Сегодня: 13 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

4.5.Спецодяг, засоби індивідуального захисту привести в порядок і покласти в відведене для них місце.

4.6.Помити руки одним із способів вказаних в розділі Ш; лице, при можливості прийняти душ.

4.7.Доповісти керівнику про всі недоліки які мали місце під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.Аварійна ситуація може виникнути в разі: ураження електричним струмом; виходу з ладу приладів, обладнання; розливу отруйних, легкозаймистих спалахаючих, вибухонебезпечних рідин; отруєння, опіків та інше.

5.2. У разі виникнення аварії або ситуації, що можуть призвести до аварії, нещасного випадку, необхідно негайно припинити роботу, вимкнувши обладнання від електромережі, доповісти керівнику робіт про те, що сталося; не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу;

5.4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З

БАКТЕРИЦИДНОЮ ЛАМПОЮ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі підрозділи ВМУ (ВМС) ВМС ЗС України де проводяться роботи з бактерицидною лампою.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3. Бактерицидна лампа призначена для дезинфекції повітря в приміщеннях.

1.4. До роботи з лампою допускаються медсестри, які пройшли медогляд, вступний і первинний інструктажі з ОП з відміткою у відповідних журналах. Повторний інструктаж та перевірка його засвоєння проводиться 2 рази на рік.

1.5. Випромінювання бактерицидної лампи викликає опіки очей, шкіри. При експлуатації лампи існує небезпека ураження електрострумом.

1.6. В кабінеті з включеними відкритими лампами обслуговуючому персоналу слід користуватися захисними окулярами.

1.7. Бактерицидну лампу слід розміщувати не нижче 2 м від

Підлоги у спеціальному корпусі.

1.8. За невиконання вимог даної Інструкції медперсонал несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перевірити цілісність проводів, вилки, розетки.

2.2. При виявленні проводів з ушкодженою ізоляцією або з пошкодженням в місцях їх приєднання - лампу не вклю­чати , а дати заявку електрику.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Дезинфекція повітря дозволяється при відсутності людей в приміщенні.

3.2. Дезинфекція проводиться на протязі 60 хвилин.

3.3. Не дозволяється находитись в приміщенні, де включена лампа, без ультра-захисних окулярів.

3.4. При будь-якому ремонті, очищенні лампи від пилу - її необхідно вимкнути з електромережі.

3.5. Не дозволяється робити ремонт лампи самостійно.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення дезинфекції повітря лампу необхідно вимкнути з електромережі.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Ознакою аварійної ситуації, яка може привести до пожежі є:

- перегрівання вилки, розетки;

- сторонні запахи (горілої ізоляції).

5.2. У разі виникнення аварії або ситуації, що можуть призвести до аварії, нещасного випадку, необхідно негайно припинити роботу, вимкнувши обладнання від електромережі, доповісти керівнику робіт про те, що сталося; не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; а в разі потреби викликати швидку медичну допомогу.

5.4. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

Начальник Інспекції технічного

І пожежного нагляду та охорони праці

В ВМС ЗС України 9 Департаменту ВМС ЗС України

А. Катещенок