Сегодня: 18 | 01 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

7.2.7. На період проведення робіт з ТО чи ППР, для яких передбачається відключення установок, командування військової частини зобов'язане вжити необхідних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки захищуваних приміщень та технологічного устатковання, повідомивши про це службу пожежної безпеки частини (пожежний підрозділ).

7.2.8. У приміщенні, де розміщені приймально-контрольні прилади і станції УПС, вузли керування АУП, має бути:

Журнал приймання та здавання чергування;

Журнал обліку несправностей і технічного обслуговування;

Інструкція про порядок дій чергової зміни на випадок надходження сигналів про пожежу або про несправність в УПС чи АУП;

Схема пожежної сигналізації та (чи) установок пожежогасіння;

Інструктивні матеріали про керування установкою (системою) пожежогасіння та про дії щодо оповіщення про аварію і (або) пожежу;

На блоках пожежної автоматики, біля кожного вузла керування і розподільчого пристрою систем пожежогасіння - таблички із зазначенням захищуваних приміщень або технологічного устатковання.

В установках водяного і пінного пожежогасіння на вузлах управління слід також вивішувати функціональні схеми обв'язки, на табличках зазначати типи та кількість зрошувачів у секції, а засувки й крани нумерувати відповідно до схеми обв'язки.

Функціональні схеми обв'язки повинні вивішуватися і в насосних АУП.

7.2.9. У військовій частині повинна вестись експлуатаційна документація, в якій необхідно реєструвати:

Зміст, терміни та виконавців (юридичних і фізичних осіб) проведення ТО та ППР;

Дату та обставини санкціонованих та помилкових спрацювань УПС та АУП, дату виходу з ладу автоматичних засобів та час усунення недоліків;

Дату й результати контрольних перевірок і періодичних випробувань УПС та АУП.

У військовій частині також має бути така документація:

Проектна документація та виконавчі креслення на установку;

Акт приймання і здачі установки в експлуатацію;

Паспорти на устатковання та прилади;

Інструкція з експлуатації установки і посадові інструкції.

7.2.10. Для якісної експлуатації УПС та АУП у військових частинах наказом повинні бути призначені:

Особа, відповідальна за експлуатацію УПС та АУП;

Черговий персонал для цілодобового контролю за працездатним станом УПС та АУП.

7.2.11. Особа, відповідальна за експлуатацію установки, зобов'язана забезпечити:

Виконання вимог правил утримання установок пожежної сигналізації і пожежогасіння;

Утримання УПС та АУП у працездатному стані за рахунок своєчасного проведення ТО та ППР;

Навчання особового складу чергового персоналу, а також інструктаж осіб, які працюють у захищуваних приміщеннях;

Розробку необхідної експлуатаційної документації та контроль за систематичним її веденням;

Інформування командира військової частини про всі випадки відмов та спрацювань установок;

Своєчасне пред'явлення рекламацій:

А) заводам-виробникам - у разі поставки некомплектних або неякісних приладів та устатковання;

Б) монтажним організаціям - у разі виявлення неякісного монтажу або відхилень від проектної документації, не узгоджених з розробником проекту чи органами нагляду;

В) спеціальним організаціям обслуговування - за неякісне і несвоєчасне технічне обслуговування та ремонт установок.

7.2.12. Особовий склад чергового персоналу повинен знати:

Назву та місцезнаходження захищуваних приміщень;

Порядок виклику пожежної охорони у разі одержання сигналу тривоги та взаємодії з пожежними підрозділами під час ліквідації пожежі та її наслідків;

Порядок визначення працездатності установки в період експлуатації;

Порядок ведення експлуатаційної документації.

7.2.13. Приміщення, де розміщені приймально-контрольні прилади і станції УПС, вузли керування АУП, повинно бути обладнано телефонним зв'язком, укомплектовано електричним ліхтарем і мати природне та аварійне освітлення.

7.2.14. Електроживлення УПС, АУП та комплексу охоронно-пожежної сигналізації (КОПС) має здійснюватися згідно з вимогами будівельних норм і ПУЭ.

У разі використання як джерела резервного живлення акумуляторної батареї, її ємність повинна забезпечувати роботу систем сигналізації протягом однієї доби в режимі чергування і не менше ніж три години - в режимі "Тривога".

7.2.15. Розміщення світлових і звукових сигнальних пристроїв тривоги повинно здійснюватись відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

7.2.16. Запас зрошувачів і пожежних сповіщувачів на об'єкті повинен становити не менше ніж 10% від кількості змонтованих.

Зрошувачі й насадки повинні постійно утримуватися в чистоті, під час проведення ремонтних робіт бути захищеними від потрапляння на них фарби, побілки тощо. В місцях, де є небезпека механічного пошкодження, їх необхідно захищати надійними огорожами, які не впливають на поширення тепла (для спринклерних зрошувачів) і не змінюють карту зрошування. Не допускається встановлювати замість тих, що спрацювали, та несправних зрошувачів пробки й заглушки.

7.2.17. КОПС повинен забезпечувати відокремлене подання сигналів від пожежних сповіщувачів та охоронних датчиків.

7.2.18. Апаратура УПС та КОПС повинна встановлюватися в місцях, недоступних для сторонніх осіб, та бути опломбована.

7.2.19. Приміщення з установленими в ньому приймально-контрольними приладами та станціями має бути сухе і добре вентильоване, а також обладнане аварійним освітленням, мати достатній рівень природного та електричного освітлення.

7.2.20. Приймально-контрольні прилади і станції УПС та КОПС встановлюються в одному з приміщень з цілодобовим чергуванням персоналу, а саме:

За наявності штатного пожежного підрозділу – в приміщенні чергового телефоніста (радіотелефоніста);

У приміщенні варти;

У приміщенні чергового частини.

7.2.21. Пожежні сповіщувачі (ПС) слід встановлювати відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів і технічної документації заводів-виробників. Сповіщувачі повинні бути захищені від механічних пошкоджень та несанкціонованих спрацьовувань. Заходи захисту не повинні впливати на їх працездатність.

Ручні пожежні сповіщувачі можуть установлюватися як окремо, так і разом з автоматичними пожежними сповіщувачами. Ручні пожежні сповіщувачі, в разі їх застосування разом із автоматичними пожежними сповіщувачами повинні встановлюватися в кінці шлейфа.