Сегодня: 18 | 01 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

6.3.8. Для запобігання засмічуванню території військової частини горючими відходами бункери під циклонами повинні мати суцільну огорожу з негорючого матеріалу з ворітьми, які зачиняються. В інструкції, щодо заходів пожежної безпеки підприємства необхідно визначити максимально допустимі кількості відходів у бункерах, порядок та періодичність їх очищення.

6.3.9. Витяжні повітроводи, по яких транспортуються горючі та вибухонебезпечні речовини (пил, волокна тощо), повинні мати пристрої для очищення (люки, розбірні з'єднання і т. ін.).

У разі встановлення вибухозахищених вентиляторів поза приміщеннями для них слід влаштовувати спеціальне укриття з негорючих матеріалів зазвичай у вигляді металевих навісів і сітчастого огородження, що замикається на замок.

6.3.10. Вогнезатримні пристрої, магнітні вловлювачі у вентиляційних повітроводах, пристрої блокування вентиляційних систем з пожежною сигналізацією та системами пожежогасіння, а також автоматичні пристрої відключення вентиляції в разі пожежі повинні перевірятися у встановлені адміністрацією підприємства терміни, але не рідше ніж один раз на півроку, та утримуватися у справному робочому стані.

6.3.11. Під час експлуатації вентиляційних систем забороняється:

Відключати або знімати вогнезатримні пристрої;

Випалювати накопичені в повітроводах, зонтах жирові відкладення та інші горючі речовини;

Закривати витяжні канали, отвори й решітки;

Залишати двері вентиляційних камер відчиненими, зберігати в камерах різні матеріали, устатковання тощо;

Використовувати припливно-витяжні повітроводи й канали для відведення газів від приладів опалення, газових колонок, кип'ятильників та інших нагрівальних приладів;

Складувати впритул (на відстані меншій ніж 0,5 м) до повітроводів і устатковання горючі матеріали або негорючі матеріали в горючій упаковці;

Видаляти за допомогою тієї самої системи відсосів різні гази, пар, пил та інші речовини, котрі в разі змішування можуть викликати спалахи, горіння або вибух;

Експлуатувати переповнені циклони.

6.3.12. Не дозволяється:

Розміщувати холодильні установки систем кондиціонування повітря в казармах, клубах, житлових будинках, будинках лікувально-профілактичних закладів, дитячих закладів і готелів;

Розміщувати холодильні установки компресійного типу з місткістю масла у будь-якій з холодильних машин 250 кг та більше над або під приміщеннями з масовим постійним або тимчасовим перебуванням людей.

6.3.13. Застосування аміачних холодильних установок дозволяється тільки для холодопостачання систем кондиціонування повітря виробничих приміщень; у такому разі установки потрібно розміщати в окремих будівлях, прибудовах або в окремих приміщеннях одноповерхових виробничих будівель.

6.3.14. Під час експлуатації калориферів необхідно дотримуватися таких вимог:

Відстань між калориферами і конструкціями з горючих та важкогорючих матеріалів має бути не менша ніж 1,5 м за наявності вогневого або електричного підігріву і не менша ніж 0,1 м, коли теплоносієм є вода або пара;

Тримати постійно справними контрольно-вимірювальні прилади;

Не допускати виникнення зазорів між калориферами, а також між калориферними та будівельними конструкціями камер, а виявлені зазори зашпаровувати негорючими матеріалами;

Систематично очищувати калорифери від забруднень пневматичним або гідравлічним способом ;

Стежити за тим, щоб транзитні канали, якими подається нагріте в калорифері повітря, не мали отворів, крім каналів, призначених для подавання повітря у приміщення.

6.3.15. Монтаж, підключення, прокладання мереж, улаштування електричного захисту на лініях, які живлять побутові кондиціонери, повинні проводитись відповідно до вимог Інструкції з експлуатації кондиціонерів та ПУЕ.

6.3.16. Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера групи необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів.

6.3.17. Переріз електропроводів, які живлять одинично встановлені побутові кондиціонери, повинен відповідати допустимій щільності струму, яка визначається паспортом на виріб.

6.3.18. Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів мають бути розчищені від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій з горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 м.

6.3.19. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

Встановлювати кондиціонери у віконному отворі на горючі елементи конструкцій рам замість монтажних кріплень заводського виготовлення або інших металевих конструкцій;

Кустарно переробляти кондиціонери з метою зміни їх функціонального призначення;

Замінювати наявні триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;

Установлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах;

Установлювати у приміщеннях категорії виробництва А і Б.

6.4. Каналізація

6.4.1. Скидання (зливання) у каналізаційну мережу стоків, які містять ЛЗР та ГР, речовин, що у взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід кальцію, негашене вапно тощо), не допускається, навіть в аварійних ситуаціях.

6.4.2. Каналізація для відведення промислових стоків по всій своїй довжині повинна бути закритою і виконана з негорючого матеріалу.

6.4.3. Для запобігання поширення вогню під час пожежі мережа промислової каналізації повинна бути обладнана гідравлічними затворами. Гідрозатвори необхідно встановлювати на випусках стоків з виробничих приміщень, від майданчиків з технологічними установками, апаратами, резервуарами, зливоналивними естакадами тощо, в яких застосовують легкозаймисті, горючі та вибухонебезпечні речовини. Шар води, який утворює гідрозатвор, повинен бути не менший ніж 0,25 м.