22 | 01 | 2019

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 1)

 

– перевірку знань з охорони праці (на роботах з підвищеною небезпекою) – щорічно;

– перевірку знань з електробезпеки (при використанні обладнання, працюючого від електричної мережі) – щорічно;

– перевірку санітарно-гігієнічних знань; у продовольчому магазині (відділі, складі) – один раз на 2 роки, на підприємстві громадського харчування – щорічно;

– періодичний медичний огляд:

– який має безпосередній контакт з харчовими продуктами – щорічно;

– на якого впливають небезпечні і шкідливі виробничі чинники – відповідно до “Положення про медичний огляд працівників певних категорій”.

1.9. Жінки, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, переводяться на іншу роботу від дня встановлення вагітності.

1.9. Вантажник повинен:

1.9.1. виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

1.9.2. користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту;

1.9.3. знаходячись на будівельному майданчику користуватись захисною каскою;

1.9.4. не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

1.9.5. виконувати тільки ту роботу, за якою він проінструктований, і яка доручена керівником робіт;

1.9.6. не виконувати вказівок і розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці;

1.9.7. пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі;

1.9.8. надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

1.9.9. утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, не захаращувати його.

1.10. Під час роботи на вантажника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

– рухомі машини і механізми, рухомі частини конвеєрів, вантажопідіймальних машин, переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;

– знижена температура поверхонь холодильного обладнання;

– знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рух повітря;

– ураження електричним струмом;

– підвищений рівень статичної електрики;

– гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;

– хімічні чинники;

– фізичні перевантаження.

1.11. Працівник повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту, а у разі контакту з харчовими продуктами також і санітарним одягом.

1.11.1. Під час вантаження і вивантаження (тут і далі – поза цехами) вугілля, піску, коксу, торфу і бітуму:

– комбінезон бавовняний з капюшоном з пилонепроникної тканини;

– черевики шкіряні;

– рукавиці брезентові.

Під час вантаження і вивантаження вантажів, що пилять:

– комбінезон бавовняний з капюшоном з пилонепроникної тканини;

– рукавиці брезентові;

– респіратор;

– окуляри захисні.

Під час вантаження і вивантаження кислот і їдких речовин:

– костюм суконний;

– чоботи гумові;

– рукавиці суконні;

– респіратор;

– окуляри захисні.

Під час вантаження і вивантаження лісоматеріалів:

– костюм бавовняний з водовідштовхуючим просоченням;

– черевики шкіряні;

– рукавиці брезентові.

Під час вантаження і вивантаження етилованого бензину:

– куртка бавовняна – чергова;

– чоботи гумові;

– фартух гумовий черговий;

– рукавички гумові чергові.

Під час вантаження і вивантаження солі:

– костюм бавовняний;

– чоботи кирзові;

– рукавиці комбіновані;

– куртка і брюки бавовняні на утеплювальній прокладці (на зовнішніх роботах взимку додатково) в залежності від кліматичних поясів.

Під час вантаження і вивантаження інших вантажів і матеріалів:

– куртка брезентова і брюки бавовняні з брезентовими наколінниками;

– рукавиці брезентові;

– окуляри захисні.

На зовнішніх роботах взимку додатково:

– куртка і брюки бавовняні на утеплювальній прокладці в залежності від кліматичних поясів;

– валянки в залежності від кліматичних поясів.

Під час супроводження вантажів на бортових автомашинах поза кабіною:

– в зимовий час замість куртки бавовняної на утеплювальної в особливому і IV-му кліматичних поясах видається кожушок - черговий;

– в інший час року видається плащ, що не промокає -черговий.

Під час обслуговування холодильника, морозилки, рефрижератора, гартувальній камері морозива, камери попереднього охолоджування дефростера:

– костюм бавовняний з водовідштовхуючим просоченням (крім працюючих в гартувальній камері морозива);

– куртка і брюки бавовняні на утеплювальній прокладці;

– валянки;

– калоші гумові;

– рукавиці комбіновані.

1.11.2. Норми безкоштовної видачі санітарного одягу.

Під час вантаження і вивантаження харчових продуктів:

– куртка бавовняна або халат бавовняний;

– фартух бавовняний;

– берет або шапочка бавовняна;

– рукавиці бавовняні.

На холодильниках, холодокомбінатах, базах, складах під час робіт з харчовими продуктами:

– куртка світла бавовняна;

– фартух бавовняний з водовідштовхуючим просоченням;

– шапочка біла бавовняна;

– рукавиці бавовняні.

1.12. Для забезпечення пожежо - і вибухобезпеки забороняється:

–  проводити вантаження і вивантаження горючих рідин і інших легкозаймистих речовин під час працюючого двигуна автомобіля;

– кидати і кантувати бочки з горючими рідинами, користуватися стальними ломами для їх перекочування.