Сегодня: 18 | 01 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

Апаратура та обладнання, що входять до складу установок, повинні відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації підприємств-виробників, мати сертифікат якості і бути без дефектів.

7.1.3. Усі установки мають бути справними і утримуватися в постійній готовності для виконання завдань, що стоять перед ними. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.

7.1.4. Утримання в працездатному стані систем протидимного захисту, технічних засобів оповіщення про пожежу і керування евакуацією та засобів зв’язку повинно забезпечуватися такими заходами:

Проведенням технічного обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;

Матеріально-технічним (ресурсним) забезпеченням з метою безумовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтриманням і своєчасним відновленням працездатності;

Опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для чергового персоналу.

7.1.5. Регламентні роботи з технічного обслуговування (ТО) та планово-попереджувального ремонту (ППР) повинні визначатися на кожний вид установок і виконуватися відповідно до плану-графіка, котрий опрацьовується на підставі вимог технічної документації заводів-виробників щодо змісту і термінів виконання робіт. Цим планом-графіком слід передбачати і матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення робіт. ТО та ППР повинні виконуватися спеціалізованою організацією або спеціально навченим персоналом.

7.1.6. На період проведення робіт з ТО чи ППР, для яких передбачається відключення установок, командування військової частини зобов'язане вжити необхідних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки захищуваних приміщень та технологічного устатковання, повідомивши про це службу пожежної безпеки частини (пожежний підрозділ).

7.1.7. Електроживлення систем протидимного захисту, технічних засобів оповіщення про пожежу і керування евакуацією, а також засобів зв’язку має здійснюватися згідно з вимогами будівельних норм і ПУЕ.

7.1.8. Системи протидимного захисту

7.1.8.1. Не менше ніж однин раз на місяць слід проводити випробування систем протидимного захисту з увімкненням вентиляторів (ручним способом або від пожежних сповіщувачів), про що складається акт.

7.1.8.2. Для підтримання систем протидимної вентиляції у працездатному стані необхідно:

Щотижня перевіряти стан вентиляторів, виконавчих механізмів, положення клапанів, заслінок; наявність замків та пломб на щитах електроживлення автоматичних пристроїв, захисного засклення на кнопках ручного пуску;

Періодично очищати від бруду та пилу (у зимовий час – від обледеніння) вентиляційні решітки, клапани, виконавчі механізми, плавкі замки, кінцеві вимикачі;

Регулювати натяг ременів трансмісії вентиляційних агрегатів, усувати несправності електричних пристроїв, вентиляційних установок, порушення цілісності повітроводів та їх з'єднань.

7.1.8.3. Біля кнопок дистанційного пуску повинні бути пояснювальні написи (таблички) про їх призначення.

Щит (пульт) ручного керування пристроями системи протидимного захисту повинен бути забезпечений інструкцією про порядок їх приведення в дію.

7.1.8.4. Двері приміщень, у яких встановлені системи протидимного захисту, повинні мати справні пристрої для самозачинення та ущільнювальні прокладки у стулках, а також засклення з армованого скла (або бути суцільними).

7.1.8.5. Вентилятори систем протидимної вентиляції слід розміщати в окремих приміщеннях, у яких нема вентиляторів інших систем. При цьому вентилятори димовидалення і підпору повітря не допускається розміщати в загальній камері.

7.1.8.6. Пристрої для повітрозабору систем підпору повітря повинні розміщуватися таким чином, щоб унеможливити потрапляння в них продуктів горіння, які виходять із систем димовидалення та вікон будівель.

7.1.8.7. У каналах димовидалення і підпору повітря прокладання будь-яких комунікацій не дозволяється.

7.1.8.8. У черговому режимі димові клапани системи протидимного захисту на всіх поверхах повинні бути закриті.

7.1.9. Системи оповіщення про пожежу та керування евакуацією

7.1.9.1. У кожній військовій частині повинен бути визначений порядок оповіщення особового складу про пожежу.

