22 | 01 | 2019

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 1)

 

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи акумуляторник зобов’язаний:

Упорядкувати робоче місце, протерти і прибрати інструмент та пристосування і скласти їх у відведене місце;

Вимкнути після закінчення зарядження акумуляторних батарей зарядний агрегат, очистити батареї і клеми від електроліту, протерти їх насухо, перевірити чистоту отворів в пробках батарей;

Зняти спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту, очистити їх і прибрати їх в призначене для зберігання місце;

Вимити обличчя та руки теплою водою з милом, прополоскати рот, прийняти душ;

Повідомити про всі помічені під час роботи неполадки керівника робіт.

4.2. При передачі зміни про всі несправності доповісти безпосередньому керівнику робіт або зміннику і зробити записи до змінного журналу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі попадання сірчаної кислоти на шкіру або в очі необхідно змити її струменем води, потім промити 5% розчином питної соди (для шкіри тіла) і 2-3% (для очей) і доповісти про це керівнику робіт.

5.2. При попаданні лугу на шкіру або в очі необхідно змити його струменем води, потім промити 5-10%-им розчином борної кислоти (для шкіри тіла) і 2%-им розчином борної кислоти (для очей) і повідомити керівника.

5.3. Пролиту сірчану кислоту потрібно засипати тирсою, змочити розчином соди або засипати содою і витерти насухо.

5.4. У разі виявлення ознак отруєння аерозолями лугу необхідно вивести потерпілого на свіже повітря, дати йому випити молока як нейтралізуючий розчин, при необхідності, викликати бригаду швидкої допомоги.

5.5. Якщо пролито луг, то його треба засипати піском або тирсою, видалити пісок (ошурки) і залити це місце розчином сильно розбавленої соляної або оцтової кислоти. Потім видалити нейтралізуючий розчин кислоти, вимити підлогу і рукавички водою та протерти їх насухо.

Якщо пролита кислота, то її засипають піском (тирсою засипати не можна!), потім видаляють пісок, що просочився кислотою, і засипають поверхню содою. Соду потім також видалити і промити це місце великою кількістю води.

Електроліт, пролитий на стелаж, треба витерти ганчір’ям, змоченим в 10%-ому нейтралізуючому розчині, а пролитий на підлогу - спочатку посипати тирсою, зібрати її, а потім це місце змочити нейтралізуючим розчином і протерти насухо.

Розчини і речовини для нейтралізації розливів кислоти, лугу або електроліту повинні зберігатися на стелажі протягом усього робочого часу і мати чіткі написи.

5.6. При зайнятті водню або горючих матеріалів потрібно приступити до гасіння вогнища первинними засобами пожежогасіння. У разі неможливості лік-

Відації пожежі своїми силами акумуляторник повинен викликати пожежну охорону у встановленому порядку і повідомити керівника робіт про випадок.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ БОЦМАНА

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі військові частини та підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція з охорони праці (далі – Інструкція) розроблена згідно з урахуванням вимог, викладених в Типовій інструкції і правилах безпеки праці на судах річкового флоту, і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника у виробничих приміщеннях та на робочому місті відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.3. Інструкція є обов’язковим для виконання нормативним документом для робітників, які працюють за професією боцман.

1.4. До роботи за професією боцман допускаються особи, які:

– пройшли спеціальне навчання і мають відповідні дипломи або свідоцтва;

– визнані медичними комісіями придатними до виконання робіт на суднах на даній посаді;

– знають інструкції і правила безпечного користування механізмами за родом своєї роботи та пройшли інструктаж на робочому місці;

– вміють правильно користуватися захисним і запобіжним пристосуванням, потрібним в процесі роботи.

1.5. При прийомі на роботу, а також в процесі роботи боцман повинен проходити вступний, первинний, повторний, а в разі необхідності – позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, а також з питань надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків.

Після первинного інструктажу на робочому місці боцман повинен протягом 2–15 змін пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника, який призначається наказом або розпорядженням по структурному підрозділу.

1.6. При виконанні будь-яких інших робіт, не передбачених цією Інструкцією, додатковий /позачерговий або поточний/ інструктаж з посиланням на відповідну інструкцію або правила безпеки повинен надаватися капітаном судна.

1.7. Боцман зобов’язаний виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці.

Забороняється з’являтися на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, вживати спиртні напої на роботі, палити в місцях, де відповідно до вимог пожежної безпеки та виробничої санітарії встановлена така заборона.

Боцман повинен дотримуватися встановленого розпорядку роботи. Час виконання обов’язків боцмана визначається розкладом, затвердженим капітаном. Боцман зобов’язаний також виконувати розпорядження капітана, що стосуються його обов’язків незалежно від розкладу.

Про заступання на вахту і зміну з вахти боцман зобов’язаний доповісти капітану.

1.8. Основні небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища:

– підвищені нервове та фізичне навантаження;

– підвищена або знижена температура повітря;

– підвищена швидкість руху повітря;

– підвищені рівні шуму і вібрації;

– можливість падіння у воду за борт;

– злочинні дії пасажирів та інших осіб.

