Сегодня: 24 | 09 | 2020

Книга Пожежна Безпека Рожков частина 2

Зразок

НАРЯД-ДОПУСК НА ВИКОНАННЯ ТИМЧАСОВИХ

ВОГНЕВИХ РОБІТ

Видано ________________________________________________________

(посада або кваліфікація старшого виконавця,

_______________________________________________________________

Виконавця робіт, прізвище та ініціали)

На виконання робіт ______________________________________________

(вказати конкретно, які вогневі роботи

_______________________________________________________________

Виконуватимуться, їх характер і зміст)

Місце проведення робіт __________________________________________

(найменування ділянки або установки, апарата,

_______________________________________________________________

Приміщення, території тощо)

Час проведення робіт: початок _____________________________

(час, дата)

закінчення __________________________

(час, дата)

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: __________________

_______________________________________________________________

(заходи, яких необхідно вжити під час підготовки об’єкта до виконання робіт,

_______________________________________________________________

під час їх проведення і після закінчення)

_______________________________________________________________

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт

_______________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)

Наряд видано

________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)

«__» 200_ р.

Проведення робіт узгоджено: _______________________________________

(дата, підпис, прізвище та

________________________________________________________________

Ініціали, посада; за необхідності вказуються додаткові заходи для

________________________________________________________________

Забезпечення пожежної безпеки щодо проведення вогневих робіт)

Наряд-допуск продовжено до ______________________________________

(дата, час, підпис, прізвище

________________________________________________________________

Та ініціали, посада особи, яка видала наряд)

Продовження робіт узгоджено: _____________________________________

(дата, час, підпис, прізвище

________________________________________________________________

Та ініціали, при необхідності – додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений:

________________________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану:

________________________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив:

________________________________________________________________

(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Примітки:

1. Наряд-допуск видається керівником підприємства (його заступником, головним інженером) або керівником структурного підрозділу підприємства, де проводяться тимча сові вогневі роботи (склад, цех, лабораторія, майстерня тощо).

2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з відомчою пожеж ною охороною (ДПД) або з фахівцем з пожежної безпеки підприємства, а у випадку їх відсутності – зі службою охорони праці.

3. Перевірка впорядкування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт.

§ 60. Газозварювальні роботи

Джерелом теплової енергії у газозварювальних роботах є полум’я, яке утворюється під час горіння горючого газу (ацетилен, водень, природний газ) у суміші з чистим киснем. Температура такого полум’я досягає великих значень, наприклад, у разі використання ацетилену 3150 °С. Ацетилен найчастіше використовується для проведення газозварювальних робіт. Він може утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям (у межах: 2,2–81% за об’ємом) і з чистим киснем (2,3–93%). Як бачимо, ацетилен здатний вибухати у широких концентраційних межах. Суміші ацетилену з повітрям і киснем можуть вибухати від інтенсивного нагрівання або іскри. Температура самозаймання ацетилену лежить у межах 240 – 630 °С.

Гази, які використовуються для газозварювання, в більшості випадків містяться у балонах, але нерідко ацетилен отримують шляхом взаємодії карбіду кальцію з водою у спеціальних пристроях, що мають назву ацетиленових генераторів. Це значно підвищує пожежну небезпеку такого виду робіт. В результаті реакції утворюється ацетилен та виділяється значна кількість тепла:

У складських приміщеннях та на місцях роботи карбід кальцію зберігають у спеціальних металевих барабанах. Розкривати такі барабани необхідно спеціальним латунним ножем або латунним зубилом. Це запобігає іскроутворенню, бо під час розкриття за рахунок вологи у повітрі може утворюватись вибухонебезпечна ацетилено-повітряна суміш.

Ацетиленові генератори встановлюються на відкритих майданчиках. Дозволяється також їх тимчасова робота в добре провітрюваних приміщеннях. Генератор має бути огородженим і розміщеним на відстані не ближче 10 м від місця проведення зварювальних робіт, відкритого вогню, нагрітих предметів, місць примусового забору повітря та на відстані не менше 5 м від балонів з киснем та горючими газами. У місцях установлення ацетиленових генераторів слід вивішувати помітні здаля таблички (плакати) з написами: «Стороннім вхід заборонений: вогненебезпечно!», «Не проходити з вогнем!».

Кисень, що застосовується у газозварювальних роботах, отримують з атмосферного повітря шляхом глибокого охолодження та ректифікації. В разі контакту стисненого газоподібного кисню з органічними речовинами, мастилами, жирами, вугільним пилом, горючими пластмасами може статися їхнє самозаймання або навіть вибух. Тому слід запобігати зіткненню кисню з такими речовинами, а також ретельно знежирювати усю кисневу апаратуру, кисневопроводи та балони. Треба пам’ятати і про здатність кисню утворювати суміші з горючими газами, парами легкозаймистих рідин, що може призвести до їх вибуху за наявності вогню або навіть іскри.

