Сегодня: 21 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

8.7.1. Протипожежний стан навчальних закладів і наукових установ повинен відповідати вимогам пожежної безпеки, викладеним у розділі 5.2. цих Правил, а також цьому розділі.

8.7.2. У класах, кабінетах, аудиторіях, лекційних залах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (учбових занять) і проведення наукових досліджень меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.

Меблі та обладнання повинні встановлюватися так, щоб вони не перешкоджали вільній евакуації людей із приміщень. Мінімальна ширина проходів між устаткованням повинна бути не менша ніж 1 м.

8.7.3. Після закінчення занять у навчальних закладах (наприкінці робочого дня в наукових установах) усі вибухопожежонебезпечні речовини та матеріали повинні бути прибрані з учбових класів, кабінетів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

Кошики та ящики для паперу повинні регулярно спорожнятися, а сміття виноситися за межі будівель у спеціально відведені місця.

Забороняється зберігати меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, будівельні та інші матеріали під фальшпідлогою аудиторій і лекційних залів, а також використання цього простору для інших цілей.

8.7.4. У навчальних закладах і наукових установах забороняється використовувати електронагрівні пристрої для проведення занять або дослідів за межами спеціально відведених та обладнаних приміщень.

Не дозволяється розміщати в будівлях діючих навчальних закладів і наукових установ вибухопожежонебезпечні, пожежонебезпечні приміщення та склади (за винятком лабораторій), у тому числі на засадах оренди.

8.7.5 Демонстрування діапозитивів, діафільмів, слайдів і кінофільмів з розташуванням кінопроектора (діапроектора) переносного типу безпосередньо в класі, кабінеті, аудиторії, лекційному залі допускається за умов дотримання таких вимог:

Демонстрування кінофільмів лише на вузькоплівковій апаратурі;

Установлення діапроектора або вузькоплівкового кінопроектора з протилежного боку від виходу з приміщення;

Під час демонстрації діапозитивів, діафільмів, слайдів та кінофільмів у приміщенні повинно знаходитися не більш як 50 осіб;

Допущення до роботи на кіноапаратурі лише осіб, які мають кваліфікаційне посвідчення кіномеханіка або демонстратора вузькоплівкового кіно встановленого зразка і ІІІ кваліфікаційну групу з електробезпеки;

Зберігання кінофільмів, призначених для чергового показу, в щільно закритих коробках або фільмоскопах.

8.7.6 Зберігання фільмокопій, діапозитивів, слайдів, магнітних стрічок тощо повинно здійснюватися в обмежених кількостях, лише для забезпечення навчального процесу і проведення наукових досліджень відповідно до затверджених програм і в приміщеннях лаборантських (препараторських) при відповідних кабінетах.

8.7.7. Відповідальний виконавець науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи повинен вжити необхідних запобіжних заходів для забезпечення пожежної безпеки під час проведення досліджень, дослідів, випробувань.

Співробітники навчальних закладів та наукових установ зобов'язані знати пожежну небезпеку хімічних речовин і матеріалів, які застосовуються, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки під час роботи з ними.

8.7.8. Збереження в лабораторіях речовин і матеріалів повинно здійснюватись за асортиментом. Сумісне зберігання речовин, хімічна взаємодія яких може викликати вибух чи пожежу, не допускається.

8.7.9. Робочі поверхні столів, стелажів, витяжних шаф, призначені для роботи з вибухонебезпечними рідинами і речовинами, повинні мати покриття таке, що не горить. Для роботи з кислотами, лугами й іншими хімічно активними речовинами столи і шафи потрібно виготовляти з матеріалів, стійких до їх впливу, із пристроєними бортиками з негорючого матеріалу висотою не менш ніж 2 см (для запобігання протікання рідини за межі шафи, столу).

8.7.10. У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази, необхідно передбачати централізоване постачання й роздачу їх на робочі місця із застосуванням закритої безпечної тари.

На робочих місцях кількість цих речовин не повинна перевищувати змінну потребу. Змінна кількість ЛЗР та ГР повинна зберігатися в металевих ящиках або шафах.

Не дозволяється зливати ЛЗР, ГР в каналізацію.

8.7.11. Усі роботи, пов'язані з можливістю виділення токсичних або вибухопожежонебезпечних парів та газів, повинні проводитися лише у витяжних шафах, коли працює вентиляція.

Припливно-витяжна вентиляція у всіх приміщеннях лабораторії повинна вмикатися за 30 хв до початку роботи і вимикатися тільки після закінчення робочого дня.

Повітроводи з витяжних шаф і стінки витяжних шаф повинні періодично, залежно від характеру проведеної роботи, очищатися від відкладень.

Порядок і терміни очищення повинні визначатися розробленою для конкретної лабораторії інструкцією.

Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною вентиляцією, а також у разі, коли в них є речовини, матеріали та устатковання, що не мають відношення до операцій, які здійснюються, забороняється.

8.7.12. Витяжні шафи, у яких проводяться такі роботи, повинні мати верхні та нижні відсмоктувачі, а також бортики, які запобігають стіканню рідини на підлогу.

8.7.13. Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку наприкінці робочого дня видаляють з приміщення для регенерації або утилізації.

8.7.14. Посудини, в яких проводилися роботи з ЛЗР та ГР, після закінчення занять або досліджень повинні негайно промиватися пожежобезпечними розчинами.

8.7.15. Після закінчення роботи у фотолабораторіях, приміщеннях із рентгенівськими установками проявлені плівки треба здавати на зберігання до архіву. У невеликих кількостях (не більше ніж 10 кг) дозволяється їх зберігання у вогнетривкій шафі на робочому місці.

8.7.16. Проведення робіт на дослідних установках, де застосовуються пожежовибухонебезпечні речовини і матеріали, допускається лише після прийняття їх в експлуатацію спеціальною комісією, призначеною наказом по установі. Комісія повинна підготувати висновок (акт) про можливість використання таких установок у цьому приміщенні.

8.7.17. Конференц-зали та актові зали, зали зборів, зальні приміщення розміщуються на поверхах відповідно до чинних будівельних норм залежно від ступеня вогнестійкості будівлі та місткості залу.

8.7.18. Стіни та стелі актових залів, конференц-залів (крім залів, розташованих у будівлях V ступеня вогнестійкості) оздоблюються важкогорючими або негорючими матеріалами.

8.7.19. Місткість конференц-залів, учбових аудиторій визначається з розрахунку не менше ніж:

1,25 м2 площі на одну особу в приміщеннях з кількістю місць до 150, з пюпітрами біля крісел;

1,1 м2 площі - в приміщеннях з кількістю місць до 150, без пюпітрів;

1,1 м2 площі - в приміщеннях з кількістю місць понад 150, з пюпітрами біля крісел;

1 м2 площі - в приміщеннях з кількістю місць до 150, без пюпітрів.

8.7.20. Місткість актових залів має відповідати вимогам норм проектування, а в разі відсутності таких норм визначатися з розрахунку не менше ніж 0,75 м2 площі залу на одну особу.

8.7.21. Штучні килимові покриття, по поверхні яких не поширюється вогонь і які не виділяють під час горіння токсичних речовин, слід наклеювати на негорючу основу.