Сегодня: 25 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

8.8. Будівлі (приміщення) для електронно-обчислювальних машин, обчислювальні центри

8.8.1. Зали електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) не дозволяється розташовувати над та під приміщеннями категорій А і Б за вибухопожежною небезпекою, а також у суміжних з ними приміщеннях. Зали ЕОМ повинні відокремлюватися від приміщень категорії В протипожежними стінами.

8.8.2. Сховища інформації, приміщення для зберігання магнітних стрічок та магнітних дисків слід розміщувати у окремих приміщеннях, обладнаних негорючими стелажами й шафами. Зберігати магнітні стрічки на стелажах необхідно в металевих касетах.

У машинних залах ЕОМ не допускається вбудовувати в стіни шафи для зберігання будь-яких матеріалів та предметів.

8.8.3. Фальшпідлога у приміщеннях ЕОМ має бути з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2 з межею вогнестійкості не меншою ніж 0,5 год. Простір під нею слід розділяти негорючими діафрагмами на відсіки площею не більше ніж 250 м2. Діафрагми повинні мати межу вогнестійкості не меншу ніж
0,75 год. У місцях перетинання з діафрагмами комунікації слід прокладати у спеціальних обоймах, а зазори зашпаровувати негорючими матеріалами.

Звукопоглинальне облицювання стін та стель цих приміщень слід виготовляти з негорючих матеріалів або матеріалів груп горючості Г1, Г2.

8.8.4. Для промивання деталей необхідно застосовувати негорючі мийні препарати. Промивання чарунок ЕОМ та інших знімних пристроїв горючими рідинами дозволяється лише у спеціальних приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією.

У разі необхідності проведення дрібного ремонту або технічного обслуговування ЕОМ безпосередньо в машинному залі та неможливості застосування негорючих мийних речовин дозволяється мати в залі не більше ніж
0,5 л ЛЗР у тарі, що не б'ється та герметично закривається.

8.8.5. Після закінчення роботи перед закриттям приміщень усі електроустановки та ПЕОМ слід вимкнути з мережі електроживлення, крім тих, які повинні працювати цілодобово.

8.8.6. Не рідше ніж один раз на квартал необхідно очищати від пилу агрегати та вузли, кабельні канали та простір між підлогами.

8.8.7. Не дозволяється:

Розміщати машинні зали ЕОМ у підвалах;

Проводити роботи з ремонту вузлів (блоків) ЕОМ безпосередньо в машинному залі;

Зберігати постійно в залах ЕОМ магнітні стрічки та дискети, інші носії інформації, запасні блоки й деталі (зберігатися там можуть лише носії інформації, необхідні для поточної роботи);

Залишати без нагляду ввімкнену в мережу електронну апаратуру, яка використовується для випробування та контролю ЕОМ.

8.9. Спортивно-тренувальні споруди та приміщення

8.9.1. Протипожежний стан спортивно-тренувальних споруд та приміщень (спортивних залів) повинен відповідати вимогам пожежної безпеки, які зазначені в розділах 5.2., 5.3. цих Правил, а також у цьому розділі.

8.9.2. Замикати двері спортивного залу під час проведення змагань, тренувань чи інших заходів дозволяється тільки запорами, що легко відкриваються, установленими з боку залу.

8.9.3. Під час проведення змагань, інших заходів з масовим перебуванням людей спортивно-тренувальні споруди та приміщення повинні бути забезпечені засобами гучномовного оповіщення.

8.9.4. Пристосування для закріплення тимчасових конструкцій для сидіння глядачів, а також закріплення помостів, естрад, рингів тощо повинні утримуватися у справному стані. Під час встановлення таких конструкцій потрібно прораховувати необхідну ширину евакуаційних шляхів.

8.9.5. У спортивних залах заввишки до нижнього пояса тримальних конструкцій покриття 12 м та більше в разі використання великорозмірного декоративного оформлення (на всю висоту залу) необхідно передбачати додаткові заходи із захисту цього оформлення (монтаж тимчасових водяних завіс, швидкознімних кріплень тощо).

8.9.6. Не рідше одного разу на рік необхідно проводити перевірку якості вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій та вогнезахисних покриттів металевих конструкцій. У разі втрати ними вогнезахисних властивостей проводиться повторний вогнезахист конструкцій з нанесенням вогнезахисних покриттів.

8.9.7. У разі безстелажного зберігання спортінвентарю, збірно-розбірних конструкцій залів, об'ємних покриттів залів та інших матеріалів їх слід укладати в штабелі на площі не більшій ніж 100 м2.

Висота штабеля не повинна перевищувати 2,5 м і має бути не менше ніж на
0,5 м нижча тримальних конструкцій перекриття або покриття. Ширина проходу між штабелями і стінами має становити не менше ніж 0,8 м. Ширина проходів навпроти дверних отворів у складських приміщеннях спортзалів має бути не менша ніж ширина дверей. Ширина проходів і місця складування позначаються добре видимими обмежувальними лініями, нанесеними на підлогу.

8.9.8. Спортінвентар та інші матеріали зберігають на стелажах таким чином, щоб вони не виступали за габарити стелажів.

8.9.9. У спортивних залах складування горючих матеріалів, а також улаштування приміщень з конструкціями з важкогорючих та горючих матеріалів безпосередньо під вузлами кріплення металевих та дерев'яних тримальних конструкцій забороняється.

8.9.10. Для зберігання спортивного інвентарю, виготовленого із застосуванням поролону та інших синтетичних матеріалів з високою питомою теплоємністю, що виділяють під час горіння токсичні речовини, використовують приміщення, відокремлені від інших приміщень протипожежними перегородками та перекриттями.

Поролонові мати, складені в межах залів у штабелі, слід вкривати брезентом, просоченим вогнезахисними сумішами.

8.9.11. Стрілецькі тири можуть бути розміщені як в окремо розташованих будівлях, так і в будівлях іншого призначення. Можливість розміщення тирів у будівлях різного призначення визначається згідно з вимогами будівельних норм.

8.9.12. У разі розміщення стрілецького тиру в підвальному (цокольному) поверсі будівель іншого призначення вихід допускається влаштовувати окремими сходами, що ведуть до першого поверху. Вихід на загальні сходи не допускається.

8.9.13. Матеріали для обшивки стін та стель (у тому числі акустичної) слід застосовувати залежно від місткості тиру та відповідно до вимог будівельних норм.

У разі використання для облицювання дерев'яної рейки, деревно-стружкових та деревно-волокнистих плит вони повинні бути оброблені з усіх боків вогнезахисними фарбами, лаками або піддані глибокому просоченню антипіренами. Поверхні облицювання або настилу, які щільно прилягають до поверхні стін, що облицьовуються, допускається не піддавати вогнезахисній обробці.