Сегодня: 12 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час роботи дотримуватись вимог інструкції з експлуатації віброустановки (ударного стенда) і технічних умов, посібника з експлуатації на випробуваний виріб.

3.2. Встановити на стіл віброустановки й ударного стенда пристосування з випробуваним виробом і надійно закріпити, при цьому загальний центр ваги

Повинен збігатися з центром столу. Включити пристрій мережного електроживлення, а потім віброустановку (ударний стенд).

3.3. Забороняється залишати без догляду увімкнену віброустановку (ударний стенд), робити змащення, технічний огляд, спиратися на працюючу віброустановку (ударний стенд).

3.4. Уважно відноситись до виконуваної роботи, не відволікатися самі і не відволікати інших від роботи сторонніми розмовами або справами.

3.5. Періодично прослуховувати роботу віброустановки (ударного стенда) на наявність сторонніх звуків.

3.6. Доповісти начальнику підрозділу про всі нещасні випадки і раптові захворювання, виявлені несправності устаткування, пристосувань, засобів захисту й інших небезпечних і шкідливих виробничих факторах, що загрожують життю і здоров'ю працівника.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Встановити в належне вихідне положення перемикачі і регулятори всіх блоків віброустановки, ударного стенда, зробити вимкнення від електромережі.

4.2. Зняти зі столу віброустановки, ударного стенда пристосування з випробуваним виробом.

4.3. Прибрати робоче місце. Вимкнути місцеве освітлення.

4.4. Зняти спецодяг і забрати його в спеціально відведене місце.

4.5. Вимити руки теплою водою з милом.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійними ситуаціями вважаються: раптове вимкнення електроенергії, ушкодження сполучних кабелів, виникнення пожежі.

5.2. При раптовому вимкненні електроенергії або ушкодженні сполучних кабелів необхідно припинити роботу, вимкнути віброустановку, ударний стенд від мережі електроживлення і доповісти керівнику робіт.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу;

5.4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ ПРОВЕДЕННІ КЛІМАТИЧНИХ ІСПИТІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3. Інструкція діє протягом 3-х років з дня затвердження.

1.4. Іспити проводити в кліматичних камерах, що імітують умови навколишнього середовища (температура від мінус 50ос до плюс 60ос, підвищена відносна вологість до 100% при температурі до плюс 40ос).

1.5. До самостійного виконання робіт із кліматичних іспитів виробів допускати осіб не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, вивчили інструкції з пристрою й експлуатації кліматичних камер, пройшли перевірку знань ПУЕ електроустановок в обсязі II кваліфікаційної групи з електробезпеки, інструктаж з охорони праці на робочому місці і які засвоїли безпечні методи і прийоми виконання робіт.

До ремонту і налагодженню електроустаткування кліматичних камер допускати осіб, які пройшли спеціальне навчання і мають III кваліфікаційну групу з електробезпеки.

Перевірку знань ПУЕ персоналу, який обслуговує кліматичні камери, проводити щорічно.

1.6. Особи, допущені до виконання робіт, зобов'язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку і вимог інструкцій з експлуатації кліматичних камер, а також технічні умови, посібника з експлуатації на випробувані вироби.

1.7. На робочому місці не допускати занять сторонньою роботою, не зв'язаною з іспитами, прийом їжі, вживання спиртних напоїв, а також паління.

1.8. При проведенні робіт у приміщенні повинні знаходитися не менше 2-х осіб.

1.9. Приміщення для проведення кліматичних іспитів повинно мати загально обмінну вентиляцію.

1.10. Корпуса кліматичних камер повинні бути заземлені (занулені), струмоведучі частини повинні бути закриті захисними огородженнями.

1.12. При роботі з кліматичними камерами можуть виникати і впливати на працюючих наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- підвищена або знижена температура в корисному обсязі або камери поверхні пристосувань і оснащення, виробів;

- вироби, що пересуваються, і частини устаткування.

Ці фактори можуть призвести до ураження людей електричним струмом, опіків, обмороження і нанесення механічних травм.

1.13. Працівник, який виконує роботи з кліматичними камерами, повинен забезпечуватися: халатом бавовняним типу А жіночім ДСТ 12.4.131-83 або чоловічим ДСТ 12.4.132-83, рукавичками бавовняними типу 1 ДСТ 5007-87.

На ділянці проведення робіт повинні бути вуглекислотний або порошковий вогнегасник і укомплектована аптечка.

1.14. Працівник повинен дотримуватися правил особистої гігієни:

- мити руки з милом перед вживанням їжі, палінням і після відвідування туалету;

- приймати їжу, палити і зберігати спецодяг у спеціально відведених для цього місцях.

1.15. За невиконання вимог даної Інструкції працівники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути халат так, щоб він не стискував рухів і не розвіювався. Надягнути бавовняні рукавички.

2.2. Переконатись в справності місцевого освітлення, наявності надійного заземлення, відсутності видимих ушкоджень ізоляції сполучних кабелів, блокувальних ланцюгів, захисних кожухів, у належному вихідному положенні перемикачів і регуляторів кліматичної камери, цілісності що підводять і відводять воду трубопроводів. Підготувати необхідні пристосування й оснащення.

2.3. При виявленні несправностей доповісти начальнику підрозділу. До роботи приступати тільки після усунення несправностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час роботи дотримуватися вимог інструкції з експлуатації кліматичної камери і технічних умов, посібника з експлуатації на випробуваних виробах.

3.2. Встановити в корисному обсязі камери пристосування з випробуваним виробом, вивести з камери через вступний отвір сполучний кабель або провід, вставити ущільнювальну пробку до вступного отвору і приєднати їх згідно з схемою робочого місця.

Зачинити лицювальні двері кліматичної камери. Увімкнути вступний пристрій мережного живлення, а потім кліматичну камеру.