Сегодня: 12 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

2.5 Про усі виявлені несправності доповідати керівнику робіт і приступати до роботи тільки після їх усунення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Будьте уважними, не відволікатися і не відволікати інших від роботи.

3.2 Підтримувати на робочому місці чистоту і порядок.

3.3 Встановити автомобіль з автоцистерною для перевезення рідкого азоту на рівній площадці, яка не має ухилу.

3.4 Підкласти під задні колеса автомобіля з двох сторін башмаки, які перешкоджають самовільному руху автомобіля при несправності гальм.

3.5 Ущільнення з'єднання зливного шлангу з автоцистерною і резервуаром, а також набивання сальників запірної арматури робити тільки сухим шнуровим азбестом, просоченим парафіном.

3.6 Злив рідкого азоту з автоцистерни в "теплий" резервуар необхідно робити при відкритих запобіжних клапанах.

3.7 Запірну арматуру необхідно відкривати плавно, вручну або за допомогою спеціального ключа. Користатися для цієї мети зубилами, молотком і гайковими ключами не допускається.

3.8 Стежити за тим, щоб при наповненні резервуара штуцер і вентиль виходу газу в атмосферу був відкритим.

3.9 Одночасне закриття вентилів зливу і наливу неприпустимо, це може призвести до розриву шланга.

3.10 Не допускати влучення рідкого азоту на тіло, щоб уникнути обмороження. Працювати в спецодязі і захисних окулярах.

3.11 Не робити підтяжку нарізних сполучень на арматурі і трубопроводі, що знаходяться під тиском.

3.12 Для відігрівання арматури і трубопроводів при їхньому замерзанні застосовувати тільки пар або гарячу воду.

3.13 Уникати різких перегинів шлангів, це може призвести до появи тріщин і викиду рідкого азоту.

3.14 Заправлення і забір рідкого азоту із посудини Д’юара робити тільки через спеціальне пристосування "Шпага".

3.15 Посудини Д’юара з рідким азотом повинні бути постійно закриті спеціальними ковпачками, що легко пропускають газ, який випаровується з них. Не дозволяється щільно закривати горловину судини.

3.16 Посудини Д’юара з інтенсивним випаром, що покрилися інеєм, без ковпачка і мають ушкодження, вибраковуються і для подальшого використання не підлягають.

3.17 Транспортування посудин Д’юара може здійснюватися в руках, на візку, автокарі або автомашині.

3.18 Установка посудин Д’юара на транспортний засіб повинна робитися у вертикальному положенні тільки в один ряд і з обов'язковим кріпленням від перекидання.

3.19 Ручне перенесення посудини Д’юара допускати тільки двом працівникам за ручки, що є на посудині.

3.20 Уникати падіння, ударів і різких поштовхів при роботі із посудинами Д’юара.

3.21 Не допускати зберігання посудин з рідким азотом біля нагрівальних приладів.

3.22 Доповідати начальнику підрозділу про всі нещасні випадки, раптові захворювання, несправності резервуарів, посудин Д’юара, арматури, приладів, інструменту, пристосувань, засобів захисту та виникненні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Закрити усі вентилі на автоцистерні і резервуарі.

4.2 Відкрити вентиль газозбросу на резервуарі. Не відкривати вентиль газозбросу до кінця, щоб уникнути його замерзання.

4.3 Знімати спецодяг і засоби індивідуального захисту, покласти їх у відведене місце.

4.4 Вимити руки теплою водою з милом.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1  При роботі з резервуарами і посудинами Д’юара можуть виникнути наступні аварійні ситуації: пожежа, розгерметизація резервуара, розриви шлангів, перекидання посудини Д’юара, нещасні випадки з працюючими.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу;

5.4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНИХ РОБІТ

РАДІОЕЛЕКТРОННИМ УСТАТКУВАННЯМ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3.За невиконання вимог даної Інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.4 Дійсна Інструкція застосовується при проведенні експериментальних робіт з радіоелектронним устаткуванням:

- перевірка знов розробленої технології, що вимагає змін у конструкції або електричній схемі радіоелектронного устаткування;

- перевірка працездатності експериментального зразка виробу електронної техніки;

- макетування й обстеження радіоелектронного устаткування.

1.5 При проведенні експериментальних робіт з радіоелектронним устаткуванням виконувати наступні технологічні операції:

- підключення макета до електричної мережі;

- настроювання окремих вузлів або зразка макета;

- вимір параметрів і режиму роботи схеми за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури;

- підключення окремих вузлів до діючого устаткування;

- відпрацьовування технологічних режимів.

1.6 До самостійного проведення експериментальних робіт на радіоелектронному устаткуванні допускати осіб не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання й інструктаж з охорони праці на робочому місці, що засвоїли безпечні методи і прийоми виконання робіт і, які мають відповідну виконуваній роботі кваліфікаційну групу з електробезпеки.

Періодичну перевірку знань працівників з електробезпеки проводити щорічно.

1.7 Особи, допущені до виконання робіт, зобов'язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог технологічних інструкцій на проведення робіт, інструкцій з експлуатації устаткування.

1.8 При виконанні операцій по налагодженню радіоелектронного устаткування працюючі повинні дотримуватись вимог щодо виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту і налагодженню радіоелектронного устаткування.

1.9 На робочому місці не дозволяти занять сторонньою роботою, прийом їжі, вживання спиртних напоїв, паління.

1.10 Експериментальні роботи виконувати бригадою в складі не менше 2-х працівників, очолюваної інженерно-технічним працівником, який має кваліфікаційну групу не нижче IV. Кваліфікаційна група робітника повинна бути не нижче III.

1.11 Експериментальні роботи проводити тільки за програмою робіт, виданою начальником підрозділу, лабораторії, що має кваліфікаційну групу V (при напрузі до 1000 В - не нижче IV).

1.12 При виконанні експериментальних робіт на радіоелектронному устаткуванні небезпечним виробничим фактором вважається: підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини.

1.13 Працівник, що виконує експериментальні роботи з радіоелектронним устаткуванням, повинен забезпечуватися халатом типу А ДСТ12.4.131-83 або ДСТ12.4.132-83.