Сегодня: 07 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

3.16. Забороняється приєднувати електроінструмент до мережі шляхом навішування зачищених кінців проводів або їх скручування.

3.17. У разі раптової зупинки електроінструменту (зникнення напруги, вклинювання рухомих частин тощо) він має бути вимкнений вимикачем. Під час перенесення електроінструменту з одного робочого місця на інше, а також під час перерви в роботі та її закінченні електроінструмент обов'язково має бути відімкненим від мережі штепсельною вилкою.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути електроінструмент від мережі шляхом роз’єму штепсельного з'єднання.

4.2. Прибрати робоче місце від стружки спеціальною щіткою і крючком.

4.3. Ретельно очистити електроінструмент від бруду, мастила і пилу, а ржавіючі частини протерти ганчіркою злегка змащеною мастилом.

4.4. Протерти проводи сухою ганчіркою, акуратно згорнути в бухту.

4.5. Здати електроінструмент на склад.

4.6. Засоби індивідуального захисту скласти у відведене для них місце.

4.7. Зняти спецодяг, очистити від пилу, скласти у відведене для нього місце: помити руки, обличчя з милом: при можливості прийняти душ.

4.8. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце при роботі з електроінструментом.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При роботі з електроінструментом може статися аварія або нещасний випадок: ураження електрострумом, пожежа, падіння з висоти, вихід з ладу електроінструменту: поява диму, різкий запах горілої ізоляції, підвищені стукіт, шум, вібрація: зіпсування або поява тріщин в корпусі та інше.

5.2. При виникненні такої ситуації треба негайно припинити роботу, вимкнути електроінструмент від мережі шляхом роз'єднання штепсельного з'єднання.

5.3. Огородити небезпечну зону. не допускати до неї сторонніх осіб.

5.4. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.6. Повідомити про те, що сталося керівника робіт.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ МОНТАЖІ І ДЕМОНТАЖІ МЕТАЛЕВИХ ТРУБЧАСТИХ РИШТУВАНЬ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3. За порушення правил охорони праці і вимог даної Інструкції особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

1.4. До самостійного виконання робіт по монтажу та демонтажу металевих трубчастих риштувань допускати осіб не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання монтажним роботам, мають відповідне посвідчення на право виконання робіт і стаж роботи по даній спеціальності не менше одного року; пройшли медичне обстеження і визнані придатними для роботи на висоті.

1.5.Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на робітника монтажника під час виконання монтажних, демонтажних робіт:

1.5.1.падіння з висоти;

1.5.2.падіння предметів;

1.5.3.несправність інструмента і пристосувань;

1.5.4.несправність вантажопідіймальних механізмів;

1.5.5. не достатня освітленість робочої зони;

1.5.6.незадовільні метеорологічні умови.

1.6. Робітники-монтажники повинні бути забезпечені спецодягом ( згідно з колективним договором), випробуваними запобіжними поясами, вірьовками, касками та іншими засобами індивідуального захисту.

1.7.При роботі на висоті робітники повинні бути прикріпленими до надійних частин будівлі чи за закріпленими конструкціям риштувань. Місце кріплення карабіна запобіжного пояса вказується керівником робіт.

1.8.Небезпечна зона при монтажі, демонтажі риштувань повинна бути огородженою і мати попереджувальні написи.

1.9.Механізми для піднімання матеріалів і вантажоприймальні площадки повинні розташовуватись згідно з ПВР.

1.10.Інструменти і пристосування повинні бути справними і відповідати своєму призначенню.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Ознайомитись з проектом виконання робіт.

2.2.Отримати наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою.

2.3.Одягти спецодяг, спецвзуття; отримати необхідні засоби індивідуального захисту.

2.4.Перевірити наявність та справність необхідного інструменту, пристосувань та інший інвентар, необхідний для виконання робіт.

2.5. Перевірити стан та справність вантажопідіймальних механізмів та знімних вантажозахоплювальних пристроїв.

2.6. Перевірити наявність огородження та попереджувальних написів.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Монтаж і демонтаж риштувань повинен виконуватись згідно з проектом виконання робіт під безпосереднім керівництвом керівника робіт.

3.2.До початку монтажу на місці встановлення риштувань слід спланувати і утрамбувати дільницю на всю ширину риштувань від стіни будівлі, а в місці установлення сходової клітки - додатково на ширину клітки.

3.3.Площадка під риштування повинна бути горизонтальною в поперечному напрямку, а в повздовжньому - планування повинно відповідати похилу місцевості. При похилі більше 10° в грунті слід вибирати уступи під опорні підкладки. Від площадки під риштування слід виконати відведення поверхових вод.

3.4.Встановлювати риштування на свіжонасипний грунт забороняється. 3.5.Монтажні (демонтажні) роботи припинити при грозі, сильному вітрі (15 м/сек і більше), а також при настанні темряви, якщо місце роботи недостатньо освітлене.

3.6.Вимоги безпеки при монтажі риштувань:

З 6.1.піднімання елементів риштувань до місця встановлення виконувати за допомогою спеціально встановлених (згідно з ПВР) для цього вантажопідіймальних механізмів;

3.6.2.при підготовці елементів риштувань до піднімання чи опускання особливу увагу слід приділяти надійності стропування. Стропування слід виконувати інвентарними стропами, які мають пристосування виключаючи самовільне розчеплення;

3.6.3.скидання елементів риштувань навіть з невеликої висоти забороняється;

3.6.4.під час піднімання (опускання) елементів риштувань їх необхідно утримувати від розкачування і обертання відтяжками;

3.6.5.під час монтажу (розбиранні) риштувань всі дверні прорізи першого поверху і виходи на балкони всіх поверхів в межах монтуємої дільниці повинні бути зачиненими;

3.6.6.при цегляній кладці риштування нарощувати по мірі зведення стін, а робочий настил переміщати через 1 м по висоті;

3.6.7.після закінчення монтажу кожний ярус повинен прийматися відповідальною особою, призначеною наказом по підприємству;

3.6.8.для виконання інших видів робіт, риштування влаштовують зразу на всю висоту;

3.6.9.стійки риштувань установлювати по виску, після чого у встановленій послідовності монтувати ригелі, в'язі і кріплення;

3.6.10.настил і огородження з поруччям монтувати одночасно;

3.6.11.сходову секцію монтувати одночасно з монтажем риштувань;