7.1.9.2. Система оповіщення про пожежу та керування евакуацією повинна забезпечувати передавання сигналів оповіщення та керування одночасно до всіх об'єктів військової частини, а в разі необхідності - вибірково на окремі її території (адміністративну, складську і т. ін.).

У лікувальних та дитячих дошкільних закладах повинні оповіщатися тільки адміністрація та персонал обслуги.

7.1.9.3. Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечувати необхідну чутність у всіх місцях перебування особового складу.

Оповіщувачі-динаміки не повинні мати регуляторів гучності, підключення їх до мережі слід виконувати без рознімних пристроїв.

7.1.9.4. Для передавання текстів оповіщення та керування допускається використовувати внутрішні радіотрансляційні мережі та інші мережі мовлення.

7.1.9.5. У вибухонебезпечних зонах технічні засоби оповіщення про пожежу та керування евакуацією повинні мати виконання, що відповідає категорії та групі вибухонебезпечної суміші.

7.1.10. Засоби зв'язку

7.1.10.1. Об’єкти військових частин необхідно забезпечувати засобами зв'язку (телефонами, радіозв'язком, оповіщувачами), передбачаючи можливість використання їх для передачі повідомлення про пожежу в будь-який час доби.

Біля телефонних апаратів повинні бути написи із зазначенням порядку виклику пожежного підрозділу.

7.1.10.2. Клуби, будинки офіцерів, лікувальні та дитячі дошкільні заклади, об’єкти, на яких зберігають зброю, боєприпаси, пально-мастильні матеріали і здійснюють роботу з ними, та інші потенційно небезпечні в пожежному відношенні об’єкти повинні мати прямий телефонний зв'язок із пожежним підрозділом, а в разі його відсутності - з черговим частини.

7.1.10.3. У разі відсутності на об'єкті телефонного зв'язку слід на видних місцях зазначати (за допомогою написів, табличок і т. ін.) місцезнаходження найближчого телефону або спосіб виклику пожежного підрозділу.

7.2. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння

7.2.1. Будівлі, споруди та приміщення повинні обладнуватися установками пожежної сигналізації (УПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до будівельних норм, правил, стандартів, Переліку об'єктів Збройних Сил України, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

Апаратура та обладнання, що входять до складу установок, повинні відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мати сертифікат якості і бути без дефектів.

7.2.2. Усі установки мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання завдань, що стоять перед ними. Несправності, які впливають на їх працездатність, повинні усуватися негайно, інші несправності усуваються в передбачені регламентом терміни, при цьому необхідно робити записи у відповідних журналах.

7.2.3. Утримання в працездатному стані УПС та АУП повинно забезпечуватися такими заходами:

Проведенням технічного обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;

Матеріально-технічним (ресурсним) забезпеченням з метою безумовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтриманням і своєчасним відновленням працездатності;

Опрацюванням необхідної експлуатаційної документації для чергового персоналу.

7.2.4. Приймально-контрольні прилади і станції УПС, шлейфи пожежної сигналізації вузли керування АУП, лінії керування та зв'язку повинні контролюватися на режим "Готовність" під час здавання і приймання чергування черговим персоналом та піддаватися періодичним випробуванням особою, відповідальною за експлуатацію УПС та АУП на режим "Тривога" та "Установка спрацювала" згідно з планом-графіком.

Необхідно проводити щотижневі випробування насосів автоматичних систем пожежогасіння, про що робити записи в відповідному журналі.

7.2.5. Регламентні роботи з технічного обслуговування (ТО) та планово-попереджувального ремонту (ППР) повинні визначатися на кожний вид установок і виконуватися відповідно до плану-графіка, який опрацьовується на підставі вимог технічної документації заводів-виробників щодо змісту і термінів виконання робіт. Цим планом-графіком слід передбачати і матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення робіт. ТО та ППР повинні виконуватися спеціалізованою організацією або спеціально навченими людьми з числа персоналу підприємства.

7.2.6. Організація, що здійснює технічне обслуговування установок, несе відповідальність у випадку, якщо вони з вини цієї організації не спрацювали і не виконали своє призначення.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та наладку установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.