

(вказати, що обстежувалось, адресу об`єкту, посаду та прізвище

Складських, адміністративних приміщень заводу за адресою: вул. Саратівська,38

Працівника державного пожежного нагляду, який проводив обстеження)

Інспектором ЗДПО-12 по__охороні Червонозаводського району м. Харкова капітаном

Внутрішньої служби Орловим С. П. .

Разом з Головним інженером заводу Конєвим С. О., інженером по охороні праці та.

(вказуються посади та прізвище осіб,

Пожежній безпеці заводу Онопко В. А .

Які брали участь в обстеженні)

З метою усунення недоліків, які виявленні під час перевірки встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, відповідально до Закону України "Про пожежну безпеку", Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету міністрів Украї

И від 26 липня 1994 р. №508, пропонується вжити таких заходів:

П/П

Найменування заходу

Термін

Виконання

Відмітка про

Виконання

1

2

3

4

Розділ 1.

Невиконані заходи попередніх приписів.

1

Прибрати комору з-під сходової клітини

адміністративного корпусу (Правила пожежної

Минув

Безпеки в Україні п.4.3.11.)

В 1993р.

2

Обладнати приміщення адмінкорпусу автоматичною

Минув

Пожежною сигналізацією (ППБвУ п.6.1.2.)

В 1995р.

3

Розташувати на кожному поверсі видних місцях

Минув

Поверхові плани евакуації (ППБвУ п.3.5.)

В 1996р.

4

Виконати вхідні двері їдальні, щоб відкривалися в

Минув

Напрямку виходу з будівлі (ППБвУ п.4.3.4 )

В 1996р.

5

Розташувати прилади опалення в сходових клітинах

Минув

Виробничого корпусу в заглибленнях стін або на висоті

В 1996р.

2,2м від поверхні сходової клітини (ППБвУ п.4.3.7)

Розділ 2.

Нові запропоновані заходи.

1

2

3

4

6

Обладнати приміщення фарбувальної дільниці цеху №3

3 квартал

Системою вентиляції (ППБвУ п.8.2.8.)

1999р.

7

Укомплектувати гайками, рукавами, маховиками,

12.04.99р.

Стволами пожежні крани в приміщеннях цехів

№ 1,3,4,8 (ППБвУ п.6.3.2.3.)

8

Відремонтувати пожежний гідрант біля цеху № 5

Липень

(ППБвУ п.6.3.1.3.)

1999р.

9

Забезпечити територію біля складу сировини та

Допоміжних цехів зовнішнім освітленням (ППБвУ

2 квартал

П.4.1.12.)

1999р.

10

Виконати з`єднання, відгалуження та окінцювання жил

Проводів і кабелів за допомогою опресування,

Зварювання, паяння (ППБвУ п.5.1.7.;Правила

Улаштування електроустановок п.2.1.21.)

20.05.99р.

11

Відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію

Квітень

Фарбувальної дільниці (ППБвУ п.6.1.2.)

1999р.

12

Обладнати фарбувальну дільницю газоаналізаторами

10.05.99р.

(ППБвУ п.7.7.16.)

13.

Забезпечити фарбувальну дільницю інструментом,

1.03.99р.

Виготовленим з без іскрового матеріалу

(ППБвУ п.7.7.14.)

14

Заборонити паління в приміщеннях фарбувальної

Постійно

Та деревообробної дільниці (ППБвУ)

15

Забезпечити транспортний цех буксирними тросами

10.03.99р.

Та штангами в розрахунку 1 трос (штанга) на 10

Одиниць техніки (ППБвУ п. 7.8.3).

16

Забезпечити всі автомобілі порошковими або

10.03.99р.

Вуглекислотними вогнегасниками (ППБвУ п.7.8.7 )

17

Виконати запасний евакуаційний вихід з актового залу

1.07.99р.

Розрахованого на 250 посадочних місць

(ППБвУ п. 7.5.12)

18

Обладнати основні та евакуаційні виходи з актового

1.07.99р.

Залу світловими указниками “ВИХІД”, білими буквами

На зеленому фоні, з підключенням до аварійного джере

Ла електропостачання (ППБвУ п. 4.3.9)

19

Демонтувати горюче облицювання стін на шляхах

1.04.99р.

Евакуації з АдміністрАтивного Корпусу (ППБвУ П.4.3.11 )

Вжиті заходи

Дата

Адміністративне стягнення

Запобіжні заходи

Призупинено експлуатацію приміщень, агрегатів, дільниць електромережі та інше

Призупинено експлуатацію об’єктів, відмінено дозвіл на початок робіт

1

2

3

4

При непогодженні з запропонованими заходами або термінами їх виконання припис у 10-денний термін з дня його вручення може бути оскаржено вищестоящому органі чи посадовій особі державного пожежного нагляду.

Інспектор ЗДПО-12 С. П.Орлов _________________

(посада, прізвище працівника держпожнагляду) (підпис)

27» Січня 1999 року

Припис для виконання отримав:

Директор заводу М. П. Лавров _________________

(посада, прізвище працівника, що отримав припис для виконання) (підпис)

«28» Січня 1999 року

Результати контрольних перевірок:

Дата

№ невиконаних

Хто проводив обстеження

Хто ознайомився

Вжиті заходи

Обстеження

Пунктів

Посада, прізвище

Підпис

Посада, прізвище

Підпис

Реагування

15.06.98.

1,2,3,6,8,9,10,

Інспектор

Директор

14,15,16.

ЗДПО-12

Заводу

Орлов С. П.

Лавров М. П.


Додаток № 2.2


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНИЙ НАГЛЯД

ПОСТАНОВА № 29

Про застосування запобіжних заходів

«16» Липня 1998 р. Місто Харків.

Я, Начальник УДПО УМВС України в Харківській області полковник внутрішньої.

(посада, орган, звання, прізвище, ініціали)

Служби Саєнко О. І. .

Розглянувши матеріали про протипожежний стан Заводу "Еталон" за адресою:

(найменування підприємства, установи, організації, адреса)

М. Харків, вул. Саратовська, 38. _

ВСТАНОВИВ:

Завод «Еталон» Міністерства промисловості України випускає товари народного _

(суть порушень вимог пожежної безпеки, які є підставою для

Споживання, перебуває в незадовільному протипожежному стані:__________________

Застосування запобіжних заходів)

- з-під сходової клітини адміністративного корпусу не прибрано комору;_______________

- Територія біля складу сировини та допоміжних цехів не забезпечена зовнішнім освітленням; ___________________________________________________

- приміщення адмінкорпусу не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією;_____

- фарбувальну ділянку цеху №3 не обладнано газоаналізаторами;_____________________

- приміщення фарбувальної ділянки не обладнано системою вентиляції;_______________

- фарбувальну ділянку не забезпечено інструментом, виготовленим з безіскрового___

Матеріалу;____________________________________________________________________

- допускається паління в приміщеннях фарбувальної та деревообробної ділянок;________

- двері їдальні не виконані такими, що відкриваються у напрямку виходу з будівлі;_______

- автомобілі не забезпечено вуглекислотними або порошковими вогнегасниками;________

- не виконано запасний евакуаційний вихід з актового залу;___________________________

- Основний та запасний вихід з актового залу не обладнано світловими укажчиками “ВИХІД”__________________________________________ .