1.9. Боцману видається спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту.

При виконанні робіт необхідно бути в справному і застебненому спецодязі. Носіння спецодягу є обов’язковим.

1.10. Боцман повинен використовувати за призначенням та дбайливо відноситися до виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також виконувати правила користування ними.

1.11. Під час роботи боцман повинен дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни, забороняється забруднювати навколишнє середовище. Переодягатися і залишати особисті речі та одяг треба в побутових приміщеннях. Не можна мити руки бензином, гасом, емульсією. Воду для пиття вживати у спеціально обладнаних місцях. Їжу необхідно приймати у спеціально обладнаних приміщеннях.

1.12. За невиконання вимог Інструкції боцман несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Заступаючи на зміну, боцман повинен одягнути належний спецодяг, спецвзуття, а домашній – залишити в шафі санітарно-побутового приміщення. Перевірити наявність сигнального жилету та індивідуальних засобів захисту.

Виконання робіт на судні без спецодягу, рукавиць, спецвзуття і запобіжних пристосувань забороняється.

2.2. Перевірити стан всіх робочих місць і підходів до них, які повинні бути вільні від сторонніх предметів, очищені від снігу, льоду, пролитих нафтопродуктів і т. п.; рифлення і протислизькове покриття не мати надмірного зносу. Плити настилів МКО повинні бути на місці, всі вирізи в них ретельно закриті.

Поручні і огорожі повинні бути в справності, деталі механізмів і пристроїв, що рухаються і обертаються, постійно огороджені або закриті надійними штатними кожухами. Встановлювати незакріплені огорожі забороняється.

Обличкування рукояток ручних приводів повинно вільно обертатися. Для запобігання заїдань під обличкування рукояток повинно систематично вводитися змащення.

2.3. Боцман, за яким закріплено завідування палубними і вантажопідіймальними механізмами, зобов’язаний перевірити справність всіх вузлів, звертаючи особливу увагу на справність і безпечність гальмівних пристроїв.

2.4. Про виявлені недоліки, порушення та несправності в роботі суднових пристроїв, обладнання, інвентарю або механізмів необхідно доповісти капітану і не приступати до роботи до їх усунення або вжиття визначених капітаном запобіжних заходів.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Будь-які роботи на судні боцман повинен виконувати тільки з відома і дозволу капітана, до нього потрібно звертатися й у разі виникнення якої-небудь неясності в процесі роботи.

3.2. Під час несення вахти треба стежити, щоб усі робочі місця, проходи на палубах, трапи, виходи з житлових і службових приміщень були вільними від сторонніх предметів і багажу пасажирів. Прольоти, отвори в фальшбортах, знімні і леєрні огорожі, що завалюються, відкриті або зняті на період робіт або посадки-висадки пасажирів, після закінчення цих робіт, а також на час перерви необхідно негайно закрити.

3.3. На робочих місцях не повинно бути сторонніх осіб або осіб, не зайнятих даною роботою. Не допускається займатися розмовами, що не відносяться до справи, при виконанні робіт, що вимагають уваги і зосередженості.

3.4. Входити в машинне відділення, коффердами, цистерни, валовий тунель, приміщення румпельного пристрою без дозволу капітана забороняється.

3.5. Забортні, шлюпові роботи, а також роботи на плотиках, що не мають леєрних огорож, повинні виконуватися тільки за вказівкою капітана і обов’язково в спеціальному жилеті.

Забороняється під час ходу і швартування судна виконувати будь-які роботи на привальному брусі, обносах, на палубах, не передбачених для цього, а також перебування там людей.

3.6. Воду для миття потрібно брати з системи водопроводу, а швабри мити в спеціальних пристроях з примусовою подачею води.

3.7. Забороняється паління і застосування відкритого вогню на відкритих палубах і поруч горловин паливних танків, під час прийому палива, а також у місцях зберігання фарб.

Користуватися неелектричними ліхтарями або джерелами відкритого вогню /свічками/ допускається тільки з дозволу капітана.

Пролитий гас, бензин, масло або інші нафтопродукти треба негайно видалити. Використану при цьому паклю, дрантя треба складати в спеціальний ящик і закривати його.

3.8. Під час ремонту двигунів, гвинтів, допоміжних механізмів, енергоустаткування, пристроїв і установок повинно бути вимкнене живлення, а на пусковому пристрої цих механізмів і в інших місцях, звідки можливо здійснити пуск, повинен бути вивішений знак небезпеки “Не вмикати – працюють люди”. Знак вивішується і знімається вахтовим начальником.

3.9. Забороняється застосовувати відкритий вогонь:

– при огляді, чищенні цистерн з пально-мастильними матеріалами, вимірах в них рівня палива /мастил/;

– в приміщеннях акумуляторних батарей;

– в приміщеннях зберігання лакофарбувальних матеріалів і балонів з пальними газами;