Сегодня: 13 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

1.14 Ділянка, на якій потрібно виконувати експериментальні роботи на радіоелектронному устаткуванні повинна бути укомплектована вуглекислотним або порошковим вогнегасником і медичною аптечкою.

1.15 Дотримуватися правил особистої гігієни. Перед прийомом їжі і палінням мити руки з милом. Приймати їжу та палити в спеціально відведених для цього місцях.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1 Одягнути халат, щоб він не стискував рухів і не мав, звисаючих кінців, що розвиваються.

2.2 Переконатися в справності устаткування, місцевого освітлення, наявності надійного заземлення, відсутності видимих ушкоджень електропроводки, розеток, у наявності і справності захисних щитків і панелей, у належному вихідному положенні перемикачів і регуляторів блоків.

2.3 Підготувати необхідний інструмент, вимірювальні прилади, увімкнути місцеве освітлення, устаткування.

2.4 На робочому місці під час експериментальних робіт не повинні знаходитися особи, які не беруть участь у даній роботі.

2.5 Зовнішні проводи, що з'єднують прилади й устаткування, необхідно укладати в металеві заземлені (занулені) оболонки. При напрузі до 500 В дозволяється застосовувати шлангові проводи і кабелі. Увесь персонал, що бере участь в експериментальній роботі, повинен бути ознайомлений із програмою робіт.

2.6 Після проведення підготовчих робіт особа, яка видала програму робіт, повинна перевірити стан робочого місця.

2.7 При виявленні несправностей доповісти керівнику робіт, до роботи приступати тільки після їх усунення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Під час роботи дотримуватись вимог Інструкції з експлуатації устаткування, порядок виконання технологічних операцій.

3.2 Підготовчі роботи виконувати тільки на вимкненому устаткуванні і під спостереженням однієї з осіб, яка бере участь у проведенні експерименту.

3.3 Приєднання і від'єднання проводів у всіх ланцюгах робити тільки після зняття напруги і залишкових зарядів.

3.4 Механічні, монтажні й інші роботи, а також заміну устаткування в ході експерименту робити тільки після зняття напруги і залишкових зарядів.

3.5 До подачі напруги вище 36 В перемінного струму металеві корпуси експериментальних виробів (приладів), що за умовами експерименту не можуть бути заземлені, повинні бути обгороджені від випадкового дотику до них.

3.6 Постійно стежити за роботою устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, світловою сигналізацією і сигналізацією аварійних режимів.

3.7 Не залишати без догляду увімкнене радіоелектронне устаткування.

3.8 Уважно відноситися до виконуваної роботи, не відволікатися самі і не відволікайте інших сторонніми розмовами або справами.

3.9 Підтримувати на робочому місці чистоту і порядок.

3.10 Негайно керівнику робіт підрозділу про всі нещасні випадки, раптові захворювання працівників, виявлені несправності устаткування, інструмента, пристосувань, засобів захисту і виникненні небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що загрожують життю і здоров'ю працівників (іскріння, поява диму, відкритого вогню).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Вимкнути установки, вимірювальні прилади, місцеве освітлення.

4.2 Упорядкувати робоче місце.

4.3 Зняти спецодяг і скласти його в спеціально відведене місце.

4.4 Вимити руки теплою водою з милом.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 Аварійними ситуаціями вважаються: раптове відключення електроенергії (при керуванні устаткуванням), виникнення пожежі, ураження електричним струмом, непритомний стан або раптове захворювання виробничого персоналу, механічні і термічні травми.

5.2. У разі виникнення аварії або ситуації, що можуть призвести до аварії, нещасного випадку, необхідно негайно зупинити роботу, вимкнувши обладнання від електромережі, доповісти керівнику робіт про те, що сталося; не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу;

5.4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки

---------------------------------------------------------------------------------------

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІСПИТІВ НА ВІБРАЦІЙНИХ

УСТАНОВКАХ І УДАРНИХ СТЕНДАХ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція діє протягом 3-х років з дня затвердження.

1.3. Дійсна Інструкція застосовується при проведенні іспитів виробів на вібраційних установках (механічних, електродинамічних) і ударних стендах.

1.4. На вібраційних установках і ударних стендах проводити іспити виробів на вібропрочність і стійкість до впливу одиночних і багаторазових ударів.

1.5. До самостійного виконання робіт із проведення іспитів виробів допускати осіб не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, вивчили інструкції з пристрою й експлуатації віброустановок і ударних стендів, пройшли перевірку знань ПУЕ електроустановок в обсязі II кваліфікаційної групи по електробезпечності, інструктаж з охорони праці на робочому місці і безпечні методи і прийоми виконання робіт.

До ремонту і налагодження електроустаткування віброустановок і ударних стендів допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання і мають III кваліфікаційну групу по електробезпечності.

Перевірку знань ПУЕ електроустановок персоналу, який обслуговує віброустановки й ударні стенди, проводити щорічно.

1.6. Особи, допущені до виконання робіт, зобов'язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог інструкцій з експлуатації віброустановок, ударних стендів, а також технічних умов, посібників з експлуатації на випробувані вироби.

1.7. На робочому місці не допускати занять сторонньою роботою, не пов'язаною з іспитами, прийом їжі, вживання спиртних напоїв, а також паління.

1.8. При проведенні робіт у приміщенні повинно знаходитися не менше 2-х працівників.

1.9. Приміщення для проведення механічних іспитів повинне мати загальнообмінну вентиляцію.

1.10. Корпуса віброустановок і ударних стендів повинно бути заземлені (занулені), струмоведучі частини, що рухаються, повинні бути закриті захисними огородженнями.

1.11. При роботі з віброустановками й ударними стендами можуть виникнути і впливати на працюючих наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

- вироби, що пересуваються, і частини устаткування;

- підвищене значення рівня шуму і вібрації.

Ці фактори можуть призвести до ураження людей електричним струмом, нанесенню механічних травм і виникненню вібраційної хвороби.

1.12 Для зменшення рівня вібрації і шуму, створюваного віброустановками або ударними стендами при проведенні іспитів і забезпечення заходів безпеки, віброустановки й ударні стенди повинні встановлюватися в окремому ізольованому приміщенні із звукоізоляцією на фундаменти або амортизаційні подушки, що забезпечують зниження рівня шуму на робочому місці.

1.13. Працівник, який виконує роботи на віброустановках і ударних стендах, повинен забезпечуватися: бавовняним халатом тип А чоловічим ДСТ 12.4.132-83 або жіночим ДСТ 12.4.131-83.

На ділянці проведення робіт повинні бути вуглекислотні або порошкові вогнегасники і укомплектована аптечка.

1.14. Працівник повинен дотримуватись правил особистої гігієни:

- мити руки з милом перед вживанням їжі, палінням і після відвідування туалету;

- приймати їжу, палити і зберігати спецодяг у спеціально відведених для цього місцях.

1.15. За невиконання вимог даної Інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути халат так, щоб він не стискував рухів і не мав розвиваючих та звисаючих кінців.

2.2. Переконатися в справності місцевого освітлення, наявності надійного заземлення, відсутності видимих ушкоджень ізоляції сполучних кабелів і надійності з'єднань складових частин віброустановки й ударного стенда, у належному вихідному положенні перемикачів і регуляторів усіх блоків віброустановки й ударного стенда, наявності і справності захисних огороджень, діелектричного коврика біля стійки (пульта керування). Підготувати необхідні пристосування й оснащення.

2.3. При виявленні несправностей доповісти начальнику підрозділу. До роботи приступати тільки після усунення несправностей.