Сегодня: 12 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перевірити справність електроінструменту:

2.1.1. стан конуса шпинделя і хвостовика робочого інструменту: якщо конус забруднений його необхідно очистити;

2.1.2. надійність кріплення всіх різьбових з'єднань;

2.1.3. легкість і плавність ходових деталей;

2.1.4. справність редуктора, для чого шпиндель електроінструмента необхідно декілька раз провернути від руки при вимкнені двигуна; якщо редуктор справний, шпиндель обертається легко, без заїдання;

2.1.5. наявність огороджувальних засобів.

2.2. Безпосередньо перед початком роботи необхідно перевіряти:

2.2.1. відповідність напруги і частоти струму електричної мережі до напруги і частоти струму електродвигуна електроінструмента, зазначених в таблиці (паспортних даних);

2.2.2. надійність закріплення робочого інструменту (свердел, абразивних кругів, дискових пил, ключів-насадок та ін.).

2.3. Якщо електроінструмент протягом довгого часу зберігався на складі, то перед роботою необхідно перевірити стан ізоляції.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Дозволяється працювати тільки тим електроінструментом, по безпечній експлуатації якого особовий склад проінструктований.

3.2. Під час роботи електроінструментом класу І застосування засобів індивідуального захисту (діелектричних рукавичок, калош, килимів га ін.) обов'язкове, за таким винятком:

3.2.1. якщо тільки один електроінструмент одержує живлення від розподільчого трансформатора безпеки;

3.2.2. якщо електроінструмент одержує живлення від перетворювача частоти з окремими обмотками;

3.2.3. якщо електроінструмент одержує живлення через захисний розмикаючий пристрій.

3.3. У приміщеннях без підвищеної небезпеки для попередження ураження працівників електричним струмом достатньо застосувати діелектричні рукавиці, а в приміщеннях зі струмопровідними підлогами - також і діелектричні калоші або килими.

3.4. Перед видачею засобів індивідуального захисту необхідно перевірити чи не минув термін їх випробування.

3.5. Термін випробування заходів індивідуального захисту:

- діелектрична рукавички - 1 раз в 6 місяців;

- діелектричні калоші - 1 раз в 12 місяців;

- діелектричні боти - 1 раз в 36 місяців;

- діелектричні килимки - оглядаються 1 раз в 6 місяців.

3.6. Електроінструментом класів II і III дозволяється працювати без застосування індивідуальних засобів захисту в приміщеннях без підвищеної небезпеки ураження працівників електричним струмом.

3.7. У посудинах, апаратах та інших металевих спорудах в умовах обмеженої можливості переміщення і виходу з них дозволяється працювати електроінструментом класів І і ІІ за умови, якщо тільки один електроінструмент одержує живлення від автономної двигун генераторної установки, розподільчого трансформатора безпеки або перетворювача частоти із роздільними обмотками, а також електроінструментом класу ІІІ. В цьому разі джерело живлення (трансформатор, перетворювач тощо) слід розміщувати поза вказаними посудинами, а вторинне коло джерела не слід заземлювати.

Роботи в посудинах повинні виконувати два робітники, один з них наглядаючий, який тримає в руках мотузку вільний кінець якої повинен бути не менше 2 м, а другий зав'язаний за кінець рятувального пояса робітника, який знаходиться в посудині.

3.8. Особам забороняється:

3.8.1. вмикати електроінструмент напругою до 12 В до електричної мережі загального користування через трансформатор, резистор або потенціометр;

3.8.2. натягати, перекручувати та перегинати кабель, ставити на нього вантаж, а також допускати перетинання кабелю живлення електроінструменту з тросами, кабелями та рукавами газозварювання;

3.8.3. вставляти робочу частину електроінструмента в патрон і виймати її із патрона, а також регулювати інструмент без вимкнення його від електромережі штепсельною вилкою та без повної зупинки обертових частин;

3.8.4. розбирати і ремонтувати інструмент, кабель, штепсельні з'єднання та інші частини самочинно, якщо ці роботи не входять до їх службових обов'язків;

3.8.5. вилучати стружку або тирсу під час роботи електроінструмента. Стружку слід видаляти спеціальними крючками або щітками, після повної зупинки електроінструмента;

3.8.6. працювати електроінструментом з приставних драбин;

3.8.7. обробляти електроінструментом обмерзлі та мокрі деталі.

3.8.8. працювати електроінструментами, які не захищені від дії крапель, або бризок і не мають знаків відзнаки (крапля в трикутнику, або дві краплі), в умовах дії крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час снігопаду, дощу. Працювати таким електроінструментом поза приміщеннями дозволяється лише за сухої погоди, а під час снігопаду чи дощу - під навісом на сухій землі або настилі;

3.8.9. залишати без нагляду електроінструмент, а також передавати його особам, що не мають права з ним працювати;

3.8.10. торкатись до різального інструменту, що обертається.

3.9. Під час роботи електродріллю предмети, що підлягають свердлуванню необхідно надійно закріплювати.

3.10. Забороняється продовження робіт електроінструментом в разі найменших ознак його несправності, або якщо особа, що працює з ним, раптом відчує хоча б слабку дію електроструму: в обох випадках робота має бути негайно припинена, а несправний електроінструмент зданий для перевірки і ремонту.

3.11. Забороняється працювати електроінструментом, у якого закінчився термін періодичної перевірки, а також у разі виникнення хоча б однієї із таких несправностей:

3.11.1. пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;

3.11.2. пошкодження кришки вимикача;

3.11.3. ненадійна робота вимикача;

3.11.4. іскріння щіток на колекторі, що супроводжується круговим вогнем на його поверхні;

3.11.5. витікання масла з редуктора або вентиляційних каналів;

3.11 6. поява диму або специфічного запаху, характерного для ізоляції, що горить;

3.11.7. поява підвищеного шуму, стукоту, вібрації;

3.11.8. зіпсування або поява тріщин в корпусній деталі, рукоятці, захисному огороджені;

3.11.9. пошкодження робочої частини інструмента;

3.11.10. зникнення електричного зв'язку між металевими частинами корпусу та нульовим захисним штирем штепсельної вилки.

3.12. Увімкнення (вимкнення) допоміжного обладнання (трансформаторів,

Перетворювачів частоти, захисних розмикаючих пристроїв тощо) до мережі, його перевірку, а також усунення неполадок мають проводити спеціально підготовлені працівники, що мають ІІІ групу.

3.13. При увімкненні електроінструменту замкнення заземлення повинно передувати замкненню робочих контактів.

3.14. Для попередження пошкодження проводу чи кабелю ріжучим інструментом, а також для зручності при роботі їх слід перекидати через плече або кріпити до поясного ременя за допомогою карабінів.

3.15. Забороняється вмикати в мережу електроінструмент при увімкненому електродвигуні, а також вмикати електроінструмент з навантаженням на робочому органі.