Сегодня: 19 | 01 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

Стволи сміттєпроводів, що забилися, повинні негайно очищатися.

6.7.2. Сміттєзбірна камера, вбудована в будівлю, повинна мати самостійний вихід назовні, бути відокремленою від сусідніх приміщень і від входу до будівлі протипожежними перегородками 1-го типу (без отворів) і протипожежним перекриттям 2-го типу.

6.7.3. Сміттєзбірні камери повинні регулярно очищатися від сміття та горючих відходів, які треба збирати на спеціально виділених майданчиках у контейнери або ящики з негорючих матеріалів.

Двері сміттєзбірних камер повинні утримуватися замкненими на замок.

6.8. Ліфти та підйомники

6.8.1. У будівлях з незадимлюваними сходовими клітками ліфтові шахти треба забезпечувати підпором повітря, а виходи з ліфтів здійснювати через ліфтові холи, які відокремлюються від суміжних приміщень і коридорів перегородками та дверима, що самозачиняються, з ущільненнями у притворах відповідно до вимог чинних будівельних норм.

6.8.2. Не допускається використовувати ліфти та підйомники з метою евакуації (за винятком спеціальних пожежних ліфтів).

У разі пожежі ліфти й підйомники повинні опускатись на перший поверх, відкриватись та вимикатись.

6.8.3. Порядок використання спеціальних ліфтів, призначених для перевезення пожежних підрозділів, повинен бути регламентований інструкцією, затвердженою командиром військової частини (керівником підприємства) та погодженою з місцевими органами державного пожежного нагляду.

6.8.4. Установлювати всередині ліфтових кабін будь-які додаткові електротехнічні пристрої (електророзетки, електродзвінки і т. п.), не передбачені технічними умовами на ці ліфтові кабіни, не допускається.

6.9. Блискавкозахист та захист від статичної електрики

6.9.1. Будинки, споруди та зовнішні установки військових частин повинні бути обладнані блискавкозахисними пристроями та пристроями для захисту від статичної електрики відповідно до вимог РД 34.21.122-87 та ВСН 58-87/Міноборони СРСР “Инструкция по проектированию, устройству и експлуатации молниезащиты и защиты от статического електричества зданий и сооружений”.

6.9.2. За збереження та утримання в технічно справному стані пристроїв блискавкозахисту в процесі їхньої експлуатації відповідає командир військової частини.

Безпосередня відповідальність за експлуатацію блискавковідводів і утримання їх у стані постійної надійності покладається наказом командира військової частини на особу, відповідальну за електрогосподарство.

6.9.3. В усіх військових частинах повинна бути проектна документація блискавкозахисту будинків і споруд.

На всі блискавкозахисні пристрої складають паспорти блискавкозахисних пристроїв, паспорти заземлювальних пристроїв блискавкозахисту і заводять журнал обліку стану пристроїв блискавкозахисту. Паспорти блискавкозахисних пристроїв і паспорти заземлювальних пристроїв блискавкозахисту повинні зберігатися у командира (начальника) підрозділу, за яким закріплені будинки чи споруди, що захищаються.

6.9.4. На кожному блискавковідводі повинна бути встановлена табличка із зазначенням його порядкового номера, року встановлення і з попереджувальним написом про небезпеку перебування поблизу блискавковідводу під час грози. Нумерація блискавковідводів повинна проводитися відповідно до вимог ВСН 58-87.

6.9.5. На видному місці стін будинків і споруд, що захищаються, об'єктів (для площадок відкритого зберігання – на першому блискавковідводі) повинні бути зображені умовні знаки чи прикріплені таблички з цими знаками, що показують взаємне розташування фундаментів будинків і споруд, заземлювачів і струмовідводів блискавкозахисних пристроїв.

6.9.6. Блискавкоприймачі і струмовідводи підлягають захисту від корозії оцинкуванням чи фарбуванням.

6.9.7. Для забезпечення постійної надійності роботи пристроїв блискавкозахисту щорічно перед початком грозового сезону проводиться їх огляд і перевірка.

Під час огляду і перевірки пристроїв блискавкозахисту необхідно:

Перевірити візуальним оглядом за допомогою бінокля цілісність блискавкоприймачів і струмовідводів, надійність їхнього з'єднання і кріплення до щогл;

Виявити елементи пристроїв блискавкозахисту, що вимагають заміни чи ремонту внаслідок порушення їхньої механічної міцності;

Визначити ступінь руйнування корозією окремих елементів пристроїв блискавкозахисту, вжити заходів з антикорозійного захисту і посилення елементів, ушкоджених корозією;

Перевірити надійність електричних з'єднань між струмовідними частинами всіх елементів пристроїв блискавкозахисту;

Перевірити відповідність пристроїв блискавкозахисту призначенню будинку чи споруди й у випадку наявності будівельних і технологічних змін за попередній період намітити заходи щодо модернізації і реконструкції блискавкозахисту відповідно до вимог ВСН 58-87/ Минобороны;

Заміряти величини опору всіх заземлювачів пристроїв блискавкозахисту на відповідність вимогам ВСН 58-87/Минобороны;

Перевірити наявність відповідної документації на пристрої блискавкозахисту (згідно з вимогами ВСН 58-87/Минобороны ), табличок із зазначенням номера блискавковідводу, року його установки і попереджувального напису, трафаретів про взаємне розташування фундаментів будинків і споруд, заземлювачів і струмовідводів блискавкозахисних пристроїв.

6.9.8. Усі штучні заземлювачі, струмовідводи і місця їхнього з'єднання повинні піддаватися протягом п'яти років періодичному контролю з розкриттям, при цьому щорічно необхідно перевіряти 20 % їхньої загальної кількості.

Уражені корозією заземлювачі і струмовідводи в разі зменшення площі їхнього поперечного перерізу більш ніж на 25 % повинні бути замінені новими.

6.9.9. Позачергові огляди пристроїв блискавкозахисту необхідно робити після стихійного лиха (ураганний вітер, землетрус, пожежа, повінь) і гроз надмірної інтенсивності.

6.9.10. Позачергові вимірювання опору заземлення пристроїв необхідно робити після виконання всіх ремонтних робіт як на пристроях блисковкозахисту, так і в самих будинках і спорудах, що захищаються, і поблизу них.

6.9.11. Результати перевірок оформляють актами, заносять у паспорти і журнал обліку стану пристроїв блисковкозахисту.

6.9.12. Захисту від проявів статичної електрики підлягають усі споруди, будівлі й установки, які за ступенем необхідності обладнанням блискавкозахистом належать до І та ІІ категорій і в яких за технологічним процесом можливе утворювання статичної електрики.