Сегодня: 13 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

- огородження, стійки, ригелі, діагональні в'язі розбирають монтажники, настил - теслярі і підсобні робітники;

- елементи риштувань при розбиранні опускати вниз, застосовуючи блоки, конопляні канати. Скидати окремі елементи риштувань з висоти забороняється;

- внизу елементи риштувань розкласти по марках і перевезти на склад чи до місця нового встановлення.

3.8.Бракування елементів риштувань:

3.8.1.трубчасті елементи риштувань виготовляються з водогазопровідних труб без різьби.

Для інших елементів риштувань повинна застосовуватись сталь марки В СтЗкп для зварних конструкцій.

У випадках застосування риштувань при температурі нижче - 30°С, ці елементи виготовляються з сталі В СтЗсп;

3.8.2.труби повинні бути прямими без вм'ятин, розкритих швів та інших дефектів, які понижають їх міцність.

Кривизна прямих елементів риштувань допускається не більше 1 мм на 1 м довжини;

3.8.3.відхилення від проектної довжини елементів риштувань при їх заготівлі не повинні перевищувати: в стійках ± 2 мм, в решті +3 мм;

3.8.4.допуски при приварюванні патрубків не повинні перевищувати1 мм;

3.8.5.труби для стійок повинні бути обрізані під прямим кутом і мати гладку поверхню зрізів. Кінці труб і стрижні повинні бути очищені від задирок;

3.8.6.у зварних швах не допускати: тріщин, ніздрюватості, шлаковий, окислень, незаплавлених кратерів, а також підрізи основного метала;

3.8.7.гаки ригелів повинні бути зігнуті під прямим кутом і витримано радіус загину, якій дорівнює 25 мм.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 .Змонтовані риштування здати керівнику робіт.

4.2.Демонтовані елементи риштувань скласти у відведеному місці.

4.3.Прибрати інструмент, пристосування і покласти у відведене для них місце.

4.4.Прибрати робоче місце.

4.5.Прибрати огородження; зняти попереджувальні написи.

4.6.Спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту покласти у відведене для них місце.

4.7.Помити руки, лице теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.8.Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним струмом, падіння з висоти, падіння предметів, несправності інструмента, пристосувань та інше.

5.2.При виникненні аварійної ситуації необхідно огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу;

5.4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ТРАНСПОРТНИХ РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ РІДКОГО КИСНЮ Й АЗОТУ (ТРЖК)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3.За невиконання вимог даної Інструкції працівники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України

1.4. Інструкція діє протягом 3-х років з дня затвердження.

1.5. До самостійного обслуговування резервуарів допускати осіб не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та навчання по відповідній програмі, атестовані і мають посвідчення на право обслуговування посудин, ознайомлені з інструктажем по охороні праці на робочому місці, які засвоїли безпечні прийоми виконання робіт.

Перевірку знань з питань охорони праці осіб, які обслуговують резервуари, проводити щорічно.

1.6. При роботі з резервуарами виконувати наступні технологічні операції:

- злив рідкого азоту з автоцистерни в резервуар ТРЖК;

- розлив рідкого азоту в посудини Д’юара;

- транспортування посудин Д’юара на робочі місця;

- ремонт запірної арматури і пристосувань для наповнення посудин Д’юара.

1.7. Встановлення резервуара дозволяти на відкритих площадках у місцях, що виключають скупчення людей або в окремо розташованих будинках, обладнаних вентиляцією.

1.8. Резервуари повинні проходити технічний огляд після виготовлення на підприємстві-виробнику і періодично в процесі експлуатації на підприємстві-власнику.

1.9. На кожному резервуарі, після видачі дозволу на його експлуатацію, наносити фарбою на видному місці або на спеціальний табличці форматом не менш 200х150 мм наступні дані:

- інвентарний номер;

- дозволений тиск;

- число, місяць і рік наступного зовнішнього і внутрішнього огляду, гідравлічного іспиту.

1.10. На резервуарах і посудинах Д’юара наносити відмітні смуги чорного кольору і напису жовтого кольору "Азот" і "Небезпечно".

1.11. Працівники, допущені до виконання робіт з резервуарами, зобов'язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог інструкцій з експлуатації резервуарів і дійсної Інструкції.

1.12. На робочому місці не допускати заняття сторонньою роботою, прийом їжі, вживання спиртних напоїв і паління.

1.13. При роботі з резервуарами на робочому місці повинні знаходитися не менше 2-х працівників.

1.14. При роботі з резервуарами й азотом можуть виникати і впливати на людину наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

- транспортні засоби, що рухаються;

- переміщувані посудини Д’юара;

- загазованість робочої зони;

- знижена температура азоту, що минає;

- частини арматури, що руйнуються, і корпуса резервуара.

Ці фактори можуть призвести до обмороження, механічним травмам працюючих.

1.15. Характеристика застосовуваного газу:

Азот – безбарвний, без смаку газ. Температура кипіння мінус 195,80 С. При температурі нижче мінус 209,90 С переходить у твердий стан.

Азот інертний газ, при наявності в повітрі 84% діє задушливо. Рідкий азот при влученні на тіло людини викликає обмороження.

1.16. Працівники, що працюють з резервуарами, повинні забезпечуватися костюмом бавовняним ДСТ 27525-87 чи ДСТ 27574-87, рукавицями брезентовими ДСТ 12.4.010-75, окулярами захисного типу Г ДСТ 12.4.013-85, для роботи в зимовий час - курткою і штанами на утепленій підкладці ДСТ 12.4.084-80 або ДСТ 12.4.088-80.

1.17. Ділянка, на якій проводяться роботи, повинна бути укомплектована порошковим або вуглекислотним вогнегасником і медичною аптечкою.

1.18. Працівники повинні дотримуватись правил особистої гігієни:

- мити руки з милом перед прийомом їжі, палінням і після відвідування туалету;

- приймати їжу і палити в спеціально відведених для цього місцях;

- зберігати одяг і особисті речі поза виробничими приміщеннями.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1 Одягнути спецодяг так, щоб він не стискував рухів і не мав кінців, що звисають та розвиваються. Одягнути головний убір і заправити під нього волосся.

2.2 Перевірити наявність і справність засобів індивідуального захисту, інструменту і пристосувань, підготувати їх до роботи.

2.3 Увімкнути освітлення і перевірити достатність освітлення робочого місця.

2.4 Зробити зовнішній огляд резервуару і посудин Д’юара, перевірити стан їх корпусів, наявність на них відповідних відмітних смуг і написів, справність запірної арматури, запобіжного клапана і манометра.