Сегодня: 21 | 01 | 2020

Пам’ятка працівникові державного пожежного нагляду (частина 1)

У відповідності до ст. 303 КУ про АП, постанова про накладення штрафу не підлягає виконанню, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення, тобто не вручено порушнику, не відправлено в бухгалтерію, суд. В разі зупинення виконання постанови, відповідно до ст. 291 КУ про АП, перебіг терміну давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови, відповідно до ст. 301 КУ про АП, перебіг терміну давності зупиняється до закінчення терміну відстрочки.

Виконання постанови про накладення штрафу може бути припинено посадовою особою органу держпожнагляду, що виконала постанову в трьох випадках (ст. 302 КУ про АП):

- акта амністії, якщо він скасував застосування адміністративного стягнення;

- скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

- смерть особи, щодо якої було розпочато провадження справи.

Про припинення виконання постанови про накладення штрафу посадова особа органу держпожнагляду виносить відповідну постанову.

Додаток 1.

СХЕМА НАГЛЯДУ ЗА ПРОТИПОЖЕЖНИМ СТАНОМ ОБ’ЄКТА

1 ЕТАП

Підготовка до проведення пожежно-технічного обстеження (ПТО)

2. Вивчення документів:

1.1. Законодавчих актів з питань пожежної безпеки (ПБ), підзаконних актів, Постанов КМУ, Указів Президента України щодо питань ПБ.

1.2. Нормативно-технічних:

1.2.1. Постанов та розпоряджень місцевих органів державної влади з питань ПБ.

1.2.2.Наказів, вказівок, розпоряджень, інформаційних листів, оглядів, рекомендацій, рішень колегій МВС України, МВС України, ГУДПО МВС України, УВС, УДПО УМВС України в областях.

1.2.3. Правил пожежної безпеки в Україні та для різних галузей народного господарства (згідно з Державним реєстром ).

1.2.4. ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, СТСЄВ, СНіП, ВСН, ВНТП.

1.2.5. Відомчих наказів, вказівок, постанов, інформаційних листів, рекомендацій, оглядів.

1.3 . Документів нагляду, довідкової та допоміжної літератури.

1.3.1. Наглядової справи.

1.3.2. Описів технологічного процесу, технологічних регламентів та ін.

1.3.3. Довідників та технічної літератури.

1.3.4. Інформацій про пожежі, вибухи, аварії та ін.

1.3.5 Журналів “Пожежна безпека”, “ЧС”, “ Пожарное дело”, “Реферативних журналів“, “Експрес-інформацій” та ін.

3. Перевірка керівником органу ДПН рівня підготовки робітників до проведення ПТО та знання ними:

2.1. Прав та обов`язків держпожнагляду (згідно з чинним законодавством).

2.2. Законодавчих, підзаконних, нормативних, наглядових та ін. документів, передбачених 1 етапом.

2.3. Особливостей пожежної безпеки об`єкта та стан його протипожежного захисту.

2.4. Вимог техніки безпеки з урахуванням особистостей об`єкта.

4. Організаційне забезпечення ПТО.

3.1. Сповіщення адміністрації об`єкта, погодження термінів проведення ПТО та склад у комісії.

3.2. Залучення (при необхідності) фахівців науково-дослідних установ, проектних організацій до участі в розробці заходів із забезпечення пожежної безпеки, проведення пожежно-технічних експертиз, контролю за дотриманням правил пожежної безпеки.

3.3. Узгодження (при необхідності) питань проведення перевірок разом з іншими наглядовими органами (держенергонагляд, держкомохоронипраці, держсанепідемслужба та ін.).

3.4. Вимагати (при необхідності) відомості та документи, які характеризують стан пожежної безпеки об’єкта.

3.5. Нарада з організації проведення ПТО з членами комісії та іншими посадовими особами об’єкта, їхній інструктаж.

3.6. Сповіщення персоналу об’єкта про проведення ПТО.

2 ЕТАП

Проведення пожежно – технічного обстеження (ПТО).

1. Перевірка організації роботи адміністрації із забезпечення ПБ об’єкта:

1.1 Організаційного та нормативного регламентування протипожежного захисту (ППЗ).

1.1.1 Ступінь виконання постанов, наказів, вказівок, розпоряджень органів державної влади, відомчих організацій, що стоять вище, з питань ПБ.

1.1.2 Організація контролю за виконанням власних наказів та ступінь їх виконання.

1.1.3 Організація виконання капітальних протипожежних заходів.

1.1.4 Розробка заходів з посилення ППЗ на основі аналізу протипожежного стану. Реагування у випадку пожеж, загорянь та порушень правил пожежної безпеки (ППБ).

1.1.5 Наявність та організація виконання нормативних документів (ДСТУ, ТУ, галузевих правил та ін.), а також якість об’єктових інструкцій, пам’яток по забезпечення ПБ.

1.1.6 Включення питань забезпечення ПБ у функціональні обов’язки посадових осіб об’єкта.

1.2 Виконання посадовими особами обов’язків із забезпечення ППЗ.

1.2.1 У додержанні протипожежного режиму і вимог, які були викладені в підрозділі 1.1 другого етапу.

1.2.2 При експлуатації електрогосподарства.

1.2.3 При експлуатації вентиляційних систем та устаткування.

1.2.4 При експлуатації теплогенеруючого устаткування.

1.2.5 При експлуатації технологічного обладнання.

1.2.6 При експлуатації контрольно – вимірювальних приладів і засобів автоматики.

1.2.7 При проведенні вогневих, вогненебезпечних і будівельно - монтажних робіт.

1.2.8 При експлуатації засобів пожежної автоматики.

1.2.9 З утримання засобів пожежегасіння (автомобілі, мотопомпи, внутрішнє та зовнішнє водопостачання та ін.).

При виконанні перевірки за зазначеними пунктами слід приділити увагу:

- якості розробки інструкцій про заходи ПБ та контролю за їх виконанням;

- організації та проведенню ТО та ППР;

- аналізу пожеж, загорянь, аварій та розробці заходів з їх попередження;

- організації виробничого навчання персоналу об’єкта.

1.3 Участь громадськості у забезпеченні ПБ. Протипожежна пропаганда.

1.3.1 Організація роботи пожежно – технічної комісії, добровільних пожежних формувань.

1.3.2 Проведення пожежно – технічних конференцій, семінарів, бесід, лекцій та ін.

1.3.3 Обладнання кабінетів, кутків з охорони праці і ТБ матеріалами та посібниками з ПБ.

1.3.4 Використання об’єктових радіовузлів, багатотиражних та стінних газет для пропаганди заходів ПБ.

1.3.5 Наявність знаків безпеки, плакатів та попереджувальних написів, покажчиків вододжерел, шляхів евакуації тощо.

1.3.6 Нанесення коротких закликів, нагадувань з питань ПБ на упаковках і безпосередньо на виготовленій продукції.