Сегодня: 18 | 01 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

6.9.13. До об'єктів, які підлягають захисту від статичної електрики, відносяться:

Зливально-наливальні пристрої на причалах, пристанях, залізницях, складах і в місцях роздавання нафтопродуктів, лакофарбувальних матеріалів в автотранспорт і бочкотару;

Трубопроводи, по яким транспортуються нафтопродукти, рідини-діелектрики, а також горючі пилоповітряні суміші;

Насосні станції для перекачування світлих нафтопродуктів;

Приміщення та пристрої для розливання світлих нафтопродуктів;

Автоналивні стояки;

Резервуарні парки з горючими рідинами;

Наземні та підземні резервуари для горючих рідин, що розміщуються окремо;

Металеві резервуари для зберігання дихлоретана та інших вибухонебезпечних рідин, що мають діелектричні властивості, трубопроводи для їх транспортування та ін.

6.9.14. Захист від статичної електрики в будівлях, спорудах і установках здійснюється заземленням всіх металевих або електропровідних трубопроводів, посудин, ємкостей, конструкцій і деталей обладнання, на яких можуть утворюватися заряди статичної електрики.

6.9.15. З метою захисту від статичної електрики заземленню підлягають:

Наземні і підземні резервуари та ємкості для зберігання нафтопродуктів, зріджених газів та інших рідин, які є діелектриками і здатні у разі випаровування утворювати вибухонебезпечні і горючі суміші парів та газів;

Трубопроводи для світлих нафтопродуктів, сирої нафти й інших вибухонебезпечних рідин, які прокладені відкрито і під землею - через кожні 200 м їх довжини і додатково на кожному розгалужені;

Залізничні рейки зливально-наливальних фронтів електрично з’єднаних між собою та металеві конструкції зливально-наливальних естакад з кожного кінця фронту;

Цистерни з нафтопродуктами, що розміщені на поверхні землі в спорудах казематного типу і в землі;

Механізми й електрообладнання насосних станцій для перекачування сирої нафти, світлих нафтопродуктів та інших вибухонебезпечних рідин;

Металеві конструкції транспортерів, що розміщені з кожного кінця транспортерів і в місцях розривів конструкцій - в спорудах і будівлях, які за ступенем необхідності обладнанням блискавкозахистом належать до І та ІІ категорій;

Металеві конструкції морських і річкових причалів, пірсів в місцях зливання і наливання сирої нафти, світлих нафтопродуктів та інших вибухонебезпечних діелектричних рідин;

Металеві вентиляційні короби і кожухи термоізоляції трубопроводів у вибухонебезпечних приміщеннях через кожні 40-50 м їх довжини;

Металеві елементи арматури неметалевих трубопроводів і шлангів, а також корпуса фарборозпилювачів для лаків і фарб;

6.9.16. Усі шланги і рукава, які призначені для наливання і зливання нафтопродуктів та інших діелектричних рідин повинні мати металеве плетіння або бути обвиті заземлюючим мідним провідником, перерізом не менше ніж 6 мм2 з проміжком між витками не більшим ніж 20 мм, приєднаним з однієї сторони до металевого оголовку, а з другої – до наливної труби чи патрубку. Дозволяється застосовувати для заземлення мідний багатожильний провідник з перерізом не менше ніж 6 мм2, який пропущено всередині шланга з приєднанням його до оголовку і патрубку.

6.9.17. Під час наливання світлих нафтопродуктів в бочкотару необхідно заземлювати як ємкість, так і наливний шланг. Під час наливання рідин через воронки їх необхідно заземлювати.

6.9.18. Під час наливання в цистерни, бочкотару та інші ємкості бензину, гасу, сирої нафти, толуолу, бензолу, легких масел, дихлоретану, аміаку та інших ЛЗР необхідно дотриматися таких правил:

Виконувати наливання вільно падаючим струменем забороняється;

Здійснювати наливання під рівень рідини, яка міститься у резервуарі;

Під час первинного заповнення ємкостей або наливання рідини після їх очищення швидкість руху рідини не повинна перевищувати 0,7 м/сек.;

Під час пневматичного переливання рідини не застосовувати повітря, для подавання рідини необхідно використовувати інертні гази;

Під час наливання не допускати інтенсивного перемішування рідини всередині резервуара; на поверхні рідини і в ємкості не повинно бути ніяких предметів, що плавають;

Наливання рідини до рівня, вищого на 2 м від кінця шлангу, через який наливають рідину, виконувати повільно з швидкістю не більше ніж 1м/сек.;

Під час наливання рідини в бочки і бідони із струмопровідного матеріалу їх необхідно встановлювати на заземлений металевий лист, а під час зливання – з’єднувати з пристроєм, що заземлений, гнучким провідником.

6.9.19. Перед зливанням ЛЗР із автоцистерн та інших ємкостей, які ізольовані від землі, їх корпуса необхідно заземлювати приєднанням до заземлених металевих конструкцій або інвентарних заземлювачів за допомогою гнучких провідників перерізом не менше ніж 6 мм2. Приєднання провідника, що заземлює, повинне здійснюватися при закритих засувках, люках і горловинах ємкості.

6.9.20. В будівлях і спорудах, які за ступенем необхідності обладнанням блискавкозахистом належать до І категорії, застосування ремінних передач не допускається.

6.9.21. Під час проведення фарбувальних робіт розпиленням в приміщеннях необхідно застосовувати витяжну вентиляцію. При цьому металеві деталі, підвісні пристрої та інше струмопровідне обладнання підлягають заземленню.

7. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту

7.1. Системи протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, засоби зв'язку

7.1.1. Необхідність обладнання будівель, споруд та приміщень системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв’язку, вимоги до їхнього влаштування встановлюються будівельними нормами, правилами та іншими нормативними документами.

7.1.2. Будівлі, споруди та приміщення повинні обладнуватися системами протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу і керування евакуацією, а також засобами зв’язку відповідно до будівельних норм, правил, стандартів та цих Правил.