Відкривати та закривати вентилі кисневих балонів можна тільки вручну, без застосування інструментів, а вентилі ацетиленових балонів – за допомогою спеціального ключа. Балони з киснем мають бути пофарбовані у блакитний колір, а напис на них виконується чорною фарбою; для ацетиленових балонів використовуються відповідно біла та червона фарби, для водневих – темно-зелена і червона; для балонів з пропаном – червона та біла.

Причинами вибуху балонів з киснем можуть бути:

Потрапляння на вентиль мастил або жиру;

Удар чи падіння;

Нагрівання балону, внаслідок чого тиск газу може стати вищим за допустимий.

Балони з газами повинні бути постійно захищені від впливу сонячного проміння та інших джерел тепла. Якщо балони встановлюються у приміщеннях, їх треба розміщувати на відстані не менше 1 м від приладів опалення і не менше 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем. Відстань від пальників до групових установок балонів повинна бути не менше 10 м, а до окремих балонів з газами, що використовуються для зварювальних робіт, – не менше 5 м.

Транспортувати балони можна тільки на ресорних транспортних засобах, а також на спеціальних ручних візках або ношах. Перевозити кисневі та ацетиленові балони у вертикальному положенні дозволяється тільки у спеціальних контейнерах. Забороняється транспортувати разом кисневі та ацетиленові балони, за винятком транспортування двох балонів на спеціальному візку до місця проведення робіт.

Газопідвідні шланги на редукторі, пальнику та генераторі треба кріпити надійно за допомогою спеціальних хомутиків, а не дроту.

Перед початком роботи з метою запобігання утворенню горючих сумішей слід продути лінії постачання ацетилену та кисню.

§ 61. Електрозварювальні роботи

Джерелами запалювання під час проведення електрозварювальних робіт можуть бути:

Електрична дуга, яка здатна запалити будь-які горючі матеріали;

Розігрітий метал, який варять, та залишки електродів;

Іскри, що розлітаються;

Нагріті до високої температури поверхні зварювального обладнання, якщо воно має несправності.

У тимчасових місцях зварювання треба застосувати механічно стійкі шлангові кабелі. Прокладати оголені чи погано ізольовані проводи, застосовувати саморобні електрозапобіжники і проводи, що не забезпечують проходження номінального зварювального струму, забороняється. З’єднування проводів слід робити тільки встановленими ПУЕ способами: обтисканням, опресуванням, зварюванням, паянням або за допомогою спеціальних затискачів. Підімкнення проводів до електродержака зварюваного виробу та зварювального апарата слід робити мідними кабельними наконечниками, скріпленими болтами з шайбами. Забороняється використовувати як зворотний провідник мережі заземлення, нульові проводи, металеві конструкції будівель, комунікацій, технологічного обладнання, внутрішні виробничі залізничні колії. При проведенні електрозварювальних робіт у пожежонебезпечних приміщеннях зворотний провід від зварюваного виробу до джерела струму має бути ізольований і за якістю ізоляції не поступатися прямому провідникові, приєднувальному до електродержака.

Зварювальні електроди повинні бути заводського виготовлення і відповідати номінальній величині зварювального струму (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Зварювальний струм, А

50

65

110

180

250

380

550

800

Діаметр електрода, мм

1,5

2

3

4

5

6

8

10

Залишки (недогарки) електродів слід складати у спеціальний металевий ящик, який встановлюється біля місця зварювальних робіт.

Електрозварювальна установка на весь час роботи має бути надійно заземлена, температура нагрівання її окремих частин не повинна перевищувати 75 °С.

§ 62. Різання металів із застосуванням рідкого палива

Під час проведення цього виду вогневих робіт можуть спостерігатися удари та зворотні удари полум’я, що можуть призвести до розриву шланга і виникнення пожежі.

Зворотні удари виникають за умов:

Перегріву мундштука;

Потрапляння пального до кисневих шлангів;

Якщо швидкість витікання горючої суміші з мундштука стає меншою за швидкість горіння;

Послаблення накидної гайки мундштука або камери змішування.

Займання і вибух кисневого шланга в разі зворотного удару відбувається, якщо в кисневу трубку і шланг потрапляє рідке паливо.

У разі проведення бензогасорізальних робіт робоче місце влаштовується так само, як і для зварювальних робіт. Під час роботи різальник повинен слідкувати, щоб паливо не просочувалось крізь шланги та їх з’єднання і не потрапляло на спецодяг.

Бачок для палива має бути справним та герметичним, щорічно проходити випробування водою на тиск 1 МПа. Відстань від бачка до балонів з киснем, джерел відкритого вогню та робочого місця різальника повинна бути не менше 5 м. При цьому бачок треба розміщувати таким чином, щоб на нього не потрапляли полум’я, іскри під час роботи.