Сегодня: 12 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

3.6.12.піднімання і опускання людей на риштування дозволяється тільки по сходах. Ухил сходів не повинен перевищувати 60°. Сходові секції огороджують з 4-х сторін, прорізи сходів для переходу з ярусу на ярус з 3-х сторін;

3.6.13.монтаж трубчастих риштувань починати від кута будівлі і виконувати в чотири етапу:

- I етап - планування площадки, розбивання вісей, укладання опорних підкладок і встановлення башмаків під стійки;

- II етап - установлення навперемінно - 2-х і 4-х метрових стійок і ригелів, укладання настилу і встановлення конструкцій огородження;

- III етап - нарощування щитів і переставлення ригелів з першого на другий ярус, встановлення додаткової стійки поруччя і поруччя, закладання анкерів в стіну і кріплення до них риштувань;

- ІУ етап - нарощування коротких стійок, встановлення ригелів, перемащування настилу, переставлення поруччя.

Подальший монтаж риштувань виконувати в тому ж порядку, при цьому ригель непарних ярусів знімати і переставляти вище, а ригелі парних ярусів залишати на місці, як в'язі.

Конструкції риштувань монтувати, починаючи від кута будівлі, послідовно по ярусах і на всю довжину монтувати секції риштувань.

Сходові клітки і вантажопідіймальні площадки монтувати по ярусах одночасно з риштуванням;

3.6.14. перший етап:

- монтаж починати з розмічування місць для опорних підкладок згідно з проектом виконання робіт, укладання підкладок на вивірену основу;

- після укладання підкладок встановити на них опорні башмаки, які закріпити до підкладок за допомогою костилів після збирання першого ярусу риштувань;

- відстань від стіни до осі внутрішнього ряду башмаків і між башмаками необхідно перевірити на місці згідно з проектом;

3.6.15.другий етап:

- стійки риштувань встановити уздовж стіни будівлі в 2-а ряди на відстані 2 м в поздовжньому і 2 м чи 1,6 м в поперечному напрямку;

- відстань від стіни будівлі до осі стійок внутрішнього ряду для риштувань під цегельну кладку повинна бути - 550 мм, а для риштувань під оздоблювальні роботи - 400 мм;

- стики стійок повинні бути розташованими в розбіг, для чого 2- і 4 - метрові стійки в межах першого ярусу необхідно чергувати, а подальше нарощування риштувань виконувати тільки 4-метровими стійками;

- при встановленні кожної пари стійок монтажники повинні вивіряти їх вертикальність по виску і розкріпляти в'язямі згідно з проектом; - зазор між стінками патрубка і трубчастою стійкою при нарощуванні риштувань не повинен перевищувати 3 мм;

- після встановлення стійок і закріплення ригелів, в'язів укладають щити настилу.

Паралельно з встановленням робочого настилу встановити козирок і інвентарне огородження з бортовою дошкою і закріпити його засувками.

Для забезпечення поперечної стійкості риштувань при їх встановленні на висоту першого ярусу ( для кладки другого ярусу стіни) риштування в місцях стиків закріпити анкерами, замурованими в кладку стіни;

3.6.16.третій етап:

- монтаж 2-го ярусу виконувати в тому ж порядку і в тій же послідовності, як і по першому ярусу - встановити ригелі і в'язі другого ярусу, перемістити щити з першого ярусу на другий ярус, встановити додаткові стійки поруччя висотою 1,1 м, козирок, інвентарне металеве огородження; - встановлені в стінах анкери і риштування прикріпляється до них.

Для піднімання робітників на риштування одночасно з монтажем основного каркаса монтувати сходову клітку;

3.6.17.четвертий етап:

- монтаж елементів третього ярусу починати з нарощування коротких стійок внутрішнього ряду;

При нарощуванні цих стійок встановлювати ригелі, в тому ж порядку, як і по першому ярусу риштувань;

- після встановлення ригелів, в'язів переставити поруччя, перемістити щити настилу, козирок з другого ярусу;

- ригелі, в'язі і кріплення риштувань до стіни, встановлені по другому ярусу не знімати, а залишати на місці на весь час виконання робіт;

- при монтажі третього ярусу риштувань сходи не монтувати, а для переходу робітників з другого ярусу на третій встановити легку приставну драбину;

- монтаж четвертого ярусу риштувань починати з нарощування стійок по зовнішньому ряду (через одну).

Потім, в описаному вище порядку, встановити поперечні ригелі, діагональні в'язі, поздовжні ригелі, щити настилу, козирок, огородження з бортовою дошкою.

Всі ці елементи зняти з 3-го ярусу і переставити на 4-й.

Починаючи з другого ярусу, в 2-х крайніх прогонах встановити горизонтальні діагональні в'язі з кріпленням стійок до стіни подвійними гаками;

3.6.18. у випадках улаштування риштувань більше 6 м улаштувати три настили риштувань: один робочий і два захисних, переставити їх згідно з проектом;

3.6.19. після закінчення монтажу кожного ярусу риштувань до початку робіт керівник робіт перевіряє правильність і якість їх монтажу і дає вказівки на монтаж наступного ярусу;

3.6.20.риштування висотою більше 4 м допускати до експлуатації після технічного опосвідчення їх комісією, призначеною наказом по підприємству.

Акт приймання риштувань затвердити головним інженером цього підприємства.

До затвердження акта експлуатація риштувань не дозволяється.

3.7.Демонтаж конструкцій риштувань:

3.7.1. демонтаж риштувань слід виконувати під наглядом керівника робіт;

3.7.2.до початку роботи слід отримати наряд-допуск, одягнути спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту, перевірити наявність та справність інструменту, пристосувань, наявність огородження небезпечної зони та попереджувальних написів;

3.7.3 під час роботи монтажник повинен:

- виконувати всі вказівки керівника робіт (якщо вони не суперечать правилам охорони праці);

- користуватися випробуваними запобіжними поясами, закріплюючи їх до надійних частин будівлі чи до стійок риштувань (за вказівкою керівника робіт);

- виконувати всі роботи по демонтажу риштувань згідно з проектом;

- користуватися тільки справним інструментом та пристосуванням;

- підніматися на яруси риштувань і опускатися з них тільки по установленим огородженим сходам;

3.7.4.до розбирання риштувань слід приступати тільки після того, як роботи на риштуваннях закінчені, з них зняті всі матеріали, інвентар, інструмент і прибране будівельне сміття;

3.7.5.під час розбирання риштувань всі віконні прорізи, а також виходи на балкон необхідно зачинити;

3.7.6.демонтаж риштувань починати з верхнього ярусу і виконувати по ярусах зверху вниз в послідовності зворотній монтажу:

- спочатку зняти огородження, потім стійки, стикові з'єднання яких знаходяться вище настилу демонтуємого ярусу риштувань і діагональні в'язі в межах демонтуємого ярусу;

- потім знімають щити настилу. Частину щитів переносять на нижній ярус для використання як помости;

- сходову клітку розбирати в такій послідовності: поруччя площадок, стійки (стики яких розташовані вище площадок в даному ярусі), щити верхніх площадок і марш сходів;

- розбирання каркаса риштувань виконувати з ярусу, розташованому на 1 м нижче розбираємого, потім зняти поперечні і поздовжні ригелі, вигвинтити гаки кріплення риштувань, розташовані вище розбираємого ярусу, закласти отвори в стіні розчином;

- кріплення риштувань в прорізах розбирати одночасно з зніманням ригелів;